ENG | УКР |

Агробіотехнологічний факультет

 

Агробіотехнологічний факультет – один із найстаріших факультетів Білоцерківського національного аграрного університету. Факультет  є одним із флагманів освітньої, навчальної, наукової, методичної та виховної діяльності Білоцерківського НАУ. За свого існування факультетом підготовлено понад десять тисяч фахівців. Наші випускники завжди були гордістю університету, серед них не лише керівники усіх рівнів АПК, фахівці сільськогосподарських підприємств, а й вчені – доктори  і кандидати наук.

Головними  напрямами діяльності факультету є:

 • оптимізація аудиторної та самостійної роботи студентів, формування у них навичок самоосвіти;
 • організація індивідуальної роботи студентів з викладачами та підвищення її ефективності;
 • здійснення поглибленої підготовки з фундаментальних та спеціальних дисциплін;
 • надання студентам змоги стажуватися за кордоном;
 • забезпечення високого рівня викладання;
 • підготовка власних викладацьких кадрів з числа кращих випускників факультету;
 • здійснення поглибленої науково-дослідницької роботи із  залученням молодих викладачів та студентів;
 • сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар'єри, допомога їм з працевлаштуванням, залученням до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування в  студентській лаві;
 • поширення міжнародних зв'язків, налагодження співпраці з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами, молодіжними організаціями в Україні та за кордоном;
 • створення матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців.

         Факультет здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів та освітніх ступенів “бакалавр”, і “магістр” за спеціальностями “Агрономія”, “Садово-паркове господарство”, а також бакалаврів за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, “Лісове господарство”.

Вісім переваг навчання на агробіотехнологічному факультеті:

 1. Отримання професії технолога з агрономії, агронома-дослідника, менеджера-консультанта з агрономії, технолога із захисту рослин, інженера землевпорядника, інженера садово-паркового господарства, керівника розсадника та садового центру, фахівця садово-паркового будівництва, ландшафтного дизайнера на підприємствах й приватних фірмах,  інженера лісового господарства, лісових культур, охорони і захисту лісу, лісомеліоратора забезпечує гарантоване працевлаштування, матеріальний і соціальний статус.
 2. Працевлаштування. Фахівці, підготовлені факультетом, отримують глибокі фундаментальні знання, добре володіють іноземною мовою, розвинутим творчим мисленням, є конкурентоздатними на ринку праці, найшвидше знаходять перше місце роботи.
 3. Дві спеціальності. Випускники мають можливість навчатися і отримати диплом за двома спеціальностями.
 4. Знання. Навчання зорієнтоване на оволодіння сучасними методами ведення сільського господарства (технології точного землеробства, органічне землеробство, агрономічний менеджмент).
 5. Сучасна матеріально-технічна база. Найкраща в регіоні матеріально-технічна база та професорсько-викладацький склад забезпечують отримання високої фахової підготовки випускників.
 6. Практичний досвід. Студенти проходять практику на підприємствах, представництвах іноземних компаній та мають практичний досвід до завершення навчання.
 7. Стажування за кордоном. В межах програм студентського обміну, грантових програм, наукових  досліджень, студенти мають змогу пройти стажування за кордоном.
 8. Навчання в одному з провідних аграрних вищих навчальних закладів України.

Ми на facebook 


ПЛАН (дорожня карта) стратегічного розвитку агробіотехнологічного факультету у 2020 році

План роботи агробіотехнологічного факультету БНАУ на 2019-2020 н.р.