ENG | УКР |

Центр вирішення конфліктних ситуацій та надання психолого-педагогічної допомоги

 
 
Керівник Центру – Погоріла Світлана Григорівна, канд. пед. наук,
доцент кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання факультету права та лінгвістики
 
Адреса: корп. 6, Олександрійський б-р, 96
Тел.: 04563 5-35-44
 
 

План роботи Центру вирішення конфліктних ситуацій
та надання психолого-педагогічної допомоги на 2021
-2022 н.р.

Дата

Зміст роботи

1.

Вересень

Зустріч робочої групи Центру з кураторами перших курсів щодо планування та узгодження роботи на 2021–2022 н.р.

Консультативна бесіда з кураторами груп щодо взаємодії зі здобувачами вищої освіти.

2.

Вересень

Консультативний захід з метою адаптації першокурсників до навчання у ЗВО.

Побудова рейтингової шкали труднощів адаптації першокурсників. Пам’ятка першокурсника.

3.

Жовтень

Лекція-бесіда «Самоорганізація в умовах дистанційного навчання».

Методика визначення морально-психологічного клімату у групі. Поняття референтної групи.

 

4.

 

Листопад

Лекція – бесіда на тему «Особистість»

Визначення рівня егоцентричної спрямованості особистості. (Методика Дрозденко К.С.)

5.

Грудень

«Екстраверт чи інтроверт?»

Тестова методика К. Юнга на визначення типологічних особливостей особистості.

Психогеометрична типологія особистості.

6.

Січень

Психологічне дослідження для визначення рівня комунікабельності.

Тести «Чи вмієте ви слухати?», «Як добре ви розумієте мову міміки і жестів», «Чи комунікабельні ви?»

7.

Лютий

Дослідження самооцінки особистості.

Бесіда про використання механізмів психологічного захисту у ситуаціях особистісного дискомфорту.

Тренінг «Роль самооцінки та самоповаги у становленні особистості».

8.

Березень

Бесіда «Правила ефективного спілкування»  (Правила Гомера, Сократа, Паскаля)

Круглий стіл «Стилі педагогічного спілкування та психологічні типи викладачів»  (для НПП)

Розгляд проблемних ситуацій та шляхів їх вирішення.

9.

Квітень

Типи темпераментів та їх психологічна характеристика.

Проведення опитувальників на визначення типу темпераменту.

10.

Травень

Міжособистісні відносини в колективі. Міжособистісні та внутрішньоособистісні конфлікти. Типи конфліктів та шляхи їх вирішення. Методика К.Томаса «Діагностика схильності особистості до конфліктної поведінки.

 

 
План роботи Центру вирішення конфліктних ситуацій
та надання психолого-педагогічної допомоги на 2020-2021
н.р.
Дата
Зміст роботи
1.
Вересень
Зустріч робочої групи Центру з кураторами перших курсів щодо планування та узгодження роботи на 2020-2021 н.р.
Консультативна бесіда з кураторами груп щодо взаємодії зі здобувачами вищої освіти.
2.
Вересень
Зустріч-презентація з колективом студентів 1 курсу напряму «Романо-германська філологія та переклад» та «Право».
Лекція «Адаптація здобувачів вищої освіти до навчання у ЗВО».
Побудова рейтингової шкали труднощів адаптації першокурсників.
3.
Жовтень
Лекція-бесіда «Самоорганізація в умовах дистанційного навчання».
Методика визначення морально-психологічного клімату у групі.
Визначення референтної групи
4.
Листопад
Тренінг «Роль самооцінки та самоповаги у становленні особистості».
Бесіда про використання механізмів психологічного захисту у ситуаціях особистісного дискомфорту.
5.
Грудень
Презентація «Мистецтво красномовства».
Психологічне дослідження для визначення рівня комунікабельності.
Тести «Чи вмієте ви слухати?», «Як добре ви розумієте мову міміки і жестів», «Чи комунікабельні ви?»
6.
Лютий
Бесіда –диспут «Екстраверт чи інтроверт?»
Тестова методика К. Юнга на визначення типологічних особливостей особистості. Особливості поведінки особистості залежно від її типу.
7.
Березень
Круглий стіл «Стилі педагогічного спілкування та психологічні типи викладачів»   (для НПП)
Види бар’єрів та способи їх подолання.
Розгляд проблемних ситуацій та шляхів їх вирішення.
8.
Квітень
Практикум «Дослідження з використання каналів спілкування для найбільш ефективного обміну інформацією»
Визначення провідного типу сприймання та його роль в опануванні новими знаннями.
Поняття про викривлене сприймання.
Проведення методики виявлення рівня сформованості соціально-комунікативної культури студентів.
9.
Травень
Поняття про конфлікт. Міжособистісні та внутрішньоособистісні конфлікти. Моделі поведінки у конфліктній ситуації.
Методика К.Томаса «Діагностика схильності особистості до конфліктної поведінки.
 
 
План роботи Центру вирішення конфліктних ситуацій
та надання психолого-педагогічної допомоги на 2019-2020 н.р.
Дата
Зміст роботи
1.
Вересень
Зустріч робочої групи Центру з кураторами перших курсів щодо планування та узгодження роботи на 2019-2020 н.р.
Консультативна бесіда з кураторами груп щодо взаємодії зі здобувачами вищої освіти.
2.
Вересень
Зустріч-презентація з колективом студентів 1 курсу напряму «Романо-германська філологія та переклад» та «Право».
Лекція «Адаптація здобувачів вищої освіти до навчання у ЗВО»:
життя без опіки батьків; налаштування побуту;
зміна оточення; система модульного навчання.
3.
Жовтень
Лекція-бесіда «Роль самооцінки у становленні особистості».
Методика визначення самооцінки та самоповаги.
4.
Листопад
Механізми психологічного захисту у ситуаціях психологічного дискомфорту.
Методика визначення схильності до стресу.
5.
Грудень
Практикум-методика виявлення міжособистісних стосунків у групі. Референтометрія.
Тестові завдання на визначення власної референтної групи.
6
Лютий
Лекція на тему: «Поняття про конфлікт. Моделі поведінки в конфліктній ситуації: суперництво; уникнення; компроміс; співпраця.
Методика К. Томаса «Діагностика схильності особистості до конфліктної ситуації».
7.
Березень
Презентація: «Спілкування. Стилі спілкування. Техніки спілкування.
Невербальні засоби спілкування.
Методика визначенння рівня комунікативності та розуміння невербальних засобів спілкування.
8.
Квітень
Круглий стіл «Стилі педагогічного спілкування та психологічні типи викладачів»   (для НПП)
Розгляд проблемних ситуацій та шляхів їх вирішення.
9.
Травень
Практикум «Дослідження з використання каналів спілкування для найбільш ефективного обміну інформацією»
Визначення провідного типу сприймання та його роль в опануванні новими знаннями.
Поняття про викривлене сприймання.
10.
Червень
Лекція «Лідерство».
Методика «Хто ви? Ведучий чи ведений?»