ENG | УКР |

Місія, візія, цінності

 

 

МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних екологічно компетентних фахівців нового покоління для сфери аграрного виробництва шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.

 

БАЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ – провідний національний аграрний навчально-науковий центр з розвинутою інфраструктурою, який органічно інтегрований у європейський освітній та науковий простір, здійснює підготовку конкурентоспроможних, інноваційно орієнтованих фахівців.

 

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ

 • Автономія університету
 • Якість
 • Рівноправність усіх учасників освітнього процесу
 • Пріоритет командної цілі над особистою
 • Відповідальність і порядність
 • Відкритість і довіра
 • Компетентність
 • Доступність вищої освіти  

 

ПРИНЦИПИ

 • Партнерства
 • Студентоцентризму
 • Орієнтації на споживача
 • Лідерства та персональної відповідальності керівників усіх рівнів
 • Професіоналізму та компетентності працівників
 • Прозорості та логічності процесів прийняття рішень
 • Корпоративної культури
 • Здоров'я та безпеки