ENG | УКР |

Біолого-технологічний факультет

 

Ми на facebook 

 


На біолого-технологічному факультеті нагромаджений значний науково-педагогічний досвід з освітньої діяльності, навчання студентів здійснюється за освітніми рівнями бакалавр та магістр за такими спеціальностями: 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 181 «Харчові технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерії».

 
 
Згідно наказу МОН України за № 1412 на факультеті діє спеціалізована вчена рада Д 27.821.01 що проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія та 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів.
Доктори наук, професори беруть участь у підготовці і вихованні молодого покоління професорсько-викладацького складу через магістратуру, аспірантуру (06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, 03.00.20 – біотехнологія, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів), докторантуру (06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, 03.00.20 – біотехнологія, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів).
 
На біолого-технологічному факультеті є такі лабораторії:
 • міжкафедральна науково-дослідна лабораторія якості кормів при кафедрі технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
 • науково-дослідна лабораторія біохімічних і гістохімічних методів дослідження при кафедрі технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
 • лабораторія сенсорного аналізу харчових продуктів при кафедрі безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;
 • лабораторія технології м’ясних та молочних продуктів при кафедрі харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва.
Наукові школи:
 • доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента УААН Миколи Захаровича Басовського, який за своє життя підготував: 8 докторів, 18 кандидатів сільськогосподарських наук;
 • доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Євгена Івановича Адміна, який за своє життя підготував: 2 доктора, 21 кандидата сільськогосподарських наук;
 • доктора біологічних наук, професора, члена Української АН національного прогресу, члена Нью-Йоркської АН та Російської АВН, заслуженого працівника вищої школи України Олексія Івановича Кононського, який за своє життя підготував: 2 академіки УААН, 4 доктори та 5 кандидатів сільськогосподарських наук;
 • доктора біологічних наук, професора Віктора Івановича Бесуліна, який за своє життя підготував: 1 академіка УААН, 1 доктора та 5 кандидатів сільськогосподарських наук;
 • доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента УААН Івана Адамовича Рудика, який за своє життя підготував 8 кандидатів сільськогосподарських наук;
 • доктора ветиринарних наук, професора, дійсного члена Міжнародної Академії ветеринарних наук , дійсного члена Міжнародної Академії біоенерготехнології Анатолія Мефодійовича Нікітенка, який за своє життя підготував: 1 доктора ветеринарних наук і 8 кандидатів ветеринарних та сільськогосподарських наук.
 • доктора сільськогосподарських наук, професора Леоніда Сидоровича Дяченко, який на сьогодні підготував: 1 доктора сільськогосподарських наук, 14 кандидатів сільськогосподарських наук;
 • доктора сільськогосподарських наук, професора Луценко Марії Михайлівни, яка на сьогодні підготувала 4 доктора та 6 кандидатів сільськогосподарських наук;
 • доктора сільськогосподарських наук, професора Мерзлова Сергія Віталійовича, який на сьогодні підготував 1 доктора та 6 кандидатів сільськогосподарських наук;
 • доктора сільськогосподарських наук, професора Димань Тетяни Миколаївни, яка на сьогодні підготувала 2 докторів та 6 кандидатів сільськогосподарських наук;
 • доктора сільськогосподарських наук, професора Цехмістренко Світлани Іванівни, яка на сьогодні підготувала 8 кандидатів сільськогосподарських наук.

 
Сьогодні співробітники факультету працюють, щоб забезпечити конкурентоспроможність студентів-випускників за рахунок відкриття нових напрямів підготовки і спеціалізацій, які характеризуються підвищеним попитом на європейському ринку праці, та через міжнародне співробітництво з навчальними закладами і науковими установами різних країн:
 • Інститут тваринництва (Institute of animal science, Kostinbrod) Болгарія, м. Костінброд; 
 • Сільськогосподарська академія (Agricultural academy, Sofia) Болгарія, м. Софія;
 • Сільськогосподарський університет (Agricultural university – Plovdiv) Болгарія, м. Пловдів,
 • Університет ім. Шахіда Бахонара (Shahid Bahonar university) Іран, м. Керман.