ENG | УКР |

Факультет ветеринарної медицини

 


Контакти ветеринарної клініки: 39-83-27, 095-594-58-20, 098-018-63-24, 096-425-82-49 (Людмила Вікторівна)


Факультет ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету з 14 грудня 2021 року має повне членство (статус Full Member) у Європейській асоціації закладів ветеринарної освіти EAEVE  https://www.eaeve.org/.
 
Освітня програма 211 «Ветеринарна медицина» та факультет ветеринарної медицини БНАУ нині має ЄВРОПЕЙСЬКУ АКРЕДИТАЦІЮ відповідно до Європейської системи оцінки ветеринарної підготовки (ESEVT) / Європейської асоціації закладів ветеринарної освіти (EAEVE), що підтверджує повну відповідність освітньої програми та спроможність факультету здійснювати освітню діяльність в галузі ветеринарної медицини у відповідності до Європейської системи оцінки ветеринарної підготовки (ESEVT) та на основі освітніх вимог Директиви 2005/36/EC із змінами, внесеними Директивою 2013/55/ЄС.
Рішення про акредитацію 14 грудня 2021 року прийняв Європейський комітет ветеринарної освіти (ECOVE), на основі повного оціночного візиту команди з 8 експертів ESEVT (з 6 країн) який відбувся 04-08 жовтня 2021 року.  Відповідно до стандарту SOP ESEVT та рішення комітету, акредитація буде діяти протягом 7 років з дати візиту, тобто до кінця жовтня 2028 року.
 
 
Англомовна версія сайту / English version http://vet.btsau.edu.ua/en
 

Факультет ветеринарної медицини – один із найстаріших факультетів не тільки університету, а й України з відповідного напрямку підготовки фахівців. Організовано його в 1931 р., коли вуз одержав назву “Білоцерківський зооветеринарний інститут”. З 1937 року інститут розпочав підготовку ветеринарних лікарів широкого профілю. З цією метою були об’єднані ветеринарний і зоотехнічний факультети й збільшено термін підготовки спеціалістів до п’яти з половиною років. Проте на заваді цьому стала Друга Світова війна, у період якої з липня 1941-го по січень 1944-го рр. матеріально-технічна база інституту була майже повністю знищена. Після визволення м. Білої Церкви у 1944 році почалася відбудова інституту. До 1948 року всі кафедри були повністю відновлені.

У той час на факультеті працювали відомі вчені: професори А.І. Акаєвський, Н.Г. Толстова-Парійська, Й.І. Кадиков, В.І. Стелецький, О.Л. Скоморохов, О.О. Маторін, П.О. Ковальський, багато науково-педагогічних працівників, які потім очолювали окремі кафедри та стали докторами наук (А.В. Маханько, Ф.Н. Мілованов, М.Х.Ковбасенко, А.Ф. Бурденюк). Слід згадати і тих асистентів, які своєю сумлінною працею і знаннями допомагали в підготовці висококваліфікованих лікарів. Це В.С Шереметьєв, С.В. Анісіна, Р.О. Плахотня, Г.Г. Ковальська, С.А. Горцевський, Л.О. Тарасевич, П.Т. Калініченко, Ф.Г. Сацков, А.С. Костенко, М.М. Дозорець, С.П. Гоженко. Більшість з них не тільки стали кандидатами наук, доцентами, але й залишили помітний слід в історії факультету. Згуртований, творчий колектив факультету очолювали декани: П.О. Ковальський (1932–1934), виконуючий обов’язки професора П.Д. Рудько (1934–1937), доцент А.З Єфімов (1937–1941). У перші повоєнні роки деканами були доцент М.М. Воскресенський (1944–1947) та професор П.О. Ковальський (1947–1950). На їх долю випало важке завдання – підняти факультет із руїн, відновити його матеріальну базу. В обов’язки декана тих років входили як організація та контроль за навчальним процесом, так і трудовлаштування студентів, щоб вони могли вижити у неймовірно важкі часи.

Надалі деканами ветеринарного факультету працювали М.С. Крикунов (1950–1952), С.А. Горцевський (1952–1956), А.Ф. Бурденюк (1956–1959), М.Х. Ковбасенко (1959–1965), А.М. Журбенко (1965–1974). У цей час факультет зміцнювався, почалася підготовка через аспірантуру, формуються наукові напрями та школи. І.М. Бабак (1974–1985) М.М. Вовченко (1985–1987), Б.М. Ярчук (1987–2002). На каденцію цих деканів випало будівництво нового корпусу факультету ветеринарної медицини та його оснащення, придбання та освоєння нового обладнання у ветеринарних клініках, лабораторіях та операційних тощо. М.В. Рубленко (2002–2007), Д.В. Подвалюк (2007– 2011), В.І. Левченко (2009–2010), а з липня 2011 р. факультет очолює Б.П. Івасенко. Саме у ці роки в експлуатацію були здані корпус № 9 та № 10. На цей час випадає інтеграція до Європейської системи освіти, що вимагає клопіткої роботи над навчальними планами, які у цей час неодноразово змінювалися відповідно до нових стандартів освіти, що не завжди є досконалими. Проте факультет є флагманом у системі підготовки лікарів ветеринарної медицини України. Заступниками декана з 1952 р. були К.М. Шерстобоєв, А.В. Маханько, М.Д. Пантюхов, Ю.О. Павловський, Ф.Л. Задвірний, В.М. Власенко, П.Ф. Шевчук, А.С. Лютий, Г.О. Щуревич, П.І. Сидорчук, І.В. Папченко, Б.П. Івасенко, М.Я. Тишківський, О.В. Ємельяненко.

На всіх етапах свого існування ветеринарний факультет був у постійному пошуку і розвитку. Його випускники – це міністри і академіки П.Л. Погребняк, Ю.М. Карасик, В.О. Бусол, В.Г. Герасименко, В.І. Левченко, О.І. Кононський; депутат Верховної Ради України та голова Держкомзему України А.С. Даниленко; депутат Верховної Ради СРСР В.Г. Кучеренко; працівники міністерств П.П. Достоєвський, В.А. Матузенко, А.Г. Борзяк, В.А. Блажко, В.Т. Лісовенко, А.В. Березовський, В.А. Савчук; визнані вчені, доктори та працівники наукових та навчальних інститутів: члени-кореспонденти УААН В.В. Влізло, М.В. Косенко, професори В.В. Крамаренко, М.В. Запорожець, М.С. Мандигра, О.Є. Галатюк, О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, В.Й Іздепський, Б.В. Криштофорова, В.М. Ковбасенко, Л.П. Горальський, М.Г. Полонський, С.М. Даньшин, І.З. Кастравець, Є.І. Буряк, М.Ю.Куліш; керівники обласних, міських та районних установ ветеринарної медицини С.Г. Єжелий, Л.Ф. Баглай, П.Д. Лесик, Л.В. Олійник, М.П. Яковенко, О.А. Гуркало, С.Д. Коломієць, В.В. Власенко, В.Л. Солодчук, О.Б. Ніконов, М.С. Павленко, Ю.М. Новожицька, С.І. В’юник, А.В. Яніцький, І.Ф. Малохатько, С.В. Лум’яник, В.Ф. Грушко, В.І. Гоцуляк та багато інших; директори технікумів Г.М. Гордієнко, М.І. Моркляк.

У 2004 році сімейна династія Грушків-Гоцуляків – випускники факультету різних років – стала переможцем Всеукраїнського конкурсу „Символ професійності” в номінації „Династія ветеринарних лікарів”. Загальний стаж їх роботи у ветеринарній медицині становить 622 роки. Випускник ветеринарного факультету 1940 р. К.Т. Чарник протягом 20 років очолював господарство у с. Матюші Білоцерківського району. За видатні успіхи в розвитку сільськогосподарського виробництва він був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці. Випускник 1961 р. академік УААН, заслужений працівник вищої школи України, кавалер ордена „За заслуги” В.М. Власенко протягом майже тридцяти років очолює наш університет. За період його керівництва факультет зробив істотні кроки на шляху до підвищення якості підготовки фахівців ветеринарної медицини. За рейтингом Мінагрополітики України факультет займає перше місце серед закладів вищої ветеринарної освіти України.

У 2004 році на 17-й Генеральній асамблеї Європейської асоціації закладів ветеринарної освіти, яка проходила в м. Луго (Іспанія), факультет було прийнято до цієї Міжнародної освітянської організації, і це стало першим кроком на шляху до європейської акредитації факультету.

У 2014 році завдяки ініціативі та зусиллям академіка НААН М.В. Рубленка започатковується нове співробітництво із Ліонською ветеринарною школою (Франція) із залученням Міжнародного епізоотичного бюро, що дасть можливість проходити стажування науково-педагогічним працівникам та навчання студентів у кращих ветеринарних школах Європи. Зміцнити матеріально-технічну базу факультету через залучення коштів Міжнародних грантів. 

На сьогодні на факультеті ветеринарної медицини проводить набір та навчання студентів за напрямками: 211 "Ветеринарна медицина" та 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза" за напрямами підготовки бакалавр, спеціаліст та магістр. З 2016 року функціонує  наскрізна магістратура для випускників загальноосвітніх шкіл.

У січні 2020 року було успішно акредитовано освітню програму «Ветеринарна медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» та отримано відповідний сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

До складу факультету входить 9 кафедр: анатомії і гістології ім. П.О. Ковальського, нормальної та патологічної фізіології тварин, мікробіології та вірусології, акушерства і біотехнології репродукції тварин, терапії та клінічної діагностики, хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, епізоотології та інфекційних хвороб тварин, паразитології і фармакології, ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів твариництва та патологічної анатомії ім. Й.С. Загаєвського; 8 науково-дослідних інститутів: внутрішніх хвороб тварин, ветеринарно-санітарної експертизи продукції твариництва, заразних хвороб тварин, хірургії та фармакології, репродуктології тварин, анатомії та фізіології, науково-дослідний центр лабораторної діагностики хвороб тварин; та 3 акредитовані лабораторії.