ENG | УКР |

Професійна діяльність

 

Шуст Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор.

12 грудня 1979 року народилася в селі Карапиші Миронівського району Київської області.

У  2001 р. закінчила економічний факультет Національного аграрного університету за спеціальністю «Фінанси». У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Принципи та методи просторової організації соціальної інфраструктури села в умовах економічних трансформацій» за спеціальністю 08.00.05 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. У 2012 р. захистила докторську дисертацію «Трансформація економічного механізму розвитку ринку продукції м’ясного скотарства» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Професійний шлях, пов'язаний з  науково-педагогічною діяльністю у вищій школі, розпочався  у  Національному аграрному університеті,  де  Олена Анатоліївна у  2005 р. працювала на посадах наукового співробітника, а згодом – асистента.

У 2008-2009 рр. працювала у Національному університеті біоресурсів та природокористування України на посаді доцента кафедри управління земельними ресурсами.

З 2009 р. працює у Білоцерківському національному аграрному університеті.  У 2009 р. займала посаду доцента кафедри маркетингу та фінансово-комерційного управління.  

З 2009 до 2012 рр. навчалася у докторантурі університету, після закінчення якої у 2012 р. працювала  на кафедрі фінансів та кредиту.

З 2012 до 2016 рр. очолювала кафедру економіки підприємства, а згодом у 2016-2017 рр. працювала на посадах доцента і професора кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.   

Із липня 2017 р. здійснює викладацьку діяльність на кафедрі економіки та економічної теорії.

У 2019 р. О.А. Шуст було присвоєно вчене звання професора кафедри економіки та економічної теорії.

У 2020 р. очолювала Міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр Білоцерківського НАУ. 

З лютого 2021 р. – ректор Білоцерківського національного аграрного університету. 

З  2020 р. – депутат Київської обласної ради VIIІ скликання обрана Головою постійної комісії з питань освіти, науки, культури, духовності та релігії Київської обласної ради.

Автор понад 90  наукових  праць, з них – 10 монографій, 3 навчальні посібники. Понад 10 наукових праць опубліковано у виданнях, які віднесено до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus,  DOAJ).