ENG | УКР |

Екологічний факультет

Екологічна ситуація в Україні після Чорнобильської катастрофи (1986 р.) загострила проблему довіри населення до власної сільськогосподарської продукції і створює додаткові перепони під час її експорту. Для виправлення ситуації, що склалася у сфері виробництва, переробки, споживання і експорту сільськогосподарської продукції, Україні необхідно мати кваліфікованих фахівців, які б професійно займалися справою практичного застосування і поширення міжнародних норм якості, підвищенням суспільної свідомості і культури виробництва сільськогосподарської продукції та її екологічної чистоти, розробкою необхідних заходів для більшої орієнтації української економіки на споживача. Ініціатива Білоцерківського ДАУ щодо цього знайшла підтримку офіційних органів управління вищою освітою України і аграрною освітою зокрема.

У 1999 р. відкритo новий напрям підготовки фахівців 0708 „Екологія” за спеціальністю 6.070800 „Екологія і охорона навколишнього середовища”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

За підтримки відповідних департаментів Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики України, багатьох органів виконавчої влади Київської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської та Чернігівської областей у березні 2001 р. Білоцерківський державний аграрний університет розпочав реалізацію Спільного Європейського проекту Темпус Тасіс „Менеджмент стабільного ланцюга виробництва продукції харчування в Україні”, термін дії якого закінчився в березні 2004 р. Головна мета проекту полягала в імплементації нового навчального плану підготовки екологів у БДАУ відповідно до вимог Європейських освітніх стандартів. Загальна сума фінансування проекту склала 467 тис.євро. Співзасновниками проекту є консорціум із трьох вищих навчальних закладів Європи: БДАУ (Україна), університет ім. Ю. Лібіха, м. Гіссен (Німеччина) та Національна ветеринарна школа, м. Ліон (Франція). В ході реалізіції проекту пройшли стажування в університеті ім. Ю.Лібіха, м. Гіссен (Німеччина) та в Національній ветеринарній школі м. Ліон (Франція) 20 НПП, 35 докторантів та студентів БДАУ. На кошти проекту було оснащено ресурсний центр корпусу № 9 із спеціалізованою бібліотекою та обладнано дві наукові лабораторії.

З 2003 р. екологічний факультет почав функціонувати як новий структурний підрозділ Білоцерківського ДАУ. Сьогодні на факультеті навчається 566 студентів за денною, заочною та екстернатною формою навчання.

Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 27.821.01 за спеціальністю 03.00.20 „біотехнологія” (сільськогосподарські науки).

Основні напрями наукової роботи факультету: екологічна біотехнологія; біотехнологія біологічно-активних речовин; екологія харчування; ДНК-технології в рослинництві і тваринництві; екологічні основи захисту рослин; взаємодія генотипу організмів і середовища; міграція радіонуклідів у ланках харчового ланцюга.

У своїй діяльності колектив екологічного факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, а випускники факультету знаходили себе на ринку праці України, Європи і успішно реалізувалися у сфері виробництва та переробки продукції сільського господарства, бізнесу, управління, у міжнародних відносинах.