ENG | УКР |

Проект "AG-LAB"

 

Звіт Вовкотруб Н.В. про стажування
у Вроцлавському університеті природничих наук (Польща)
за програмою Еразмус+ КА2 "Ag-Lab"


First 18 months of the Ag-Lab project have been completed!
Results so far...


Project “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab)
European Union project

National Erasmus + - Ukraine – Bila Tserkva NAU – Moldova State Agrarian


  

 

 

Проект Еразмус+ Ag-Lab

 

Проект Європейського Союзу Еразмус+ напряму Розвиток потенціалу вищої освіти 
«Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» 

586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP

 

Акронім (коротка назва проекту): Ag-Lab

Дата початку проекту: 15.10.2017

Тривалість проекту: 36 місяців

Дата закінчення проекту: 14.10.2020

Мета проекту: Покращення якості продукції агро-продовольчого комплексу у країнах, що стали асоційованими членами Європейського Союзу шляхом покращення навчання спеціалістів. 

 

Завдання проекту:

 • Створення спеціалізованих магістерських програм з лабораторної практики для cпеціалістів агро-продовольчого сектору;
 • Створення спеціалізованих курсів для післядипломного навчання працівників лабораторій;
 • Оновлення навчання, що проводиться лабораторіями;
 • Розробка нових практик співробітнитцва між лабораторіями та університетами на основі взаємної вигоди. 

Цілі проекту:

 • Розробити стандарти спеціалізації «лабораторна практика» для магістрів спеціальностей: ветеринарна медицина, агрономія, виробнитцво та переробка продукції тваринництва, харчові технології,  розроблені  у співпраці між університетами та лабораторіями на основі взаємної вигоди;
 • Розробити навчальні програми і навчальні плани: існуючі програми доповнені новими предметами, визначеними відповідно до рекомендацій; 
 • Підготувати групи тренерів з викладачів університетів і фахівців лабораторії;
 • Розробити курси для післядипломного навчання працівників лабораторій агро-продовольчого сектору;
 • Залучати інструменти сталої співпраці між університетами і діючими лабораторіями: включення фахівців лабораторій до навчального процесу, організація практичних курсів лабораторіями з відвідуванням їхніх підрозділів і підприємств, створення міжнародної платформи для постійного обміну інформацією між фахівцями лабораторій і викладачами вузів.

 

Консорціум проекту:

 • Національний університет м. Любляна (Словенія) - координатор

 • Ліонська ветеринарна школа (Франція)

 • Університет природничих наук м. Вроцлав (Польща)

 • Університет м. Терамо (Італія)

 • ISLE  (Міжнародна асоціація з інновацій, навчання та популяризації сталого розвитку в Європі та світі)

Україна:

 • Науково-методичний центр «Агроосвіта»;

 • Державний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;

 • Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції;

 • Сумський національний аграрний університет

 • Білоцерківський національний аграрний університет

 • Одеська національна академія харчових технологій

 • НУБіП України

 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького 

Грузія: 

 • Грузинська національна сільськогосподарська лабораторія

 • Тбіліський державний університет

 • Кавказький міжнародний університет

Молдова:

 • Національний діагностичний центр

 • Комратський державний університет

 • Державний аграрний Університет Молдови (Кишинів)

 

Презентація проекту «Поліпшення  навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab)

Презентації проекту та першої тренінгової сесії в рамках реалізації проекту ERASMUS+ "Поліпшення навичок спеціалістів с лабараторної практики у фахівців агро-продовольчого сектру Східної Європи" (Ag-Lab)

Інтеграційний процес у сфері освіти Білоцерківського національного аграрного університету в рамках програми Еразмус+


 

 

ERASMUS + project implementation: Ag-Lab potential development in the Laboratory Practice course

Within the framework of the project "Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe" (Ag-Lab), a coordination meeting (on the basis of Tbilisi State University) and training for employees of universities and laboratories took place (based on the Laboratory of the Agrarian Ministry of Georgia and the Caucasus International University) from October 22 to October 25, 2019.

The training was attended by representatives from BTNAU, LNUVMBT, TSU, CIU, SAUM, CSU, NUBiP, ONAFT, UL.

Participants reported on the work done and discussed plans within the project. In particular, the participants discussed the results of previous and current courses, their programs, reported on the internship of students in partner countries, the work done on writing a manual devoted to laboratory practice. A report “Comparative analysis of the curriculum of the course “Laboratory practice” was presented by the Head of the department of microbiology and virology of BTNAU Dr. Iryna Rublenko.

A visit to the laboratory of the Ministry of Agriculture of Georgia was very interesting and useful. There was a training session on the development and use of MOODL in a laboratory practice course. The participants exchanged ideas and practical skills for creating courses in MOODL.

A visit to the Caucasus International University was devoted to practical trainings, that were conducted in the form of training presentations with the following topics: "Using multivariate statistics in laboratories", "Sampling and determination of their parameters" (Nidal Shaban), "Practice in RNA isolation in research" (Anna Zeelak-Stetsivko), Statistics: A Practical Approach to Food Analysis (Marcello Maskini), and others. The coordinators' attention was focused on further activities in the project development and discussion of students exchange and results of pilot programs implementation.

 

Project participantss: Dr. А. Vovkohon and Dr. I. Rublenko


On December 4-7, 2018, on the basis of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology, a workshop within the framework of the European Union Erasmus + Project "Improving laboratory practice of Agro-Food Sector Experts Skills of Eastern Europe" 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (Ag - Lab) was held. The purpose of the project is to improve the agro-food products quality in countries which are associate members of the European Union by improving the specialists training.

Among the representatives of the project consortium, the training session and the coordination meeting were the National University of Ljubljana (Slovenia), the Lyons Veterinary School (France), the University of Life Sciences, Wroclaw (Poland), the University of Teramo (Italy), institutions of higher education and laboratories of the agrarian sector of Ukraine, Georgia, and Moldova.

5 representatives of Bila Tserkva National Agrarian University participated in the work of the coordinating council and the project's training: the project coordinators from the university - head of the department of international relations Oleksandr Bonkovski, Prof. Mykhailo Rublenko; Dean of the Faculty of Veterinary Medicine, Prof. Volodymyr Sakhniuk; Prof. of the Department of Veterinary and Sanitary Expertise, Hygiene of Animal Products and Pathological Anatomy Oksana Hitska, Head of the Department of Veterinary and Sanitary Expertise of Institute of Postgraduated  Education for managers and specialists of Veterinary medicine Prof. Nadiia Bohatko.

The training session was aimed at training of university teachers and laboratory specialists for modern laboratory methods and technics. The European partners made interesting reports and presentations about modern laboratory methods for detecting falsifications of food products, metrology and internal audit in the laboratory, maintenance and validation of the lab equipment. The training participants visited the Lviv Regional State Laboratory of Veterinary Medicine and the Lviv Scientific-Research Control Institute for Veterinary Medicines and Feed Additives.

At the coordination meeting (December 6-7, 2018), the reports of all project consortium participants about last 6 months activities were debriefed and approved, the budget expenditures of the partners were summarized and discussed, and the work plan for the next 6 months was approved. 

The BTNAU project coordinators Oleksandr  Bonkovsky and Prof. Mykhailo Rublenko reported to the project partners and other consortium participants that a full equipment set for immuno-enzyme analysis was purchased at the Faculty of Veterinary Medicine of BTNAU. The university administration paid for the renovation of the building of Molecular Diagnostic Laboratory as well as for the furniture.

One of the objectives of the project is to create specialized Master program for laboratory training of the specialists of agro-food sector. In order to accomplish this task, at the coordination meeting, the curriculum for master's degree specialization "Laboratory practice" was presented and approved, it was developed together with working group consisting of scientific and pedagogical staff of Bila Tserkva NAU, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology and specialists of the State Scientific and Research Institute for Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise. From the second semester of the 2018-2019 academic year, both educational institutions begin the pilot training for Master degree students in this specialization.

There were also discussed the tasks for the next 6 months, in particular the creation of working groups and the preparation of a training handbook on the basics of laboratory case; an international platform for the constant exchange of information between specialists of laboratories and university teachers; specialized courses for postgraduate training of laboratory staff.