ENG | УКР |

Міжнародна діяльність | Агробіотехнологічного факультету

Міжнародна діяльність в системі освіти та науки є важливою складовою функціонування Білоцерківського національного аграрного університету. Підвищення рівня ефективності діяльності на агробіотехнологічному факультеті неможливе без активного міжнародного співробітництва та інтеграції в глобальний освітній і науково-дослідницький простір.

На факультеті реалізується співробітництво з міжнародними вузами за різними напрямками. При цьому використовуються різноманітні організаційні форми: студентська та професорсько-викладацькі академічна мобільності, участі в міжнародних конференціях, з’їздах, семінарах, проходження науково-практичних практик, стажування за кордоном.

Міжнародна мобільність на факультеті сприяє науковому та культурному обміну, забезпечує сталий розвиток і підтримує інноваційну спроможність. Така співпраця надає змогу підвищити кваліфікацію викладацького складу, розширити партнерські зв’язки та надати нашим студентам можливість навчання в провідних європейських ЗВО, що значно посилює позиції БНАУ у формуванні висококваліфікованих фахівців в аграрній сфері.

Білоцерківський національний аграрний університет бере участь у європейській програмі Еразмус+ К1 та Еразмус+ К2.

Агробіотехнологічний факультет Білоцерківського національного аграрного університету став учасником проєкту за програмою Еразмус+ КА2 «ClimEd – Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах»,

Проєкт виконуватиметься впродовж 3 років за координаторства Університету Гельсінкі, Фінляндія. Ініціаторами тренінгу виступають установи заявники проєкту: University of Helsinki (Helsinki, Finland), Odessa State Environmental University (Odessa, Ukraine), Kyiv National University of Construction and Architecture (Kyiv, Ukraine).

В рамках проєкту передбачається створення коротко-, середньо- та довгострокових навчальних курсів з використанням інноваційних педагогічних технологій для підготовки та перепідготовки фахівців кліматозалежних галузей економіки, а також онлайн-курсів для підвищення обізнаності широких верств населення в галузі кліматології і кліматичних послуг. Тому для впровадження та удосконалення екологізації освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті в рамках спільного Проєкту Еразмус+ викладачі агробіотехнологічного прийняли участь в тренінгу «Adaptation of the Competency Framework for Climate Services to conditions of Ukraine». Прослухавши лекції спільно з Одеським екологічним університетом було розроблено Навчальний курс «Вплив змін клімату на продовольчі системи». Курс підготовлений для дистанційного вивчення в  модульному об'єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE).

Процес екологізації освіти передбачає обов’язкову участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях. Так, з 22 – 24 вересня 2021 року асистентка кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин Горновська С.В. брала участь в Міжнародній конференції «Кліматичне обслуговування: наука і освіта», яка відбулася в Одеському державному екологічному університеті за підтримки проєкту Еразмус+ 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP – ClimEd.

Основні напрямки роботи конференції включали в себе такі питання:

  • проблеми кліматичного обслуговування в різних галузях економіки;
  • освіта в інтересах кліматичного обслуговування; кліматичні ризики та адаптація до змін клімату на регіональному і локальному рівнях.

Впродовж конференції учасниками круглого столу було обговорено теми:

  • «Формування та розвинення докторської школи під егідою проекту Erasmus+ Project 586471-EPP-1-2017-EE–EPPKA2_CBHE–JP–INTENSE»;
  • «Подолання розриву між наданням кліматичного обслуговування і потребами кліматозалежних секторів економіки в рамках проекту Erasmus+ 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP – ClimEd.

Стратегія освіти для збалансованого розвитку повинна бути спрямована на розширення і подальший розвиток екологічної освіти, доповнення її освітою у інших галузях на основі комплексного підходу.

Згідно із законом України про державну екологічну політику екологічна освіта в університеті має стати безперервним процесом і сприяти успішній реалізації національної екологічної політики з орієнтацією на сталий розвиток суспільства.

 

Щорічні конкурси:

Відповідно до умов угоди з організацією обмінів Франція – Україна – FEFU студенти БНАУ мають можливість стажуватися та навчатися у Франції. Згідно програми обміну студентка агробіотехнологічного факультету Городецька Олександра протягом червня-липня 2015 року (2 місяці) пройшла стажування на фермі біологічного овочівництва в м. Блуа (центр Франції).

Серпень - жовтень 2016 (3 місяці) - стажування в плодових садах в селі Ле Люд (центр Франції) - робота з клієнтами при самозборі ягід і фруктів, обрізка дерев.

Липень - вересень 2017 (3 місяці) - стажування в Євраліс Семенс в команді дослідів кукурудзи в м. Блуа (Франція). Проводила оцінку цвітіння, висоти, рахувала прогнозовану урожайність кукурудзи, працювала в розсаднику кукурудзи

З серпня 2018 по жовтень 2020 - навчалася у Вищій сільськогосподарській школі на Інженера сільського господарства, включаючи 1 семестр (6 місяців) в університеті Agrocampus Ouest на спеціальності «Генетика та селекція с-г. рослин». Впродовж навчання паралельно навчанню проходила навчальну практику на підприємстві РАЖТ Семенс біля Тулузи в команді селекції і досліджень соняшнику.

Починаючи з 2.11.2020 Городецька Олександра успішно працює в ТОВ "РАЖТ Семенс - Україна" в м. Дніпро на посаді селекціонера соняшнику.

Програма обміну студентами з Поморською академією в Слупську (м. Слупськ, Польща). Поморська академія в Слупську – сучасний ВНЗ в Польщі.

В Академії функціонують три факультети: математики та природознавства, філології та історії, педагогіки і філософії. Студентам пропонують навчання за 25 спеціальностями і 100 спеціалізаціями. У 2016 році була укладена угода про обмін студентами, викладачами та науковцями між БНАУ та Поморською Академією в Слупську.

Відповідно до умов угоди студенти БНАУ мають можливість навчатися у Поморській Академії в Слупську впродовж 4 місяців (жовтень-січень) у першому семестрі та за програмою подвійного диплому. Приймаюча сторона бере на себе витрати за навчання і проживання в гуртожитку протягом семестру.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом БНАУ;

– володіти польською або англійською мовою не нижче рівня В1.

Поморська академія (м. Слупськ, Польща) постійно запрошує на навчання студентів Білоцерківського НАУ. Так, у 2018 році студентка агробіотехнологічного факультету Волошина Олена навчалася протягом одного семестру в Поморській академії.

Детальна інформація про Поморську Академію в Слупську: http://www.apsl.edu.pl/.

На агробіотехнологічному факультеті підписані угоди про співпрацю по академiчних обмінах з такими університетами як: Czech University of Life Sciences, Prague (Чехія), University of Debrecen (Угорщина), Academia Pomorska w Slupsku (Польща), Writtle College (Великобританія), Полоцький державний університет (Республіка Білорусь), ESA – Ecole Superieure d’Agricultures Angers Loire (Франція), Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden (Федеративна Республіка Німеччина), Словацький сільськогосподарський університет (Словаччина).

Викладачі та студенти агробіотехнологічного факультету є учасниками академічних обмінів та активно працюють в рамках міжнародниї проєктів.

З 25 по 27 серпня 2021 р. завідувач кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин, професор Грабовський М.Б. взяв участь у конференції ENOAT «Навчання та інновації в органічному землеробстві», організованої факультетом сільського господарства та наук про життя Маріборського університету, Інститутом органічного землеробства (Словенія). Метою конференції був обмін досвідом викладання з органічного сільського господарства на університетському рівні, розробка інноваційних підходів у академічних навчальних програмах, підтримка розвитку сектору органічного сільського господарства в 2022-2030 рр. в ЄС та інших країнах. В рамках цієї конференції була реалізована мобільність за програмою ERASMUS+ КА 1.

В конференції прийняли участь представники 14 країн ЄС, учасники ознайомилися з факультетом сільського господарства та наук про життя університету Марибор, відвідали 6 органічних ферм (Šumenjak, Frešer, Uranjek, Černelič, Pavlič and Bavec) різного напрямку виробництв (овочівництво, садівництво, виноградарство, рослинництво, тваринництво), а також обговорили поточний стан та перспективи розвитку викладання органічного виробництва в університетах.

26-27 вересня 2019 року М.Б. Грабовський брав участь у роботі семінару «Викладання та інновації у викладанні органічного землеробства, що проходив на базі Варшавського університету наук про життя.

У 2018-2019 рр. М.Б. Грабовський брав участь у освітньому проєкті Change project» у співпраці Baltic University Program (Швеція), разом Л.М. Карпук, О.Г. Олешко, М.Б. проходили стажування в рамках «Change Project» в Гродненському університеті ім. Янки Купали (Республіка Білорусь).

У 2019 р. делегація БНАУ відвідала з робочим візитом університет у м. Дебрецен (Угорщина). У складі делегації агробіотехнологічний факультет представляв декан В.С. Хахула. Під час робочого візиту ознайомилися з колективом університету, факультетами та напрямами їх освітньої і наукової діяльності, науково дослідницькими лабораторіями, проєктами та програмами.

На сьогодні «University of Debrecen» є одним із найбільших установ вищої освіти в Угорщині. Він складається з 15 факультетів та налічує понад 20 тисяч студентів. Було проведено переговори з керівництвом університету щодо можливості співпраці між нашими закладами у майбутньому, і як результат – підписано договір про співпрацю та намічено план дій щодо її розбудови.

Професор кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства Л.М. Карпук разом із доцентом кафедри садово-паркового господарства О.Г. Олешко 27-30 січня 2019 року взяли участь у семінарі в рамках проєкту «Переосмислення педагогіки щодо впровадження освіти про сталий розвиток в країнах-учасниках Балтійської університетської програми», організованого координаторами університету Упсали (Швеція), Таллін (Естонія).

З 13 по 23 лютого 2019 року читала лекції французьким студентам в обсязі 10 годин в рамках програми Erasmus + KA 107 (2017-2019 рр.) у Ліонській національній ветеринарній школі VetAgro Sup – Agronomy Campus (м. Клермон-Ферран, Франція). Окрім того, програма перебування у ВУЗі-партнері передбачала проведення порівняльного аналізу навчальних програм, встановлення наукових контактів, пошук спільних дослідницьких програм та тематик, ознайомлення з роботою та структурою агрономічного факультету організацією освітнього процесу тощо. Як результат стажування з VetAgro Sup були погоджені питання щодо подальшої співпраці в рамках програми Erasmus+ КA107.

Також, Леся Михайлівна брала участь у проєкті Erasmus + KA у консорціумі з 16 університетами світу щодо створення магістерського курсу з Грунтознавства (Туреччина – діючий); українсько-чеському проєкті «Підтримка потенціалу університетської молоді України в освітній та науковій діяльності» (Support of young university capacity in education and research and science activities in Ukraine) за підтримки Чеського агентства розвитку співробітництва;  проєкті країнах-учасниках Балтійської університетської програми», організованого координаторами університету Упсали, Республіка Білорусь (08 - 11 жовтня 2019 р.).

У 2018 р. було налагоджено співпрацю агробіотехнологічного факультету з Полоцьким державним університетом (Республіка Білорусь). У ході переговорів було підписано угоду про співпрацю та окреслено основні питання співпраці:

 – спільні наукові дослідження і публікації у наукових журналах обох університетів;

– обмін науково-педагогічним складом та студентами та їх стажування;

– участь у семінарах, конференціях і академічних зустрічах, проведення міжнародних відеоконференцій;

 – спеціальні короткострокові академічні програми;

 – академічна мобільність студентів; – розробка віртуальних навчальних модулів;

– обмін методологією та розробка спільних навчальних планів та освітніх програм;

 – підготовка програм з подвійними дипломами;

– спільний пошук та імплементація міжнародних освітніх та наукових програм, грантів та проектів.

Згідно міжнародного проєкту з мобільності та партнерства між вищими навчальними закладами України та Великобританії за підтримки Британської ради в Україні у 2016-2018 рр. було здійснено чотири поїздки викладачів  агробіотехнологічного факультету в Writtle College (Великобританія). У складі делегації були Л.А. Козак Л.А., М.Б. Грабовський, О.Г. Олешко, Р.В. Коваленко. Під час візитів вивчався досвід підготовки фахівців в тісній співпраці з роботодавцями у Writtle College та проведено обговорення організації практичної підготовки і  забезпечення конкурентно-спроможності випускників Writtle University College спеціальностей Agriculture (Сільське господарство),  Garden Design (Садово-паркове господарство),  Horticulture (Садівництво),  Landscape Architecture (Ландшафтна архітектура), ознайомилися з фермерським господарством PF Southgate (графство Норфолк) як базою для надання студентам первинного досвіду професійної діяльності.

Викладачі Writtle College під час своїх візитів провели презентацію організації освітнього процесу у Великобританії, взяли участь у круглому столі з викладачами та аспірантами БНАУ з питань розвитку вищої освіти в Україні та Великобританії, провели лекції для студентів та викладачів.

15 лютого 2018 року взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми ведення сільського господарства та підготовка фахівців аграрного профілю».

Протягом 22.06.2016 – 21.06.2019 рр. викладачі факультету М.Б. Грабовський, Л.А. Козак, Л.В. Єзерковська брали участь у Німецько-українській співпраці в галузі органічного землеробства. Проєкт впроваджується компаніями "AFC Consultants International" та "IAK Agrar Consulting GmbH" за підтримки Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини. Термін реалізації: 22.06.2016 – 21.06.2019 рр.

20-21 листопада 2017 р. делегація Білоцерківського НАУ на чолі з ректором академіком А.С. Даниленком відвідала з робочим візитом Словацький сільськогосподарський університет в місті Нітра. Відбулося спільне засідання керівництв обох університетів, де обговорювалися напрямки співпраці.

Декан агробіотехнологічного університету В.С. Хахула та керівники підрозділів обговорили зі своїми партнерами конкретні плани щодо розбудови співпраці: спільні заявки на проекти Erasmus + KA1 та KA2; підготовка програм подвійних дипломів; обмін викладачами та співробітниками, обмін студентами; участь у семінарах, конференціях та академічних зустрічах обох університетів; спеціальні короткострокові академічні програми; розробка модулів віртуального навчання; обмін методологією, навчальними матеріалами та документами.

Делегація ознайомилася з роботою університетських підприємств, на яких студенти проходять навчально-виробничу практику.

  

 

1 жовтня 2017 р. делегація Білоцерківського національного аграрного університету у складі проректора з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку Карпенка А.М., декана економічного факультету, професора Паски І.М., професора кафедри економіки та економічної теорії Шуст О.А., начальника відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Боньковського О.А., помічника ректора Балацького Ю.А., художнього керівника вокального ансамблю Булей Н.В. та студентського вокального ансамблю відвідали Словацький сільськогосподарський університет в м. Нітра, Словаччина.

Делегація взяла участь в урочистостях з нагоди 60-річчя факультету економіки та менеджменту. Викладачі та студенти Білоцерківського НАУ сердечно привітали колег з партнерського університету. З вітальною промовою від імені ректора та колективу університету виступив декан економічного факультету, професор Паска Ігор Миколайович. Студентський ансамбль виконав українські та словацькі пісні, багато з яких звучали на біс. Також було проведено переговори зі словацькими колегами на чолі з деканом проф. Еленою Горскі щодо подальшого розвитку співпраці та намічено перспективний план дій.

У системі міжнародних зв’язків важливе місце займає організація виробничого стажування за кордоном. Під час практичного навчального семестру студенти та випускники нашого університету отримують фахові навички та знання в різних сферах аграрного бізнесу, вивчають сучасні технології аграрного виробництва та підвищують свою мовну підготовку. Щорічно понад 50 студентів агробіотехнологічного факультету виїздять за кордон з метою проходження виробничої практики різного фахового спрямування. Так, у 2021 р. студентка 2 курсу Тарнопольська Ірина проходила виробничу практику у підприємстві «Kuipers Emsbueren GmbH», Емсбюрен, Німеччина.

 

Студенти мають змогу пройти стажування на сільськогосподарських підприємствах наступних країн:

1. Фінляндія – рослинництво, термін стажування 2-3 місяці.

2. Австралія – тваринництво, термін стажування 12-18 місяців.

3. Канада – тваринництво, термін стажування 12-18 місяців.

4. Польща – рослинництво, термін стажування 2-3 місяців.

5. Німеччина:

- Програма “Erdbeer-Hof Warnsdorf” – рослинництво, період стажування 2 місяці;

- Програма «АПОЛЛО» та «Німецький селянський союз» – рослинництво, тваринництво, період стажування 3 місяці;

- Міжнародний літній університет при Університеті м. Гісен – обмін студентами.

6. Данія:

- Програма «AB-Farms» – тваринництво і рослинництво, термін стажування 12-18 місяців;

- Програма «DUC» – тваринництво, термін стажування 12-18 місяців.

7. Голландія:

- Програма «Stichting Uitwisseling» – рослинництво і тваринництво, термін стажування 1-12 місяців;

8. США:

- Програма «Work and Travel» – сфера послуг, термін стажування 3 місяці;

- Програми «MAST», «САЕР», «Еxperience Іnternational», «ІІ», «WISE» – рослинництво, тваринництво, термін стажування 8-12 місяців;

- Програми «Precision Agriculture», «Pioneer Seeds» – рослинництво, елеватори, термін стажування 8-12 місяців.

9. Франція:

- Програма «FEFU» - рослинництво, тваринництво, термін стажування 3-6 місяців;

- Програма «ISFRADA» - рослинництво, тваринництво, термін стажування 3-6 місяців;

10. Австрія – тваринництво, термін стажування 3-6 місяців;

11. Швейцарія – тваринництво і рослинництво, термін стажування 3- 4 місяці.

12. Великобританія – тваринництво і рослинництво, термін стажування 4-12 місяців.

З 2018 року на агробіотехнологічному факультеті БНАУ проводиться підготовка іноземних громадян. Ми пропонуємо іноземним студентам можливість навчання англійською та українською мовами. Зараз на факультеті за програмами бакалаврату навчається 22 студенти з різних країн світу: Камеруну, Нігерії, Алжиру, Лівану, Еквадору.

В 2020 році іноземний студент Лак Ребвар Самі Ахмед під керівництвом асистента кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин Горновської С.В. захистив магістерську дипломну роботу на «відмінно» та закінчив агробіотехнологічний факультет БНАУ з відзнакою.

Онлай стажування – це відмінний вибір для наукових співробітників в умовах карантинних обмежень. Вивчення актуальних питань, освоєння унікальних методик, міжнародна кооперація, розширення кола контактів  у науковій сфері. Так, асистент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин С.В. Горновська пройшла Міжнародне онлайн-стажування та отримала сертифікати на базі Czech University of Life Sciences, Prague:

Міжнародний сертифікат україно-чеського проекту participated in International Workshop focused on digitalization in education «Support of young university capacity in education and research and science activities» (09.09-13.09. 2019);

Міжнародний сертифікату спільного проекту CULS та КНАУ, СумДУ, СНАУ «Підтримка потенціалу молодих університетів в освіті, науково-дослідній та науковій діяльності в Україні» («Support of young university capacity in education and research and science activities in Ukraine»), «Reseach and science workshop for young staff» (29.10-30.10.2019);

Міжнародний сертифікат україно-чеського проекту «University cooperation as a tool to enhance the quality of selected universities in Ukraine», «Project management: trips and tricks how to prepare EU project»; «of young university capacity in education in research and science activities in Ukraine» від експерта з Університету природничіх наук з Чехії (CUES) Ing. Petra Chaloupkova та «HR Awards strategy» від експерта з Університету природничих наук з Чехії (CUES) Olga Leuner (14.11-15.11.2019);

Міжнародний сертифікат українсько-чеського проекту «Enhancement of scientific methods and research activities» organized within the framework of the development project «Interuniversity cooperation as a tool for enhancement of quality of selected universities in Ukraine» (04.11-06.11.2020);

Міжнародний сертифікат українсько-чеського проекту Certificate of articipation «Ethical Committees, Multidisciplinary Research Teams, Students Involvement into Research» organized in the framework of the development project «Interuniversity Cooperation As A Tool For Enhancement Of Quality Of Selected Universities In Ukraine» (16.11.-20.11.2021);

Міжнародний сертифікат українсько-чеського проекту Certificate of Рarticipation «Enviromental Responsibility and Adaptation on Climate Change» organized in the framework of the development project «Interuniversity Cooperation As A Tool For Enhancement Of Selected Universities In Ukraine» (30.11.2020);

Міжнародний сертифікат українсько-чеського проекту Certificate of articipation «Publishing Chain, Scientometry and Citation Improement» organized in the framework of the development project «Interuniversity cooperation as a tool for enhancement of quality of selected universities in Ukraine» (01.11-02.11.2020);

Міжнародний сертифікат українсько-чеського проекту Certificate of Рarticipation «How to start and run a business incubator at a university» (04.12.2020).

В рамках міжнародної діяльності Білоцерківського національного університету на агробіотехнологічному факультеті постійно ведеться пошук нових форматів співпраці з міжнародними ЗВО, направлених на інтеграцію до світового освітнього простору, що надає можливість подальшого якісного розвитку університету.

Для участі у міжнародних проєктах та програмах обміну звертатися до відповідальної за міжнародну дяільність на агробіотехнологічному університеті Горновської Світлани Володимирівни.


Реалізація академічної мобільності в рамках програми Erasmus + (м. Пловдив, Болгарія)

13–18 грудня в рамках програми Еразмус+ incoming staff mobility for teaching/training between Progamme and Partner countriеs делегація викладачів Білоцерківського НАУ: Крупи Н.М., Горновської С.В., Цехмістренко О.С., Ставецької Р.В., Бабенко О.І., Машкіна Ю.О перебувала з офіційним візитом в Аграрному університеті м. Пловдив (Болгарія).

Аграрний університет – єдиний спеціалізований державний університет в Болгарії, який здійснює підготовку у всіх галузях сільського господарства, охорони навколишнього середовища, розвитку сільського господарства, агробізнесу та агротуризму.

Університет пропонує підготовку за 13 бакалаврськими програмами, 33 магістерськими та 20 докторськими програмами.

З 13 по 16 грудня 2021 р. кандидат с.-г. наук, асистентка кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин С.В. Горновська читали лекції в обсязі 10 годин в рамках програми Erasmus + Project 2019-1-BG01-KA107-061360, Academiс year 2021-2022.

16-17 грудня 2021 р. у ході візиту науково-педагогічні працівники брали участь у Міжнародній науковій конференції „Съхраняване на генетичните ресурси в животновъдството – въпрос на престиж и национална сигурност”, яка відбулася під патронатом проф. д-ра Христини Янчевої - ректора Аграрного університету – Пловдив. З вітальним словом до  учасників конференції звернулися завідувач кафедри тваринництва, доцент
Людмила Николова та професор Василь Николов.

В ході візиту відбулася академічна зустріч із пані ректоркою, професором Христиною Янчевою, пані професором Светлою Янчевою, деканом агрономічного факультету, доцентом Атанасом Севовим, завідувачкою відділу міжнародних відносин Дорою Івановою. Було проведено переговори з керівництвом університету щодо можливості подальшої співпраці між нашими закладами.

Під час круглого столу було зроблено порівняльний аналіз навчальних програм університетів, встановлено наукові контакти, обговорено спільні дослідницькі програми та тематики, ознайомилися з роботою та структурою агрономічного факультету, організацією освітнього процесу.

Також, викладачі БНАУ відвідали кафедри щодо своєї спеціалізації. Так, Н.М. Крупа і С.В. Горновська ознайомилася з науково-педагогічним складом кафедри садівництва, який представляли доцент Валерія Іванова та головний доцент Валентин Панчев.

Викладачка Горновська С.В. ознайомилася з науково-педагогічним складом факультету захисту рослин та агроекології. Зокрема, зустрілася з завідувачем кафедри ентомології професор Радославом Андрєєвим, професоркою Вілі Харізановою, доцентом Атанаською Стоєвою.

Професор Радослав Андрєєв показав 3 наукові лабораторії захисту рослин, які обладнані сучасними засобами для проведення науково-дослідної роботи на високому рівні. Частина занять проводиться в експериментальному полі, де студенти отримують практичні навички в реальному середовищі та можуть проводити наукові експерименти. Приємним подарунком був диск на якому зберігається  інформація  щодо досліджень шкідників сільськогосподарських культур протягом 20 років.

Викладачки Н.М. Крупа і С.В. Горновська відвідали кафедру фізіології рослин. Професор Андон Васильєв розповів про основні дисципліни, які викладають члени кафедри. Разом з професором А. Васильєв оглянули лабораторію, яка має сучасну базу та обладнання.

Окрім академічної роботи члени делегації мали нагоду відвідати науково-дослідне господарство університету.

Аграрний університет має навчальні поля площею 200 га. В університеті є виноградник із колекцією 400 столових та винних сортів, сучасний експериментальний винний льох із винами 1968 року та університетське господарство, де утримуються всі основні види сільськогосподарських тварин.

Під час відвідування науково-дослідного господарства викладачі оглянули неймовірно красиву колекцію кактусів, сукулентів та ін. рослин. Великих зусиль по догляду за колекцією докладає професор Пламен Петров та його помічник, студент Ніколай Крьстев, який 17 грудня став випускником магістерського курсу, Аграрного університету.

Висловлюємо подяку професору Святославу Карамфілову за організовану екскурсію по історичним місцям м. Пловдив, що вразило нас численними мальовничими храмами. Незабутнє враження залишилось під час відвідування школи традиційних болгарських танців ТК «Мила». Приємно було познайомитися з  колективом та його керівниками Милою Доневою і Костадином Камбуровим. Безпосереднім учасником цієї школи є професор Аграрного університету Святослав Карамфілов.

Ми щиро вдячні колегам з Аграрного університету, м. Пловдив за надану можливість прийняти участь у стажуванні, згідно проєкту Erasmus + Project 2019-1-BG01-KA107-061360, Academic year 2021-2022 та організацію цікавих заходів протягом усього часу нашого перебування.