Освітній процес

 

Анотації вибіркових дисциплін ОП Право (бакалавр)

Навчальний план (Право, Бакалавр, 2019)

Навчальний план (Право, Магістр, 2019)

Освітньо-професійна програма (Право, Бакалавр, 2019)

Освітньо-професійна програма (Право, Бакалавр, 2020) (Проєкт)

Освітньо-професійна програма (Право, Магістр, 2019)

Освітньо-професійна програма (Право, Магістр, 2020) (Проєкт)

Освітньо-професійна програма (Філологія, Бакалавр, 2019) (Проєкт)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право"

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право"

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право"

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право"