ENG | УКР |

Вчена рада

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ


НАКАЗИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ


ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ РАДИ

21 травня 2020 року в он-лайн режимі відбулося розширене засідання вченої ради університету. До порядку денного було включено питання, які стосуються вступної кампанії–2020. Зокрема, було затверджено зміни до «Правил прийому до Білоцерківського національного аграрного університету в 2020 році».

Головний бухгалтер А.А. Лозіцький представив річний фінансовий звіт університету за 2019 рік, а також фінансовий план (кошторис) університету на 2020 рік. Було розглянуто і ухвалено кошторис для студентського самоврядування університету. 

На розгляд Вченої ради також було винесено освітні (професійні, наукові) програми та навчальні плани на 2020–2021 навчальний рік з підготовки здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (наукового) рівнів вищої освіти, було ухвалено відповідне рішення щодо їх затвердження.

Членами Вченої ради було також підтримано рішення стосовно відкриття і затвердження двох нових освітніх програм: «Землеустрій та кадастр» і «Менеджмент туристичної індустрії» на агробіотехнологічному та економічному факультетах.

Для забезпечення семестрової атестації студентів та атестації випускників в дистанційному режимі було затверджено Положення «Про організацію поточного, семестрового контролю та атестацію здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті».

Рішенням вченої ради на факультеті права та лінгвістики створено кафедру конституційного права та теоретико-правових дисциплін та кафедру соціально-гуманітарних дисциплін, шляхом реорганізації кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін.

На засіданні вченої ради було розглянуто і затверджено матеріали первинної акредитаційної справи освітньо-професійної програми «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» щодо підготовки фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» рівня вищої освіти «Молодший спеціаліст» на базі Відокремленого структурного підрозділу «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету».

Рекомендовано до друку збірники наукових праць, які видаються в університеті. 


14 квітня 2020 року в режимі он-лайн відбулося розширене засідання Вченої ради університету, яке складалося з двох частин.

Під час першої частини засідання було розглянуто підсумки акредитації освітньої програми «Право» на факультеті права та лінгвістики. Доповідачами, деканом факультету В.Д. Борщовецькою та гарантом освітньої програми І.В. Ковальчук, була зосереджена увага робочих груп і відповідальних осіб на ключових моментах підготовки та проходження акредитації.

Під час другої частини засідання, відповідно до порядку денного, Вченою радою було розглянуто та затверджено матеріали річного звіту Білоцерківського НАУ про підтвердження статусу національного, Положення «Про порядок організації та проведення дуального навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті».

Рішенням вченої ради створено Міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр у складі відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності й відділу роботи з іноземними студентами з затвердженням Положення «Про міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр Білоцерківського національного аграрного університету». 

Також було обговорено поточні результати проведення освітнього процесу в програмі Moodle, публікаційну активність науково-педагогічних працівників та готовність фахових збірників наукових праць до видання.

 


На розширеному засіданні вченої ради 27 лютого 2020 року розглядалося ряд важливих питань, а саме: 

Затверджено «Стратегію розвитку регіонального університетського центру Білоцерківського національного аграрного університету», яку представили проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань та проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко, та «Правила прийому на навчання до коледжів Білоцерківського національного аграрного університету в 2020 році», які представили директори коледжів, які входять до регіонального університетського центру. 

Також було прийнято рішення про клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо зміни статусу та перейменування коледжів з «коледжів» у «фахові коледжі», відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».

На засіданні також пройшло таємне голосування щодо присвоєння вченого звання професора доктору ветеринарних наук, доценту Гриневич Наталії Євгеніївні та доцента кандидату юридичних наук Ломакіній Ірині Юріївні. 

Рекомендовано кандидатури Бровко Наталії Іванівни і Роль Наталії Валеріївни для участі в конкурсі на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2020-2022 роки. Стипендіат Кабінету Міністрів України Балацький Юрій Олександрович звітував про науково-дослідну роботу за період з жовтня 2019 року по квітень 2020 року, його звіт затверджено і стипендіата за результатами виконаної наукової роботи атестовано.

До видання рекомендовано рукопис монографії «Становлення аграрної сфери в умовах інституціонального забезпечення розвитку ринку інновацій» та рукопис навчально-методичного посібника «Птахівництво у кросвордах (терміни та визначення)».

Було підтримано кандидатів від різних закладів вищої освіти та наукових установ щодо участі в конкурсі на заміщення вакансій дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України.


06 лютого 2020 року відбулося засідання вченої ради університету, яке було присвячено науці. Проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко представила звіт про наукову та науково-технічну діяльність університету в 2019 році, що подається до Міністерства освіти і науки України. Також було розглянуто і затверджено 15 пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету, які будуть виконуватися у 2020 році. 

Члени вченої ради розглянули і затвердили Положення «Про порядок проведення комплексного фахового іспиту зі спеціальностей за якими проводиться підготовка доктора філософії у Білоцерківському національному аграрному університеті».

Кандидатури шести студентів університету було рекомендовано на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України та ім. М.С. Грушевського на ІІ семестр 2019–2020 навчального року. Рекомендовано до видання наукову літературу (монографію «Містобудівна діяльність в системі функціонування місцевого самоврядування: конституційно-правове дослідження»).


11 грудня 2019 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету, на якому було розглянуто ряд важливих питань. Було проведено реорганізацію структурних підрозділів університету із затвердженням відповідних Положень, які будуть регламентувати діяльність створених відділів.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу (монографії «Соціально-економічні аспекти становлення постіндустріального суспільства» та «Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах», колективну монографію «Сільський сектор Київської області в умовах суспільних трасформацій» і навчальний посібник «Основи послідовного перекладу та техніки нотування»).

Звання «Почесний професор Білоцерківського національного аграрного університету» присвоєно доктору фізико-математичних наук, доценту Віктору Андрійовичу Непочатенку.


27 листопада 2019 року відбулося розширене засідання Вченої ради Білоцерківського національного аграрного університету на якому було розглянуто ряд питань. Зокрема, таємним голосуванням було обрано на посади завідувача кафедри (Богатка Леоніда Мечиславовича і Ярчука Броніслава Мироновича), доцента кафедри (Білик Ольгу Володимирівну, Гаврик Олесю Юріївну, Караульну Віталіну Миколаївну, Панченка Олександра Борисовича, Поліщук Світлану Анатоліївну, Поліщук Світлану Петрівну, Слюсаренка Сергія Володимировича), присвоєно вчене звання доцента (Ярмоленко Юлії Володимирівні).

Перший проректор, професор В.П. Новак надав інформацію щодо участі Білоцерківського національного університету в експерименті із впровадження дуальної освіти.

Члени вченої ради рекомендували до перевидання підручник «Ветеринарна клінічна біохімія». Розглянули і затвердили Положення «Про порядок присвоєння почесного звання «Почесний професор Білоцерківського національного аграрного університету».

 

 


29 жовтня 2019 року відбулося засідання вченої ради університету. На розгляд членів вченої ради було винесено питання розгляду і затвердження результатів І етапу Конкурсного відбору проектів, рекомендованих до участі у щорічному Конкурсному відборі проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України. Надано інформацію щодо зарахування до аспірантури у 2019 році.

Таємним голосуванням члени вченої ради присвоїли вчене звання професора Гринчук Юлії Сергіївні і Сокольській Тетяні Вікторівні, вчене звання доцента Хомовому Сергію Михайловичу і Шаганенку Володимиру Сергійовичу.

До видання рекомендовано монографію «Скринінг фізичного стану юнаків 15–17 років в процесі фізичного виховання».


20 вересня 2019 року відбулося засідання вченої ради університету, на якому розглядалися питання: затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини через Інститут підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини у 2020 році. Було розгляну звіт і атестовано стипендіата Кабінету Міністрів України (Балацького Юрія Олександровича). На призначення стипендій міського голови м. Біла Церква студентам університету на 2019-2020 навчальний рік було рекомендовано кандидатури студентів:

– Візенгер Марії Станіславівни, студентки 2 СП курсу агробіотехнологічного факультету;

– Вихренка Михайла Євгеновича, студента 5 курсу екологічного факультету;

– Городецької Альони Олександрівни, студентки 4 курсу біолого-технологічного факультету;

– Котюги Катерини Русланівни, студентки 2 курсу економічного факультету;

– Ліщенко Інни Миколаївни, студентки 2 курсу факультету ветеринарної медицини;

– Масюка Євгена Руслановича, студента 3 курсу факультету права та лінгвістики;

– Палківської Тетяни Дмитрівни, студентки 3 курсу факультету ветеринарної медицини;

– Юрченка Андрія Анатолійовича, студента 2 курсу агробіотехнологічного факультету.

Члени вченої ради підтримали наукову роботу «Використання мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів у тваринництві та ветеринарній медицині», представленої Інститутом біології тварин НААН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.

Рішенням членів вченої ради до докторантури у 2019 році було зараховано доцента Цехмістренко Оксану Сергіївну та прийнято рішення про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».


27 червня 2019 року відбулося розширене засідання вченої ради університету. До порядку денного було включено питання, які стосуються вступної кампанії–2019. Зокрема, було затверджено зміни до «Правил прийому до Білоцерківського національного аграрного університету в 2019 році» та прийнято рішення щодо розподілу ліцензованого обсягу – на денну та заочну форму навчання в межах спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету в 2019 році. Визначено терміни навчання для вступників, які раніше здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» та вступають на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету за денною та/або заочною формами навчання.

Члени Вченої ради розглянули й затвердили обсягів відшкодування освітніх послуг за рік навчання за денною та заочною формами у 2019–2020 навчальному році.

Кандидатури 11 студентів університету було рекомендовано на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України та ім. М.С. Грушевського на І семестр 2019–2020 навчального року.

Присвоєно звання «Почесний професор Білоцерківського національного аграрного університету» та прийнято рішення про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».


10 червня 2019 року відбулося засідання вченої ради, на якому за результатами таємного голосування членами Вченої ради університету підтримано пропозиції вчених рад факультетів щодо обрання на посади завідувачів кафедрами (Прядку Тетяну Миколаївну та Цвид-Гром Олену Петрівну), професора (Кузіну Наталію Василівну), доцентів (Бабенко Олену Іванівну, Непочатенка Андрія Вікторовича і Федорук Наталію Миколаївну), старшого викладача (Василенка Олександра Сергійовича і Рейду Ольгу Андріївну). Також науково-педагогічним працівникам університету рішенням вченої ради було присвоєно вчене звання доцента Крупі Наталії Миколаївні і Шулько Ользі Павлівні.

Розглянуто і затверджено освітні (професійні, наукові) програм та навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік з підготовки здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр» і ступеня доктор філософії.

Рішенням вченої ради створено відділ маркетингу, ліцензування та акредитації Білоцерківського національного аграрного університету з затвердженням Положення про діяльність відділу.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу (навчальний посібник «Фотограмметрія» і практикум, монографію «Мікози квітково-декоративних рослин в умовах урбоекосистем: консортивні зв’язки, діагностика, етіологія, сортова стійкість, біозахист»).

Прийнято рішення про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».


24 травня 2019 року засідання Вченої ради університету голова ради, академік А.С. Даниленко розпочав з вручення дипломів докторів наук. На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 05 березня 2019 (наказ № 308) та від 23 квітня 2019 (наказ № 544) науковий ступінь:

– доктора технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи» присуджено Трегубу Миколі Іларіоновичу, завідувачу кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва, доценту;

– доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.01 «Радіобіологія» присуджено Цибуліну Олександру Сергійовичу, доценту кафедри вищої математики та фізики.

На засіданні було розглянуто питання про внесення змін до Статуту університету. Головний бухгалтер А.А. Лозіцький представив річний фінансового звіт університету за 2018 рік, а також фінансовий план (кошторис) університету на 2019 рік. Було розглянуто і ухвалено кошторис для студентського самоврядування університету. Рекомендовано до друку збірники наукових праць, які видаються в університеті.


23 квітня 2019 року засідання Вченої ради університету голова ради, академік А.С. Даниленко розпочав з вручення атестатів професора і доцента. На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 05 березня 2019 (наказ № 308) вчене звання професора присуджено:
Карпук Лесі Михайлівні, доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства;
Вахнію Сергію Петровичу, доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
На підставі рішення вищезазначеної Атестаційної колегії вчене звання доцента присуджено:
Бількевич Віті Володимирівні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства;
Вовкогон Аліні Григорівні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;
Герасименку Віктору Юрійовичу, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри безпеки життєдіяльності;
Томіловій Надії Олександрівні, кандидату економічних наук, доценту кафедри обліку і оподаткування.
На засіданні вченої ради розглядалося ряд важливих питань, а саме: обговорювалися результати проведення профорієнтаційної роботи в університеті та питання проведеної роботи науково-педагогічними працівниками щодо виконання критеріїв з підтвердження статусу національного.
Перший проректор, професор В.П. Новак представив на розгляд присутніх на засіданні вченої ради матеріали річного (за 2018 рік) звіту Білоцерківського національного аграрного університету про виконання критеріїв надання і підтвердження статусу національного.
Рішенням вченої ради було створено ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку при Білоцерківському національному аграрному університеті та центр патріотичного та правового виховання при Білоцерківському національному аграрному університеті, а також затвердженні Положення «Про ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку при Білоцерківському національному аграрному університеті» та Положення «Про центр патріотичного та правового виховання при Білоцерківському національному аграрному університеті», які регламентують діяльність створених центрів.
На засіданні було затверджено матеріали акредитаційної справи щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Інформаційна діяльність підприємства») на базі Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету та матеріали первинної акредитаційної справи освітньо-професійної програми щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 201 – Агрономія на базі агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету.
Косіор Лесі Тарасівні, Машкіну Юрію Олексійовичу та Піровій Людмилі Вікторівні присвоєно вчене звання доцента.
До видання рекомендовано рукопис підручника «Землеробство» за редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства І.Д. Примака ; рукописи навчальних посібників «Екологічні проблеми землеробства: практикум» за редакцією доктора сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства І.Д. Примака; «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Графіка. Морфологія» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
 
 
 

19 березня 2019 року відбулось святкове засідання вченої ради університету на якому була присутня делегація зі Словацького сільськогосподарського університету (м. Нітра). Давня плідна співпраця між нашим університетами переросла у досить теплі дружні стосунки. Делегацію очолила декан факультету економіки та менеджменту Елена Горська, разом з нею наш університет відвідали її заступники – Зузана Капсдорфєрова – заступник декана з наукової діяльності та роботи з PhD, Патрік Ровни – заступник декана з технічного розвитку, Наталія Турчекова – заступник декана з міжнародних відносин та громадських зв’язків. Також у складі делегації чоловік та син пані Елени. Цього ж дня за участі наших гостей відбулося святкове засідання вченої ради, на якому ректор університету урочисто вручив пані Елені Горській диплом Почесного доктора наук.

    


13 березня 2019 року відбулося засідання вченої ради, на якому було затверджено Положення «Про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті» та Положення «Про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті», «Етичний кодекс університетської спільноти». Шуст Олені Анатоліївні присвоєно вчене звання професора. Затверджено звіт та атестовано стипендіата Кабінету Міністрів України Балацького Юрія Олександровича. За невиконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин, відмовою від подальшого навчання та втратою зв’язку з науковим керівником з аспірантури відраховано двох аспірантів Вакуленка Дмитра Олександровича і Авайса Мухаммеда.

Рекомендовано до видання рукопис підручника «Конкурентоспроможність підприємств», рукопис навчального посібника «Навчання майбутніх перекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю», рукопис навчально-методичного посібника «Політологія» та рукопис навчального посібника «Санітарно-гігієнічна оцінка риби та інших гідробіонтів за інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб» для слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, лікарів ветеринарної медицини та здобувачів другого рівня освіти ступеня «Магістр» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

Звання «Почесний доктор Білоцерківського національного аграрного університету» присвоєно Елені Горській, доктору філософії, професору, декану факультету економіки та менеджменту Словацького університету сільського господарства (м. Нітра, Словаччина).


27 лютого 2019 року розширене засідання вченої ради було присвячено науці. Проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко представила звіт про наукову та науково-технічну діяльність університету в 2018 році, що подається до Міністерства освіти і науки України. Також було розглянуто і затверджено 16 пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету, які будуть виконуватися у 2019 році.


29 січня 2019 року відбулося розширене засідання вченої ради, на якому розглядалися питання: затвердження Правил прийому на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету в 2019 році та на навчання до докторантури та аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету в 2019 році. Ряд науково-педагогічних працівників університету було обрано на посади завідувачів кафедрами (Козія Василя Івановича, Нікітенка Олександра Івановича, Рубленко Ірину Олександрівну, Рубленка Михайла Васильовича, Рубленка Сергія Васильовича, Непочатенка Віктора Андрійовича, Примака Івана Дмитровича), доцентів (Ткаченко Катерину Віталіївну), старшого викладача (Сахнюк Наталію Іванівну) та директора наукової бібліотеки (Бачинську Нелю Анатоліївну). Також науково-педагогічним працівникам університету рішенням вченої ради було присвоєно вчені звання професора (Вахнію Сергію Петровичу) та доцента Герасименку Віктору Юрійовичу і Томіловій Надії Олександрівні. Кандидатури семи студентів університету було рекомендовано на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України та ім. М.С. Грушевського на ІІ семестр 2018–2019 навчального року. Рекомендовано до видання навчальну літературу (навчальний посібник і практикум).


23 січня 2019 року з робочим візитом щодо проведення міжнародної акредитації економічного факультету до Білоцерківського НАУ завітали представники Вишеградської асоціації: Президент Вишеградської асоціації університетів професор Петер Бєлік, Генеральний секретар, професор Владіслав Волох та професор регіональної економіки університету Вагенінген Вім Хейман.

З нагоди візиту делегації у конференц-залі відбулося засідання вченої ради, де були присутні її члени, керівники структурних підрозділів та завідувачі кафедрами і ректор університету урочисто вручив Президенту Вишеградської асоціації університетів, професору Петеру Бєліку диплом Почесного доктора наук.

Іноземні колеги також висловили подяку за гостинність та окреслили найближчі плани та преспективи у майбутній співпраці.

  


30 листопада 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету на якому розглядалося ряд важливих питань, а саме: було обрано на посади завідувачів кафедрами та на посаду доцента і старшого викладача, присвоєно вчені звання професора та доцента. Розглянуто і затверджено ряд Положень, які стосуються науково-дослідної та наукової лабораторій. Затверджено матеріали акредитаційної справи щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва на базі Золотоніського коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Також затверджено план-графік підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини при Інституті післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Рекомендовано навчальну та наукову літературу до видання та збірника наукових праць до друку. 

Прийнято рішення про присвоєння звання «Почесний доктор Білоцерківського національного аграрного університету» Петеру Бєліку, доктору філософії, професору, директору відділу міжнародних зв’язків та навчання іноземних студентів Словацького університету сільського господарства (м. Нітра, Словаччина), Президенту Вишеградської Університетської Асоціації, за особистий вагомий внесок у розвиток аграрної освіти, науки і розбудову міжнародної співпраці у Східній Європі.

  

   


17 вересня 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету. Порядок денний засідання Вченої ради був насиченим, розглядався ряд важливих питань, які висвітлювали стан та перспективи розвитку Олександрійського коледжу Білоцерківського НАУ, стан виконання зауважень і завдань даних комісією з оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університету. Розглядалися питання про перейменування та зміну назв кафедр в університеті, про зарахування до докторантури у 2018 році. Активно обговорювалися наукові проекти, що рекомендовані до участі у щорічному Конкурсному відборі проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Міністерства освіти і науки України. Було розглянуто і затверджено ряд Положень, які стосуються якості освіти та забезпечення освітньої діяльності в Білоцерківському національному аграрному університеті. Рішенням Вченої ради рекомендовано кандидатури студентів на призначення стипендій міського голови м. Біла Церква та подано кандидатури на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

    


9 липня 2018 року відбулося засідання Вченої ради, на якому було розглянуто низку важливих питань, зокрема про стан та перспективи наукової та видавничої діяльності в університеті, про підготовку та захист докторських та кандидатських дисертацій в університету та структурних підрозділах (коледжах) університету, проведено аналіз вдповідності НПП університету кадровим вимогам для провадження освітньої діяльності, щодо міжнародної акредитації факультету ветеринарної медицини тощо. Було прийнято ряд важливих рішень, затверджено низку Положень.

Рекомендування кандидатур на призначення академічних стипендій студентам університету на І семестр 2018-2019 навчального року та стипендії Президента України аспірантам університету.  Рекомендовано до видання наукову та навчальну літературу.

Прийнято рішення про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».

    


18 червня 2018 року відбулося засідання Вченої ради університету на якому розглядалося ряд важливих питань, а саме:

– Розгляд та затвердження змін до «Правил прийому до Білоцерківського національного аграрного університету в 2018 році» та Правил прийому до коледжів, які є структурними підрозділами Білоцерківського національного аграрного університету, в 2018 році

– Розгляд та затвердження розподілу ліцензованого обсягу – на денну та заочну форму навчання в межах спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до Білоцерківського НАУ у 2018 році.

– Розгляд та затвердження обсягів відшкодування освітніх послуг за рік навчання за денною та заочною формами у 2018-2019 навчальному році.

– Розгляд та затвердження обсягів відшкодування освітніх послуг за рік навчання в аспірантурі за денною та заочною формами у 2018-2019 навчальному році.

– Розгляд і затвердження наукових проектів, що будуть рекомендовані до участі у щорічному Конкурсному відборі проектів наукових фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України.

    


22 травня 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету на якому розглядалося ряд важливих питань, а саме:

– Про виконання критеріїв щодо підтвердження університетом статусу національного (доповідач: проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань).

– Про напрями активізації підготовки докторських та кандидатських дисертацій в університеті (доповідач: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко).

– Про проведення профорієнтаційної роботи на факультетах університету (доповідачі: декани факультетів).

 Розгляд і затвердження змісту контракту, що укладається між університетом та науково-педагогічними працівниками (доповідач: перший проректор, професор В.П. Новак).

– Розгляд і затвердження освітніх (професійних, наукових) програм та навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік з підготовки здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр» і ступеня доктор філософії (доповідач: проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань).

– Розгляд і затвердження Положення «Про етичний комітет у Білоцерківському національному аграрному університеті з питань поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі» та Положення «Про поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі у Білоцерківському національному аграрному університеті з питань». (доповідач: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко).

На засіданні було розглянуто питання обрання науково-педагогічних працівників університету на посади доцентів кафедр та присвоєння вченого звання доцента по кафедрі. Рекомендовано навчальну літературу до видання та збірників наукових праць до друку.

    


4 травня 2018 року Білоцерківський НАУ відвідала делегація Університету ветеринарної медицини і фармацевтики м. Кошице, Словаччина, у складі проф. Яна Мойжішова, ректор університету, др. Людмила Кундрікова, канцлер, проф. Юрай Пістл, проректор з науки і міжнародної співпраці, проф. Оскар Надь, проректор з питань клініки і зв'язків з виробництвом, др. Роберт Шретер, скарбник. Делегацію урочисто вітали студенти та працівники університету. Колеги з Кошице взяли участь у засіданні вченої ради БНАУ. У вступному слові ректор А.С. Даниленко розповів про здобутки колег з Кошице у модернізації навчального процесу та про почесне місце, яке університет посідає, увійшовши до трійки найпередовіших закладів ветеринарної освіти Європи. Ректор А.С. Даниленко високо оцінив особистий вклад ректора Я. Мойжішової у розбудову співпраці двох університетів і оголосив про рішення вченої ради присвоїти проф. Яні Мойжішовій звання почесного доктора БНАУ. Ректор А.С. Даниленко вручив проф. Я. Мойжішовій диплом почесного доктора БНАУ та сердечно привітав її. У своїй промові проф. Я. Мойжішова подякувала за високу відзнаку роботи її особистої та команди університету і поділилася думками з власного досвіду щодо непростого завдання модернізації освіти на факультеті ветеринарної медицини. Ректор Я. Мойжішова запевнила, що співпраця двох університетів буде і надалі розвиватися, особливо у питанні модернізації факультету ветеринарної медицини БНАУ. Ректор Я. Мойжішова особисто та колеги з Кошице надаватимуть консультативну та методичну підтримку у підготовці факультету до міжнародної акредитації.

  


20 квітня 2018 року відбулося засідання Вченої ради університету на якому розглядалися питання – Розгляду і затвердження звіту Білоцерківського національного аграрного університету щодо підтвердження статусу національного.

Звіт представляв перший проректор, професор В.П. Новак. Віталій Петрович відмітив, що правила і особливості подання щорічного звіту, який є частиною моніторингової справи університету, обговорювалися керівниками структурних підрозділів неодноразово. Даний звіт є підсумком роботи усіх структурних підрозділів університету.

Такий річний звіт до Міністерства освіти і науки України подаємо вперше. Уже сьогодні бачимо в яких показниках ми поступаємося, які не виконуємо, а над якими потрібно ще дуже добре працювати, для їх виконання. У 2022 році потрібно буде подавати звіт за 2017-2021 роки ретельно провівши самоаналіз виконання критеріїв підтвердження статусу національного.

В обговорені матеріалів звіту виступили проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко, проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань, ректор, академік А.С. Даниленко.

    


05 квітня 2018 року відбулося засідання Вченої ради університету на якому розглядалися питання:

– Про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».

– Про присвоєння звання «Почесний доктор Білоцерківського національного аграрного університету».

– Перезатвердження теми докторської дисертації.

Вперше найвищою відзнакою університету – орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість» – прийнято рішення нагородити студента.

Ним став студент 1 курсу біолого-технологічного факультету Махаринець Ілля Миколайович, який врятував двох дітей, які тонули. 

Висловлюємо щиру подяку батькам за виховання сина. Пишаємося нашим студентом. Дякуючи таким не байдужим людям, врятовано два життя.

Звання «Почесний доктор Білоцерківського національного аграрного університету» присвоєно Яні Мойжішовій, доктору ветеринарних наук, професору, ректору Університету ветеринарної медицини та фармації (м. Кошице, Словаччина), за вагомий особистий внесок у міжнародну співпрацю університету, співпрацю з Білоцерківським національним аграрним університетом, розвиток міжнародних проектів і освітніх програм, академічні обміни, модернізацію освіти на факультеті ветеринарної медицини.

22 березня 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету. Порядок денний засідання Вченої ради був насиченим, розглядалося ряд важливих питань, а саме:

– Аналіз стану виконання зауважень і завдань, даних комісією з оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників під час перевірки у грудні 2017 року.

– Аналіз проведення профорієнтаційної роботи науково-педагогічними працівниками університету у соціальних мережах.

– Створення Навчально-науково виробничої міжкафедральної ветеринарної клініки коней, жуйних, свиней, дрібних та екзотичних тварин Білоцерківського національного аграрного університету.

– Розгляд і затвердження Положення «Про Навчально-науково виробничу міжкафедральну ветеринарну клініку коней, жуйних, свиней, дрібних та екзотичних тварин Білоцерківського національного аграрного університету».

– Про реорганізацію структурних підрозділів університету.

 Розгляд і затвердження Положення «Про відділ роботи з іноземними студентами Білоцерківського національного аграрного університету».

– Розгляд і затвердження Положення «Про освітні програми у Білоцерківському національному аграрному університеті».

– Розгляд і затвердження матеріалів акредитаційної справи щодо проведення первинної акредитації освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій.

– Розгляд і затвердження матеріалів ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій.

– Розгляд та затвердження пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету на 2018 рік.

– Розгляд і ухвалення річного фінансового звіту університету за 2017 рік.

– Розгляд і ухвалення фінансового плану (кошторису) університету на 2018 рік.

. Про обрання на посаду професора кафедри.

– Розгляд і затвердження кошторису для фінансування студентського самоврядування університету на 2018 рік

– Затвердження звітів та атестація наукових робіт молодих учених – стипендіатів Кабінету Міністрів України.

– Про участь у заснуванні Агенції регіонального розвитку Київської області.

– Рекомендування наукової та навчальної літератури до видання.

Також було розглянуто питання обрання науково-педагогічних працівників університету на посади професора та доцента кафедри.

  


20 лютого 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету, на якому було розглянуто ряд важливих питань, а саме:

– Розгляд і затвердження звіту про наукову та науково-технічну діяльність університету в 2017 році, який подається до Міністерства освіти і науки України.

– Розгляд і затвердження матеріалів акредитаційної справи щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.11010101 «Ветеринарна медицина» і 5.05050403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» на базі Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету.

– Розгляд і затвердження матеріалів ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології».

– Розгляд і затвердження Положення «Про приймальну комісію Білоцерківського національного аграрного університету».

– Розгляд і затвердження звіту щодо виконання науково-дослідної роботи, яка виконувалась за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році, «Розроблення новітніх об’ємно-планувальних і технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з виробництва молока і яловичини».

– Про обсяг тижневого навантаження на 2018-2019 навчальний рік для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр».

– Розгляд і затвердження плану заходів університету щодо усунення порушень вимог законодавства у сферах цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки.

– Рекомендування навчальної та наукової літератури до видання.