ENG | УКР |

Вчена рада

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ


Наказ "Про внесення змін до складу вченої ради університету"


НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ


ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ РАДИ

24 травня 2024 року відбулося планове засідання вченої ради університету.

Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення атестатів професора науково-педагогічним працівникам університету, яким рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2024 року (наказ № 582) було присвоєно вчене звання професора:

Рубленко Ірині Олександрівні, завідувачці кафедри мікробіології та вірусології;

Хрику Василю Михайловичу, завідувачу кафедри лісового господарства.

Колегіальним органом затверджено сертифікаційні курси, які реалізовуватимуться у Центрі ветеранського розвитку Білоцерківського НАУ.

Також затверджено Положення про музей історії і науки університету

Члени вченої ради затвердили склад разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації з присудження ступеня доктора філософії

Рекомендовано до видання збірники наукових праць, монографії та навчальні посібники.


17 квітня 2024 року відбулося планове засідання вченої ради університету.

Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення дипломів доктора філософії Німенку Сергію Сергійовичу, асистенту кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.018 від 06 березня 2024 року йому було присуджено ступінь доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія.

Диплом доктора філософії також було вручено Філіцькій Олександрі Олександрівні, асистенту кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.019 від 06 березня 2024 року їй було присуджено ступінь доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія.

Також диплом доктора філософії було вручено Осіпенко Інні Станіславівні, асистенту кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.020 від 28 лютого 2024 року їй було присуджено ступінь доктора філософії зі спеціальності 204 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Диплом доктора юридичних наук було вручено Макарчуку Віталію Володимировичу, доценту кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін, якому рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2024 року (наказ № 220) було присуджено науковий ступінь.

Під час засідання було розглянуто та затверджено Правила прийому для здобувачів вищої освіти усіх рівнів (Бакалавр, Магістр, Доктор філософії) у Білоцерківському НАУ на 2024 рік. Також затверджено Правила прийому до фахових коледжів Університетського регіонального центру.

Члени вченої ради затвердили склади разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії та призначили рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.


26 березня 2024 року відбулося планове засідання вченої ради університету.

Засідання вченої ради університету голова засідання, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення диплома доктора філософії асистенту кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Савченюку Михайлу Олександровичу за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.015 від 30 січня 202у року йому було присуджено ступінь доктора філософії зі спеціальності 211 – Ветеринарна медицина.

Також Олена Анатоліївна вручила атестати доцента науково-педагогічним працівникам університету, яким рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від21 лютого 2024 року (наказ № 220) було присуджено вчене звання доцента:

Ревицькій Уляні Степанівні, доценту кафедри вищої математики та фізики;

Римар Наталії Юріївні, доценту кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання.

Під час засідання розглянуто і затверджено звіти: про роботу Комісії з питань етики та академічної доброчесності; роботу директора наукової бібліотеки Білоцерківського НАУ; звіти молодих учених – стипендіатів Кабінету Міністрів України.

Також ухвалені рішення щодо діяльності та реорганізації структурних підрозділів університету, зокрема й про створення структурного підрозділу «Центр кар’єри та працевлаштування».

Колегіальним органом затверджено нові положення, а також положення у новій редакції, які регламентують підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у Білоцерківському НАУ.

Члени вченої ради затвердили склад разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації з присудження ступеня доктора філософії та призначили рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Було підтримано кандидатів для участі в конкурсі на заміщення вакансій дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента Національної академії наук України.

Рекомендовано до видання монографію, навчальний посібник і підручник.


15 лютого 2024 року відбулося перше планове засідання вченої ради університету у 2024 році.

Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення атестатів професора і доцента науково-педагогічним працівникам університету, яким рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2023 року (наказ № 1543) було присуджено вчене звання професора і доцента:

Богатко Надії Михайлівні, завідувачці кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторної діагностики Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини;

Недашківському Володимиру Михайловичу, професору кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин;

Герасименко Ірині Олександрівні, доценту кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

Горновській Світлані Володимирівні, доценту кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин;

Дем’яненко Олені Олександрівні, доценту кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання;

Куновському Юрію Володимировичу, тимчасово виконуючому обов’язки завідувача кафедри аквакультури та прикладної гідробіології;

Макарчуку Віталію Володимировичу, доценту кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін;

Олешко Валентині Петрівні, доценту кафедри аквакультури та прикладної гідробіології.

Також Олена Анатоліївна вручила дипломи доктора філософії Тодосюк Тетяні Петрівні, асистенту кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.014 від 19 грудня 2023 року їй було присуджено ступінь доктора філософії зі спеціальності 211 – Ветеринарна медицина.

Диплом доктора філософії було вручено Заїкі Наталії Валеріївні, асистенту кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.017 від 18 січня 2024 року їй було присуджено ступінь доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія.

Колегіальним органом розглянуто і затверджено фінансовий звіт університету за 2023 рік та ухвалено фінансовий план на 2024 рік.

Також затверджено звіт про наукову та науково-технічну діяльність університету за 2023 рік та пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень на 2024 рік.

Рішенням членів вченої ради затверджено оновлене Положення «Про підготовку та проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Білоцерківському національному аграрному університеті», яке регламентуватиме захист дисертацій у разових спеціалізованих вчених радах.

Рекомендовано до видання дві монографії та два навчальних посібника.


22 грудня 2023 року відбулося останнє планове засідання вченої ради університету у 2023 році.
Засідання вченої ради університету голова засідання, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення диплома доктора філософії асистенту кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Тітаренко Оксані Станіславівні за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.013 від 22 листопада 2023 року їй було присуджено науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія.
Під час роботи колегіального органу університету було розглянуто та затверджено три разові спеціалізовані вчені ради для проведення захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії здобувачам – Німенку Сергію Сергійовичу, Філіцькій Олександрі Олександрівні та Осіпенко Інні Станіславівні.
Таємним голосуванням науково-педагогічним працівникам університету було присвоєно вчені звання доцента та обрано на посаду завідувача кафедри.
Рішенням членів вченої ради в університеті створено Центр ветеранського розвитку та затверджено Положення, яке регламентуватиме діяльність створеного Центру.
Також рекомендовано до видання дві колективні монографії.
 
 

23 листопада 2023 року відбулося планове засідання вченої ради університету.
Засідання вченої ради університету голова засідання, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення атестата доценту кафедри менеджменту Хахулі Богдану Валерійовичу, якому рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2023 року (наказ № 1309) було присуджено вчене звання доцента.
Під час роботи колегіального органу університету було розглянуто та затверджено три разові спеціалізовані вчені ради для проведення захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії здобувачам – Савченюку Михайлу Олександровичу, Потапову Арсенію Владиславовичу, Заїкі Наталії Валеріївні.
Таємним голосуванням науково-педагогічним працівникам університету було присвоєно вчені звання професора та доцента.
Розглянуто і затверджено план-графік підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини через Інститут підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини у 2024 році.
Також рекомендовано до видання навчальну літературу та затверджено змісти збірників наукових праць Білоцерківського НАУ.
 
 

26 жовтня 2023 року під головуванням ректора О.А. Шуст відбулося засідання вченої ради університету.
Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення диплома доктора філософії Василенко Олені Ігорівні, асистенту кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.012 від 11 вересня 2023 року їй було присуджено науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 073 – Менеджмент.
Під час засідання було підбито підсумки вступної кампанії-2023 до Білоцерківського НАУ та відокремлених структурних підрозділів університету, розглянуто результати вступу до аспірантури у 2023 році, обговорено стан підготовки до акредитації освітніх програм у 2023–2024 навчальному році.
Таємним голосуванням науково-педагогічним працівникам університету було присвоєно вчені звання професора та доцента.
Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу.
 
 

28 вересня 2023 року відбулося чергове засідання вченої ради університету.
Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення диплома доктора філософії Устиновій Галині Леонідівні, асистенту кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур, та Павліченку Костянтину за рішенням разових спеціалізованих вчених рад ДФ 27.821.010 і ДФ 27.821.011 від 30 серпня 2023 року їм було присуджено науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія.
Також Олена Анатоліївна вручила атестати доцента науково-педагогічним працівникам університету, яким рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від
 23 серпня 2023 року (наказ № 1035) було присуджено вчене звання доцента:
Бондаренко Лесі Вікторівні, доценту кафедри гігієни тварин та основ санітарії;
Клопенко Наталії Ігорівні, доценту кафедри генетики, розведення та селекції тварин;
Недашківській Наталії Володимирівні, доценту кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;
Правдивій Людмилі Анатоліївні, доценту кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин;
Федорченку Максиму Миколайовичу, доценту кафедри гігієни тварин та основ санітарії.
Під час засідання ухвалено рішення про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації з присудження ступеня доктора філософії.
Прийнято рішення щодо призначення здобувачу наукового ступеня другого наукового керівника.
Проведено атестацію наукових робіт стипендіатів Кабінету міністрів України для молодих вчених.
Наприкінці було затверджено результати І етапу Конкурсного відбору фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок, рекомендованих до участі у щорічному Конкурсному відборі Міністерства освіти і науки України та рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу.
 
 

24 серпня 2023 року у змішаному форматі відбулося планове засідання вченої ради. Директори коледжів були присутні на засіданні за використання програми Zoom, решта членів вченої ради були присутні в конференц-залі.
Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення диплома доктора філософії Шевченко Світлані Миколаївні, асистенту кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин, за рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ 27.821.009 від 25 липня 2023 року їй було присуджено науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 211 – Ветеринарна медицина.
Під час засідання розглянуто і затверджено структуру університету та нові редакції Положень про структурні підрозділи університету. Погоджено реорганізацію структурних підрозділів із створенням кафедри психології та здоров’я людини.
Вченою радою також ухвалено реорганізацію наукових підрозділів університету – створення шести Науково-дослідних інститутів і затверджено Положення «Про науково-дослідні інститути Білоцерківського національного аграрного університету».
З метою підвищення рівня володіння англійською мовою для повноцінної участі студентів і викладачів у освітньому, науковому та професійному житті на національному та міжнародному рівнях, колегіальним органом затверджено «Концепцію розвитку викладання, вивчення та використання англійської мови в Білоцерківському національному аграрному університеті».
Відповідно до Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти розглянуто і затверджено «План гендерної рівності Білоцерківського національного аграрного університету на 2023-2025 рр.».
Також було розглянуто аналіз результатів опитування студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, стейкхолдерів, роботодавців, проведених відділом забезпечення якості освіти, який дозволив скласти співвідношення ефективності використання офлайн та онлайн форм навчання.
Вченою радою ухвалено кандидатури на призначення стипендій міського голови м. Біла Церква студентам університету на 2023–2024 навчальний рік, подані студентської радою.
Наприкінці засідання талановита молодь з вокального ансамблю «Паляниця» подарували усім присутнім музичне поздоровлення до Дня Незалежності України.
 
 

13 липня 2023 року відбулося останнє у цьому навчальному році засідання вченої ради університету.
Членами колегіального органу заслухано і затверджено зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти у Білоцерківському НАУ та Правил прийому на навчання до фахових коледжів університету.
Затверджено освітні та освітньо-наукові програми та навчальні плани на 2023-2024 навчальний рік.
Ухвалено рішення про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації з присудження ступеня доктора філософії.
Внесено зміни до складу редакційних колегій збірників наукових праць.
 

29 червня 2023 року відбулося чергове засідання вченої ради університету.
Засідання розпочалося з урочистого вручення ректору О.А. Шуст Подяки від Головного управління пенсійного фонду у Київській області за плідну співпрацю з Білоцерківським НАУ у напрямі реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення.
Членів вченої ради було проінформовано про результати позапланової перевірки комісії Міністерства освіти і науки України щодо організації освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з іноземним громадянством.
На засіданні було обговорено питання оновлення освітньо-професійних і освітньо-наукових програм для здобувачів першого-третього рівнів вищої освіти на 2023-2024 навчальний рік.
У фокусі уваги присутніх також було питання реорганізації Науково-дослідних інститутів, які функціонують в університеті. Було ухвалено рішення про створення навчально-наукової лабораторії технології культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів.
Вчена рада ухвалила рішення про реорганізацію Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру БНАУ та затвердила Положення про створений підрозділ.
Затверджено у новій редакції Положення «Про організацію і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у Білоцерківському НАУ» та «Про організацію стажування і практичної підготовки здобувачів вищої освіти Білоцерківського НАУ за кордоном».
Ухвалено рішення про створення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 – Агрономія.
Затверджено Інструкцію з діловодства у Білоцерківському НАУ, рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу.
 

25 травня 2023 року відбулося планове засідання вченої ради університету.
Засідання вченої ради університету головуючий на засіданні, професор В.П. Новак розпочав з вітання та вручення атестатів науково-педагогічним працівникам університету, яким рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2023 року (наказ № 491) було присуджено вчене звання доцента:
Вукуловій Катерині Володимирівні, доценту кафедри романо-германської філології та перекладу;
Зубченко Вікторії Володимирівні, доценту кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
Ластовській Ірині Олександрівні, доценту кафедри технології виробництва молока і м’яса;
Мельниченко Юлії Олександрівні, доценту кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;
Шубенко Лідії Анатоліївні, доценту кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур.
 
У ході роботи члени вченої ради обговорили і затвердили напрями активізації військово-патріотичного виховання студентства та проаналізували діяльність Центру патріотичного виховання молоді у Білоцерківському НАУ.
Ухвалено рішення про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації з присудження ступеня доктора філософії.
Розглянуто і затверджено Положення «Про відділ документообігу і кадрового забезпечення Білоцерківського національного аграрного університету». 
Таємним голосуванням науково-педагогічним працівникам було присвоєно вчені звання доцента.
Також рекомендовано до видання навчальну літературу та затверджено змісти збірників наукових праць Білоцерківського НАУ.
 

07 квітня 2023 року під головуванням ректора О.А. Шуст в онлайн режимі за використання платформи Zoom відбулося засідання вченої ради університету. 

Під час онлайн-заходу учасники розглянули і затвердили Правила прийому для здобуття вищої освіти у Білоцерківському національному аграрному університеті в 2023 році та Правила прийому на навчання в аспірантурі Білоцерківського НАУ в 2023 році.

Директори відокремлених структурних підрозділів університету представили на затвердження Правила прийому на навчання до фахових коледжів Білоцерківського НАУ в 2023 році.

Також ухвалено нову редакцію Положення «Про відділ навчально-методичної та виховної роботи Білоцерківського національного аграрного університету».


23 березня 2023 року відбулося чергове засідання вченої ради університету.

Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення диплома доктора наук Хрику Василю Михайловичу, завідувачу кафедри лісового господарства, за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2023 року (наказ № 185) йому було присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика профільної освіти.

Вченою радою проведено атестацію наукової роботи стипендіатів, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених - Федорченка Максима Миколайовича, Биби Валентини Анатоліївни та Мельниченко Юлії Олександрівни.

Ухвалено нову назву Центру патріотичного виховання молоді Білоцерківського НАУ. Також колегіальним органом прийнято рішення про створення в університеті Науково-дослідної лабораторії психології розвитку особистості та затверджено Положення, що буде регламентувати його роботу.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу – навчальний посібник і науково-практичну монографію.


03 березня 2023 року відбулося засідання вченої ради університету.

Під час засідання членами вченої ради ухвалено рішення про започаткування освітньої діяльності за освітньою програмою «Лісове господарство» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

Розглянуто та затверджено Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету на 2023 рік та Тематичний план ініціативних науково-дослідних робіт, що зареєстровані в УкрІНТЕІ і виконуються науково-педагогічними працівниками університету без додаткового фінансування, в межах роботи на кафедрі.

Колегіальним органом ухвалено рішення про створення в університеті Центру мовно-літературної освіти та затверджено Положення, яке регламентує його діяльність. Також внесено зміни і затверджено ряд Положень, що регламентують освітню і наукову діяльність Білоцерківського НАУ.

Таємним голосуванням було присвоєно вчені звання доцента та обрано на посади завідувачів кафедрами.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу.


31 січня 2023 року відбулося засідання вченої ради університету.

Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання та вручення атестатів науково-педагогічним працівникам університету, яким рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 року (наказ № 1166) було присуджено вчене звання професора і доцента:

Нікітенку Олександру Івановичу, професору кафедри публічно-правових дисциплін;

Єзерковській Людмилі Вікторівні, доценту кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства;

Камінецькій Оксані Валеріївні, доценту кафедри геодезії та землеустрою;

Комаровій Наталії Вікторівні, асистенту кафедри геодезії та землеустрою;

Курчину Олегу Геннадійовичу, доценту кафедри цивільно-правових дисциплін;

Сафроненко-Поляруш Світлані Олександрівні, доценту кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін.

Також Олена Анатоліївна вручила подяки Міністерства освіти і науки України завідувачу кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім. Й.С. Загаєвського, доктору ветеринарних наук, професору Василю Петровичу Лясоті за вагомий особистий внесок в організацію науково-дослідної діяльності і підготовку учнів-членів Малої академії наук України.

Під час засідання було заслухано та схвалено річний фінансовий звіт університету за 2022 рік, звіт про роботу Комісії з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському НАУ, фінансовий план (кошторис) на 2023 рік та кошторис фінансування студентського самоврядування університету на 2023 р.

Колегіальним органом внесено зміни і затверджено Положення «Про приймальну комісію Білоцерківського НАУ» та «Правила призначення і виплати академічних та соціальних стипендій у Білоцерківському національному аграрному університеті».

Також члени вченої ради рекомендували для участі в конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти кандидатури науково-педагогічних працівників університету:

Бомка Віталія Семеновича, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідуючого кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин;

Новака Віталія Петровича, доктора біологічних наук, професора, професора кафедри анатомії та гістології домашніх тварин ім. П.О. Ковальського.


27 грудня 2022 року відбулося засідання колегіального органу університету. На початку засідання вченої ради ректор О.А. Шуст урочисто вручила науково-педагогічним працівникам дипломи професора, доцента та привітала з отриманням вченого звання.

Таємним голосуванням було обрано кандидатів на посади завідувачів 13 кафедр.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу і другий номер збірників наукових праць за 2022 рік.


22 листопада 2022 року під головуванням ректора, професора О.А. Шуст відбулося засідання вченої ради університету.

На засіданні було розглянуто і затверджено план-графік підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини через Інститут підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини у 2023 році

Рекомендовано до участі у щорічному конкурсному відборі Міністерства освіти і науки України науково-технічні (експериментальні) розробки співробітників університету за результатами І етапу конкурсного відбору, які будуть виконуватися за державним замовленням .

Затверджено результати І етапу конкурсу проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів державного бюджету.

Таємним голосуванням було присвоєно вчені звання професора та доцента.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу.


28 жовтня 2022 року в конференц-залі відбулося засідання вченої ради університету.

На початку засідання Олена Анатоліївна від імені колективу привітала аспірантку екологічного факультету Валерію Жарчинську з отриманням звання лауреата Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» у номінації «Водні біоресурси та аквакультура» за результатами діяльності у 2021 році.

Таємним голосуванням члени вченої ради присвоїли вчені звання професора та доцента науково-педагогічним працівникам університету.

Колективно було підтримано кандидатів щодо участі в конкурсі на заміщення вакансій дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України.

Проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко доповіла про результати набору до аспірантури у 2022 році.

Члени вченої ради рекомендували до видання чотири навчальних посібники.


22 вересня 2022 року під головуванням заступника голови вченої ради, професора В.П. Новака відбулося планове засідання вченої ради університету.

На якому затверджено нормативний документ, що регламентує правила перезарахування освітніх компонент за підготовки докторів філософії.

За рекомендування голів студентських рад факультетів було ухвалено кандидатури студентів на призначення стипендій міського голови на 2022–2023 навчальний рік.

Таємним голосуванням обрано на посаду завідуючого кафедри, рекомендовано кандидатури молодих вчених – на здобуття стипендій Кабінету міністрів України та кандидатури для участі в конкурсі на заміщення вакансій членів-кореспондентів Національної академії аграрних наук України в 2022 році.

До видання рекомендовано навчальний посібник і колективну монографію.


31 серпня 2022 року в конференц-залі під головуванням голови вченої ради О.А. Шуст відбулося засідання вченої ради університету. Напередодні нового навчального року було обговорено ряд важливих аспектів щодо функціонування університету у 2022-2023 навчальному році.

Перед присутніми виступив відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Скиба, висвітливши інформацію щодо перебігу вступної кампанії 2022. Також про результати вступної кампанії та особливості освітнього процесу доповіли директори фахових коледжів БНАУ. 

Проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку А.М. Карпенко окреслив рівень готовності навчальних корпусів, гуртожитків і укриттів університету.

Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Т.М. Димань ознайомила присутніх з особливостями освітнього процесу в 2022–2023  навчальному році.

Члени вченої ради розглянули і затвердили ряд Положень щодо організації і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, діяльності щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та Ради роботодавців в університеті.


08 липня 2022 року відбулося позачергове засідання вченої ради університету. На розгляд членів вченої ради було винесено питання затвердження у новій редакції Правил прийому на навчання до восьми Відокремлених структурних підрозділів Білоцерківського національного аграрного університету на 2022 рік у зв’язку зі змінами, які були внесені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2022 року № 600 «Про внесення змін до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році».

Рішенням членів вченої ради в університеті було створено новий структурний підрозділ – кафедру психології на соціально-гуманітарному факультеті.


24 червня 2022 року в конференц-залі відбулося засідання вченої ради університету. На розгляд членів вченої ради було винесено ряд важливих питань.

Розглянуто і затверджено 41 освітню (професійну, наукову) програму та навчальні плани на 2022–2023 навчальний рік з підготовки здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «Бакалавр» (19), «Магістр» (15), «Доктор філософії» (7).

Вченою радою ухвалено започаткування освітньої діяльності за освітньо-науковою програмою «Садово-паркове господарство» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

Під час засідання було розглянуто та затверджено Положення «Про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, що є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету».

Таємним голосуванням було присвоєно вчені звання професора та доцента.

Члени вченої ради розглянули і затвердили склад редакційних колегій збірників наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету та рекомендували до друку збірники наукових праць, які видаються в університеті.

Одноголосно члени вченої ради підтримали клопотання деканів факультетів щодо рекомендування до видання рукописів двох практикумів та навчального посібника.

Прийнято рішення, на підставі клопотання профспілкового комітету університету, нагородити орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість» Хахулу Валерія Семеновича, декана агробіотехнологічного факультету, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, за багаторічну добросовісну працю, за високий професіоналізм у підготовці фахівців, розширення міжнародних зв’язків з закладами освіти, плідну виховну і навчально-методичну роботу та з нагоди 60-річчя з дня народження.


31 травня 2022 року в конференц-залі відбулося засідання вченої ради університету. Засідання відбулося в оф-лайн і он-лайн форматі. На розгляд членів вченої ради було винесено ряд важливих питань. Зокрема, було розглянуто і затверджено у новій редакції Правила прийому на навчання до восьми Відокремлених структурних підрозділів Білоцерківського національного аграрного університету на 2022 рік.

Членами вченої ради одноголосно було підтримано пропозицію декана агробіотехнологічного факультету щодо перейменування структурного підрозділу університету «Біостаціонар на «Ботанічний сад» та затверджено Положення «Про ботанічний сад Білоцерківського національного аграрного університету».

Під час засідання було розглянуто та затверджено Положення «Про раду молодих вчених Білоцерківського національного аграрного університету» та Положення «Про відділ аспірантури та докторантури Білоцерківського національного аграрного університету».

Одноголосно члени вченої ради підтримали клопотання деканів факультетів щодо рекомендування до видання рукописів двох колективних монографій, чотирьох навчальних посібників, французько-українського словника аграрної термінології.


19 квітня 2022 року відбулося засідання вченої ради університету. Колективно було затверджено рекомендованих кандидатів на посади завідувачів кафедр: публічно-правових дисциплін; електроенергетики, електротехніки та електромеханіки і безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів.

 
 
Вченою радою ухвалено започаткування освітньої діяльності за освітніми програмами «Маркетинг» на економічному факультеті та «Психологія. Організаційна психологія» на соціально-гуманітарному факультеті.
Членами вченої ради одноголосно було рекомендовано до видання колективну монографію «Екологічні біотехнології «зеленого» синтезу наночастинок металів, оксидів металів, металоїдів та їх використання» та ухвалено рішення про виготовлення та видачу дипломів доктора філософії.

18 березня 2022 року в он-лайн режимі відбулося засідання вченої ради університету. В непростий для усієї країни час члени вченої ради одноголосно ухвалили рішення щодо перерахунку одноденної заробітної плати колективу Білоцерківського НАУ на підтримку Збройних сил України. В добрих справах пізнається наша цілісність, чуйність і незламність!
 
 
Також члени вченої ради прийняти рішення про відкриття і затвердження освітньо-професійної програми «Зберігання, консервування та переробка м’яса» у Тульчинському фаховому коледжі ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ.
Члени вченої ради розглянули і затвердили Положення «Про оформлення відряджень в межах України та за кордон працівників Білоцерківського національного аграрного університету».

20 січня 2022 року відбулося перше у цьому році засідання вченої ради університету.
Засідання вченої ради університету голова ради, професор О.А. Шуст розпочала з вітання науково-педагогічним працівникам університету, яким рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 року (наказ № 1290) було присуджено вчене звання професора і доцента:
Бурденюк-Тарасевич Ларисі Антонівні, професору кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур;
Бахур Тетяні Іванівні, доценту кафедри паразитології та фармакології;
Караульній Віталіні Миколаївні, доценту кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства.
Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки «Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» вченою радою було затверджено Правила прийому на навчання до фахових коледжів Білоцерківського національного аграрного університету в 2022 році.
 
 
Під час засідання було заслухано та схвалено річний фінансовий звіт університету за 2021 рік, фінансовий план (кошторис) на 2022 рік та кошторис фінансування студентського самоврядування університету на 2022 р.
Члени вченої ради підтримати клопотання соціально-гуманітарного факультету щодо перейменування кафедри соціально-гуманітарних дисциплін на кафедру філософських та політичних наук.
Вченою радою розглянуто і затверджено пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету на 2022 рік.
Також члени вченої ради надали дозвіл на встановлення пам’ятної дошки видатному українському діячу, людині, яка зробила великий вклад у розвиток університету, ректору Білоцерківського національного аграрного університету з 2008 до 2021 року – Даниленку Анатолію Степановичу.
Членами вченої ради було рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу.

24 грудня 2021 року відбулося засідання вченої ради університету.

На початку засідання ректор О.А. Шуст урочисто вручила дипломи доктора філософії Богдану Валерійовичу Хахулі, асистенту кафедри менеджменту та Надії Іванівні Свиноус, асистенту кафедри обліку і оподаткування.

Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році вченою радою було затверджено Правила прийому на навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті в 2022 році.

Також було розглянуто і затверджено Правила прийому на навчання в докторантурі та аспірантурі Білоцерківського національного аграрного університету в 2022 році.

Членами вченої ради було рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу.


09 грудня 2021 року в актовій залі університету відбулося чергове засідання вченої ради університету.

Розпочалося засідання із урочисто вручення головою ради, професором Оленою Анатолівною Шуст диплома доктора філософії Полякову Владиславу Івановичу.

Таємним голосуванням було обрано кандидатів на посади завідувача кафедри, присвоєно вчені звання професора та доцента.

Під час засідання вченою радою прийнято до відома та затверджено звіт про роботу Комісії з питань етики та академічної доброчесності Білоцерківського національного аграрного університету за 2021 рік.

Затверджено внесення змін до Положень про відокремлені структурні підрозділи фахових коледжів БНАУ.

Вчена рада ухвалила рішення про перейменування факультету права та лінгвістики на соціально-гуманітарний факультет з урахуванням стратегії його розвитку.

Також членами вченої ради було ухвалено рішення про перейменування кафедри терапії та клінічної діагностики ім. В.І. Левченка на кафедру пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім. В.І. Левченка.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу, другий випуск збірників наукових праць БНАУ – «Агробіологія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Науковий вісник ветеринарної медицини», «Економіка та управління АПК» за 2021 рік.


02 листопада 2021 року, в он-лайн режимі відбулося засідання вченої ради університету під головуванням ректора Олени Анатоліївни Шуст.

vchen_rada_03.11.jpg (1024×555)

Засідання розпочалося з привітання ректора членів колективу з досягненнями у професійній діяльності: атестат професора отримала доктор біологічних наук, доцент кафедри садово-паркового господарства Любов Петрівна Іщук; атестати доцента отримали кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур Валентина Яківна Сабадин, кандидати економічних наук, доценти кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки Ольга Володимирівна Білик і Світлана Петрівна Поліщук; диплом кандидата ветеринарних наук отримав асистент кафедри анатомії та гістології домашніх тварин ім. П.О. Ковальського Василь Володимирович Мельніков.

Відповідно до порядку денного під час засідання було розглянуто та затверджено нові редакції Положень, що регулюють освітній процес – «Про систему управління навчанням Moodle в БНАУ», «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в БНАУ», «Про організацію освітнього процесу в БНАУ», «Про вибіркові навчальні дисципліни у БНАУ».

Затверджено план-графік підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини через Інститут підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини у 2022 році.

Також було прийнято ухвальні рішення стосовно виготовлення та видачі диплома доктора філософії, створення разових спеціалізованих рад для проведення захисту дисертації.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу.


29 вересня 2021 року під головуванням ректора Олени Анатоліївни Шуст відбулося засідання вченої ради університету.

Вперше в університеті було вручено диплом доктора філософії асистенту кафедри менеджменту Дар’ї  Утеченко.

Грошовими преміями та дипломами Олена Анатоліївна нагородила студентів Катерину Кругляк, Анну Яковчук та Миколу Боровського за перемогу у фотоконкурсі до відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Під час засідання було розглянуто та затверджено нову редакцію Статуту Білоцерківського національного аграрного університету у зв’язку з набуттям чинності низки нових норм закону про державну мову.

Заслухано проректора з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професора Т.М. Димань щодо затвердження нових редакцій Положень, що регламентують освітній процес.

Під час засідання голови студентських рад факультетів представили кандидатів на призначення іменних стипендій міського голови м. Біла Церква на 2021–2022 навчальний рік, які були одноголосно підтримані членами вченої ради.

Таємним голосуванням було присвоєно вчені звання професора та доцента.


30 серпня 2021 року в актовій залі університету відбулося розширене засідання вченої ради університету. Засідання вченої ради університету ректор, професор О.А. Шуст розпочала з вручення дипломів доктора і кандидата наук:

Недашківському Володимиру Михайловичу, доценту кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;

Цехмістренко Оксані Сергіївні, доценту кафедри екології та біотехнології;

Федорченку Максиму Миколайовичу, асистенту кафедри гігієни тварин та основ санітарії.

Атестати професора і доцента було вручено:

Москалець Тетяні Захарівні, доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;

Бабенко Олені Іванівні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри генетики, селекції та розведення тварин;

Кубрак Світлані Миколаївні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур;

Поліщук Світлані Анатоліївні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри хімії;

Слюсаренку Сергію Володимировичу, кандидату ветеринарних наук, доценту кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;

Федорук Наталії Миколаївні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва;

Шох Світлані Сергіївні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур.

Відповідно до порядку денного було підведено підсумки вступної кампанії 2021 року та сформовано основні завдання профорієнтаційної роботи на 2021–2022 н.р.

Перший проректор, професор В.П. Новак окреслив пріоритетні напрями роботи колективу університету у 2021–2022 навчальному році.

Проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку А.М. Карпенко доповів членам ради про готовність навчальних корпусів і гуртожитків до нового навчального року.

Під час засідання було розглянуто і затверджено ряд нормативних документів: Положення «Про освітній процес іноземних студентів у Білоцерківському національному аграрному університеті, «Про науково-технічну раду у Білоцерківському національному аграрному університеті», «Про наукові школи у Білоцерківському національному аграрному університеті», «Про порядок проведення конкурсу науково-дослідних проектів у Білоцерківському національному аграрному університеті».

Вченою радою університету розглянуто і затверджено науково-технічну програму «Інституціальне забезпечення реалізації еколого-економічних складових сталого розвитку землевпорядкування в Україні».

З метою посилення практичної підготовки та співпраці науковців, студентів і роботодавців на факультеті права та лінгвістики, членами ради було одноголосно підтримано ініціативу створення наукової лабораторії «Сучасні проблеми земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права» та затверджено відповідне Положення.

Рішенням вченої ради в. о. декана факультету права та лінгвістики, доцента І.В. Ковальчук обрано делегатом для участі у З’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Прийнято рішення про виготовлення та видачу диплома доктора філософії асистенту кафедри менеджменту Утеченко Дар’ї Миколаївні.


08 липня 2021 року, в конференц-залі відбулося чергове засідання вченої ради університету.

На порядку денному було декілька питань. Зокрема, члени вченої ради підтримали пропозицію декана біолого-технологічного факультету, професора С.В. Мерзлова щодо відкриття нової освітньої програми «Біотехнологія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердили саму освітню програму і навчальний план підготовки фахівців за даною програмою.

Двом здобувачам наукового ступеня доктора філософії рішенням вченої ради було призначено рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертацій.

Члени вченої ради одноголосно підтримали кандидатури студентів університету для призначення академічних стипендій, рекомендували кандидатуру доцента С.І. Сімакової для участі в конкурсі до 25-ї річниці Конституції України серед молодих науковців. Також членами вченої ради було підтримано кандидатуру професора Т.М. Димань для участі в конкурсі щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прийнято рішення, на підставі клопотання профспілкового комітету університету, нагородити орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість» Боньковського Олександра Антоновича, начальника відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Міжнародного навчально-інвестиційного центру університету, за багаторічну добросовісну працю, за високий професіоналізм у підготовці фахівців, розширення міжнародних зв’язків з закладами освіти, плідну виховну і навчально-методичну роботу та з нагоди 60-річчя з дня народження


17 червня 2021 року в актовій залі університету відбулося планове засідання вченої ради університету. Засідання вченої ради університету ректор, професор О.А. Шуст розпочала з вручення диплома доктора сільськогосподарських наук доценту кафедри лісового господарства Мацкевичу В’ячеславу Вікторовичу (на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року (наказ № 420)).

На засіданні ради таємним голосуванням було обрано кандидатів на присвоєння вченого звання професора та доцента, на посаду професора.

Під час засідання було розглянуто та затверджено Положення «Про Міжкафедральну науково-навчальну лабораторію біотехнології рослин в Білоцерківському національному аграрному університеті» та освітньо-професійні програми і навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік з підготовки здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр».

Внесено зміни до навчального плану та освітньо-наукових програм підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії та Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» на 2021 рік.

Члени вченої ради перейменували кафедру на агробіотехнологічному факультеті та здійснили реорганізацію структурних підрозділів в Інституті післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини.

Також було затверджено рецензентів та визначено структурний підрозділ для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії й ухвалено клопотання до Міністерства освіти і науки України про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертацій з присудження наукового ступеня доктора філософії.

Рекомендовано до видання навчальну літературу – навчальні посібники «Природно-заповідна справа» і «Лісівництво».

Одноголосно членами вченої ради було присвоєно почесне звання професора Білоцерківського національного аграрного університету – голові Держпродспоживслужби Магалецькій Владиславі Валеріївні.


25 травня 2021 року в актовій залі університету з дотриманням усіх карантинних заходів відбулося засідання вченої ради університету. Засідання вченої ради університету ректор, професор О.А. Шуст розпочала з вручення атестатів доцента. На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2021 року (наказ № 157) вчене звання доцента присуджено:

Дрозденку Віталію Олександровичу, кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри вищої математики та фізики;

Ігнатенко Вікторії Дмитрівні, кандидату педагогічних наук, завідувачці кафедри романо-германської філології та перекладу;

Присяжнюк Наталії Михайлівні, кандидату ветеринарних наук, доценту кафедри іхтіології та зоології;

Ткаченко Катерині Віталіївні, кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

На засіданні ради таємним голосуванням було обрано кандидатів на присвоєння вченого звання професора, доцента, на посади професора, доцента, завідувача кафедри.

Під час засідання було розглянуто та затверджено ряд статутних документів: Положення «Про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, що є структурним підрозділом Білоцерківського національного агарного університету»; Положення «Про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення в Білоцерківському національному аграрному університеті»; Положення «Про запобігання та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в Білоцерківському національному аграрному університеті».

Вчена рада університету одноголосно підтримала подання на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2021 році наукової роботи «Збереження, відновлення та використання видового та порідного різноманіття аборигенних сільськогосподарських тварин України», представленої Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН України.

Також було затверджено рецензентів та визначено структурний підрозділ для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Рішенням членів вченої ради було ухвалено клопотання до Міністерства освіти і науки України про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертацій з присудження наукового ступеня доктора філософії.

Рекомендовано до видання навчальну, наукову літературу та перший випуск за 2021 рік збірників наукових праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Науковий вісник ветеринарної медицини».


25 березня 2021 року в он-лайн режимі відбулося засідання вченої ради університету. Відповідно до порядку денного головний бухгалтер А.А. Лозіцький проінформував присутніх про особливості нарахування державного фінансування закладам вищої освіти.

Вченою радою було ухвалено річний звіт Білоцерківського національного аграрного університету про виконання критеріїв надання і підтвердження статусу національного, який представив перший проректор, професор В.П. Новак.

Члени вченої ради підтримали клопотання проректора з наукової та інноваційної діяльності, професора О.М. Варченко щодо створення Міждисциплінарного центру експертизи аграрних інновацій та розвитку підприємництва та Лабораторії комплексних іхтіопатологічних досліджень в рамках реалізації міжнародного проекту «UniCluD», розглянули та затвердили Положення про новостворені структурні підрозділи.

 

Також було розглянуто та затверджено нові редакції Положень з організації навчального процесу – «Про перезарахування освітніх компонентів освітніх програм, визначення академічної різниці та її ліквідації у Білоцерківському національному аграрному університеті», «Про студентське самоврядування Білоцерківського національного аграрного університету», «Про диплом з відзнакою», зразок бланку диплому про вищу освіту.

На екологічному факультеті члени вченої ради перейменували кафедру виробництва та переробки продукції рибництва на кафедру аквакультури та прикладної гідробіології про яке клопотав декан факультету, професор О.М. Мельниченко.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу, перший номер за 2021 рік збірника наукових праць Білоцерківського НАУ «Економіка та управління АПК».


16 березня 2021 року, в конференц-залі відбулося перше засідання новообраного складу вченої ради університету.

На початку засідання ректор О.А. Шуст привітала з отриманням вченого звання та урочисто вручила атестат професора доктору сільськогосподарських наук, завідувачу кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин М.Б. Грабовському.

Новообраний склад вченої ради, за результатами таємного голосування одноголосно обрав голову вченої ради – професора О.А. Шуст. Відкритим голосуванням було обрано заступника голови вченої ради – першого проректора, професора В.П. Новака.

Під час засідання також було заслухано та схвалено річний фінансовий звіт університету за 2020 рік, фінансовий план (кошторис) на 2021 рік та кошторис для студентського самоврядування університету на 2021 р.

 

Вченою радою внесено зміни та затверджено в новій редакції положення, що регулюють освітній процес у Білоцерківському НАУ.

Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань представила на розгляд членів вченої ради звіт про роботу Комісії з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському НАУ, який було затверджено.


2 березня 2021 року під головуванням першого проректора, професора В.П. Новака відбулося розширене засідання вченої ради університету. Розпочалося засідання з хвилини мовчання в пам'ять про ректора університету, академіка Анатолія Степановича Даниленка.

Серед присутніх на засіданні були представники Міністерства освіти і науки України – Вітренко Андрій Олександрович, заступник Міністра з питань європейської інтеграції та Захарін Сергій Володимирович, керівник патронатної служби Міністра.

Андрій Олександрович оголосив наказ Міністерства освіти і науки № 76/К від 24 лютого 2021 року про призначення Шуст Олени Анатоліївни на посаду ректора Білоцерківського національного аграрного університету строком на п’ять років з 25 лютого 2021 року до 24 лютого 2026 року, як обрану за конкурсом відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

Колектив науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів університету, який висловив довіру кандидату, щиро привітав Олену Анатоліївну з призначенням на посаду ректора, виразив підтримку і покладає сподівання на подальший розвиток нашого університету.

Не дивлячись на урочисте засідання, члени вченої ради розглянули ряд питань. Зокрема, було достроково припинено повноваження та призначено нового члена Наглядової ради Агенції регіонального розвитку Київської області, внесено зміни до Статуту університету, подано кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, розглянуто та затверджено пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету на 2021 рік та підтримано кандидатів з навчальних та наукових установ щодо участі в конкурсі на заміщення вакансій дійсного члена (академіка) і члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України.


29 грудня 2020 року відбулося засідання Вченої ради університету, яке розпочалося з вручення головою ради, академіком А.С. Даниленком атестатів вченого звання науково-педагогічним працівникам університету. Зокрема, атестат професора отримав професор кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства О.І. Соболєв, атестати доцента – доцент кафедри гігієни та основ санітарії Ю.О. Балацький, доценти кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів Г.В. Мерзлова і А.О. Слюсаренко, доцент кафедри обліку і оподаткування В.С. Заболотний, асистент кафедри інформаційних систем і технологій В.В. Новікова, доцент кафедри садово-паркового господарства В.П. Масальський, асистенту кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства А.А. Павліченко, доценти кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання С.Г. Погоріла і С.Г. Тимчук, старший викладач кафедри лабораторної діагностики Інституту підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Н.І. Сахнюк, доцент кафедри паразитології та фармакології Р.В. Шаганенко.

Серед робочих питань засідання вченої ради було розглянуто і затверджено Правила прийому на навчання до Білоцерківського НАУ, Правила прийому на навчання в докторантурі та аспірантурі Білоцерківського НАУ та Правила прийому на навчання до фахових коледжів Білоцерківського НАУ в 2021 році.

Члени вченої ради внесли зміни і затвердили в новій редакції Положення «Про спеціалізовану вчену раду з разового захисту дисертації в Білоцерківському національному аграрному університеті» та «Порядок підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів наукового ступеня доктора філософії у Білоцерківському національному аграрному університеті».

Клопотали перед Міністерстві освіти і науки України про утворення у Білоцерківському національному аграрному університеті спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Утеченко Дар’ї Миколаївни, яка здобуває ступінь доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»).


24 листопада 2020 року відбулося засідання Вченої ради університету. Під час заходу було підведено підсумки навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників університету та проаналізовано результативність профорієнтаційної роботи за 2019–2020 роки.

Колективно було створено Міжнародний центр здоров’я спортивних коней Білоцерківського національного аграрного університету і затверджено Положення, яке регламентуватиме про його діяльність.

Членами вченої ради було внесено зміни та затверджено у новій редакції Положення «Про відділ зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності» та Положення «Про відділ міжнародної освіти» Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру Білоцерківського національного аграрного університету. Розглянуто і затверджено бланк «Свідоцтва про закінчення курсів мовної підготовки для іноземців та осіб без громадянства».

 

 

Таємним голосуванням членами вченої ради було обрано завідувача кафедри, кандидатів на посади доцента,  присвоєно вчене звання професора і доцента.

До друку було рекомендовано фахові збірники наукових праць, які видаються в університеті.


23 жовтня 2020 року під головуванням ректора, академіка А.С. Даниленка відбулося засідання вченої ради університету.

Роботу ради було розпочато з урочистого привітання Утеченка Миколи Валентиновича, кандидата ветеринарних наук, доцента кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського, з нагоди 60-річчя та оголошено подяку за сумлінну працю, спрямовану на розвиток факультету ветеринарної медицини.

Також Анатолій Степанович вручив диплом доктора наук Вовкогон Аліні Григорівні, завідуючій кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів.

В ході роботи таємним голосуванням було обрано завідувачів кафедр, кандидатів на посади старшого викладача, доцента і професора, присвоєно вчене звання доцента.

Члени вченої ради розглянули і затвердили навчальний план курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», який представила директор Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, доцент Т.Г. Мазур.

В університеті розпочали процедуру підготовки до проведення підсумкової атестації аспірантів, яка розпочинається з попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Члени вченої ради для проведення попередньої експертизи дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії Утеченко Дар’ї Миколаївни визначити структурний підрозділ і призначити двох рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача.

До друку членами вченої ради було рекомендовано рукопис посібника «Теоретичні та практичні аспекти інноваційних технологій у свинарстві» (укладачі: В.Ф. Фесенко, П.М. Каркач,
Ю.А. Опенько, П.І. Кузьменко, Ю.О. Машкін) та рукопис монографії «Державно-підприємницьке партнерство у створенні інфраструктури сільських територій: теорія і практика» (укладачі: Даниленко А.С., Юхименко П.І., Батажок С.Г., Бількевич В.В., Вихор М.В., Гринчук Ю.С., Житник Т.П., Загурський О.М., Задорожна Р.П., Зубченко В.В., Лобунець В.І., Однорог М.А., Паска І.М., Сатир Л.М., Сокольська Т.В., Шахно А.Ю.).

Наприкінці засідання Анатолій Степанович повідомив присутнім про продовження навчального процесу в університеті в дистанційному режимі. Наголосив, що на даний час в університеті проводиться поточний ремонт гуртожитків, навчальних корпусів, закуповується обладнання для зміцнення матеріально-технічної бази.


29 вересня 2020 року, за участі керівників структурних підрозділів, відбулося розширене засідання вченої ради університету. Під час роботи вченої ради, було розглянуто та затверджено Положення «Про конференцію трудового колективу факультету Білоцерківського НАУ», «Про фаховий коледж Білоцерківського НАУ», «Про наглядову раду фахового коледжу Білоцерківського НАУ». Розглянуто і затверджено склади наглядових рад фахових коледжів Білоцерківського НАУ.

Також члени вченої ради прийняли рішення клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо затвердження нового складу наглядової ради Білоцерківського національного аграрного університету.

Було прийнято рішення про створення Центру навчання іноземних мов і культур для професійних цілей в університеті та затверджено Положення «Про Центр навчання іноземних мов і культур для професійних цілей у Білоцерківському НАУ».

В новій редакції члени вченої ради затвердили Положення, що регулюють процедуру виборів ректора Білоцерківського НАУ.

Таємним голосуванням було присвоєно вчене звання професора та доцента науково-педагогічним працівникам університету.

 

Проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко доповіла про результати вступу до аспірантури у 2020 році за державним замовленням та кошти фізичних осіб.

Директор Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини,доцент Т.Г. Мазур представила на розгляд членів вченої ради план-графік підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини при Інституті післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету в 2021 році, який рішенням членів вченої ради було затверджено.

Членами вченої ради було заслухано і затверджено звіт стипендіата Кабінету Міністрів України, доцента кафедри гігієни тварин та основ санітарії Балацького Юрія Олександровича про науково-дослідну роботу за період з квітня до жовтня 2020 року, а самого стипендіата за результатами виконаної наукової роботи атестовано.

Члени вченої ради підтримали клопотання студентських рад факультеті університету про представлення до участі в конкурсі на призначення стипендій міського голови м. Біла Церква на 2020–2021 навчальний рік наступних студентів університету:

– Голуб Марію Євгенівну, студентку 2 курсу економічного факультету;

– Кобзаренка Ярослава Павловича, студента 2 курсу економічного факультету;

– Кравченка Івана Ігоровича, студента 2 курсу агробіотехнологічного факультету;

– Нежинець Римму Сергіївну, студентку 3 курсу факультету права та лінгвістики;

– Поліщук Анастасію Миколаївну, студентку 3 курсу факультету ветеринарної медицини;

– Сідоран Яну Василівну, студентку 3 курсу екологічного факультету;

– Сиротюк Анну Юріївну, студентку 3 СП курсу агробіотехнологічного факультету;

– Старовіта Віталія В’ячеславовича, студента 3 курсу біолого-технологічного факультету;

– Черненко Вікторію Віталіївну, студентку 3 курсу факультету права та лінгвістики;

– Хромову Наталію Олександрівну, студентку 4 курсу факультету ветеринарної медицини.

За багаторічну результативну працю, надання якісних освітніх послуг у галузі аграрної освіти, професійні досягнення пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки та з нагоди 100-річчя з дня створення члени вченої ради прийняли рішення нагородити орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість» членів колективу Відокремленого структурного підрозділу «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету»:

Дубіну Людмилу Гаврилівну, ветерана праці, викладача агрономічних дисциплін, Відмінника освіти України;

Коломійця Володимира Миколайовича, викладача економічних дисциплін першої категорії, заступника директора з навчально-виробничої роботи;

Слинька Миколу Олексійовича, ветерана праці та ветерана-фронтовика, директора Маслівського сільськогосподарського технікуму у 1963-1968 роках, викладача агрономічних дисциплін;

Шлапацького Григорія Івановича, ветерана праці та ветерана-фронтовика, викладача технічних дисциплін, винахідника і раціоналізатора.


25 серпня 2020 року в актовій залі університету відбулося розширене засідання вченої ради, яке розпочалося з музичного привітання вокального ансамблю університету зі святом Незалежності України.

На розгляд вченої ради було винесено ряд важливих питань, а саме: розглянуто хід вступної кампанії 2020 року, обговорено особливості освітнього процесу в університеті в 2020–2021 навчальному році з урахуванням загрози епідемії коронавірусної інфекції та убезпечення студентів і колективу від інфікування. В зв’язку з цим затверджено «Тимчасові рекомендації щодо протиепідемічних заходів та організації освітнього процесу в Білоцерківському національному аграрному університеті в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та «Тимчасові рекомендації щодо протиепідемічних заходів у гуртожитках Білоцерківського національного аграрного університету в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Члени вченої ради затвердили Положення «Про організацію і контроль позааудиторної самостійної роботи здобувачів вищої освіти в БНАУ» та Положення «Про індивідуальний графік відвідування занять здобувачами вищої освіти денної форми навчання у БНАУ».

Внесено зміни до організаційної структури Білоцерківського НАУ, а саме створено новий структурний підрозділ університету – кафедру мовної підготовки Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру БНАУ та затверджено Положення про її діяльність.

Вчена рада університету затвердила внесення змін у Положення: «Про Міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр БНАУ», «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників БНАУ», а також до Правил прийому на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету в 2020 році.

Вченою радою рекомендовано кандидатуру доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Карпук Л.М для участі в конкурсі на отримання іменної стипендії Верховної ради України для молодих учених – докторів наук.

Члени вченої ради підтримали клопотання профспілкового комітету і ректорату університету щодо нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість» Бомка Віталія Семеновича, завідуючого кафедри технології кормів, кормових добавок та годівлі тварин, та Карпенка Анатолія Миколайовича, проректора з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку.


29 червня 2020 року знову ж в он-лайн режимі відбулося засідання вченої ради університету на якому розглядалося ряд важливих питань, а саме:

Затверджено зміни до Правил прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів Білоцерківського національного аграрного університету в 2020 році, про які доповідали директори коледжів.

Було розглянуто і затверджено Положення «Про відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання здобувачів вищої освіти Білоцерківського національного аграрного університету», яке представила проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань.

Члени вченої ради підтримали клопотання рад студентського самоврядування факультетів університету щодо рекомендування кандидатур на призначення академічних стипендій студентам університету на І семестр 2020-2021 навчального року. Зокрема, на призначення академічної стипендії Президента України було рекомендовано:

– Демченко Юлію Вікторівну, студентку третього курсу агробіотехнологічного факультету;

– Єлчеву Катерину Євгенівну, студентку 2-М курсу факультету ветеринарної медицини;

– Маркович Юлію Сергіївну, студентку третього курсу економічного факультету;

– Семенюк Юлію Сергіївну, студентку другого курсу факультету права та лінгвістики;

– Сучка Євгенія Сергійовича, студента другого курсу біолого-технологічного факультету.

До участі в конкурсі на здобуття академічної стипендії Кабінету Міністрів України представили Ковальчук Олександру Олександрівну, студентку третього курсу агробіотехнологічного факультету, а до участі в конкурсі на здобуття академічної стипендії Верховної Ради України – Чернай Дарину Сергіївну, студентку 3-М курсу факультету ветеринарної медицини.

Також членами вченої ради було рекомендовано до друку рукопис навчального посібника «Менеджмент персоналу. Практикум» (укладачі: Ю.С. Гринчук, Н.В. Коваль, М.В. Вихор).

Під час засідання ректор, академік А.С. Даниленко нагадав про нестабільну і малопрогнозовану ситуацію з поширенням коронавірусу в країні і відповідно дав доручення відділам, що забезпечують організацію і якість освітнього процесу, розробити критерії і систему контролю якості дистанційної форми навчання.


16 червня 2020 року в он-лайн режимі відбулося засідання вченої ради університету. До порядку денного було включено два питання, які стосувалися внесення змін до Статуту університету Було ухвалено подання на Конференцію трудового колективу щодо змін в новій редакції Статуту Білоцерківського НАУ, а саме, пункту про перейменування відокремлених структурних підрозділів на фахові коледжі відповідно до Закону «Про фахову передвищу освіту».

Другим питанням було рекомендування навчальної та наукової літератури до видання. Членами вченої ради було рекомендовано до видання рукопис монографії «Мисливські ресурси агроландшафтів України: стан.


21 травня 2020 року в он-лайн режимі відбулося розширене засідання вченої ради університету. До порядку денного було включено питання, які стосуються вступної кампанії–2020. Зокрема, було затверджено зміни до «Правил прийому до Білоцерківського національного аграрного університету в 2020 році».

Головний бухгалтер А.А. Лозіцький представив річний фінансовий звіт університету за 2019 рік, а також фінансовий план (кошторис) університету на 2020 рік. Було розглянуто і ухвалено кошторис для студентського самоврядування університету. 

На розгляд Вченої ради також було винесено освітні (професійні, наукові) програми та навчальні плани на 2020–2021 навчальний рік з підготовки здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (наукового) рівнів вищої освіти, було ухвалено відповідне рішення щодо їх затвердження.

Членами Вченої ради було також підтримано рішення стосовно відкриття і затвердження двох нових освітніх програм: «Землеустрій та кадастр» і «Менеджмент туристичної індустрії» на агробіотехнологічному та економічному факультетах.

Для забезпечення семестрової атестації студентів та атестації випускників в дистанційному режимі було затверджено Положення «Про організацію поточного, семестрового контролю та атестацію здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті».

Рішенням вченої ради на факультеті права та лінгвістики створено кафедру конституційного права та теоретико-правових дисциплін та кафедру соціально-гуманітарних дисциплін, шляхом реорганізації кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін.

На засіданні вченої ради було розглянуто і затверджено матеріали первинної акредитаційної справи освітньо-професійної програми «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» щодо підготовки фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» рівня вищої освіти «Молодший спеціаліст» на базі Відокремленого структурного підрозділу «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету».

Рекомендовано до друку збірники наукових праць, які видаються в університеті. 


14 квітня 2020 року в режимі он-лайн відбулося розширене засідання Вченої ради університету, яке складалося з двох частин.

Під час першої частини засідання було розглянуто підсумки акредитації освітньої програми «Право» на факультеті права та лінгвістики. Доповідачами, деканом факультету В.Д. Борщовецькою та гарантом освітньої програми І.В. Ковальчук, була зосереджена увага робочих груп і відповідальних осіб на ключових моментах підготовки та проходження акредитації.

Під час другої частини засідання, відповідно до порядку денного, Вченою радою було розглянуто та затверджено матеріали річного звіту Білоцерківського НАУ про підтвердження статусу національного, Положення «Про порядок організації та проведення дуального навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті».

Рішенням вченої ради створено Міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр у складі відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності й відділу роботи з іноземними студентами з затвердженням Положення «Про міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр Білоцерківського національного аграрного університету». 

Також було обговорено поточні результати проведення освітнього процесу в програмі Moodle, публікаційну активність науково-педагогічних працівників та готовність фахових збірників наукових праць до видання.

 


На розширеному засіданні вченої ради 27 лютого 2020 року розглядалося ряд важливих питань, а саме: 

Затверджено «Стратегію розвитку регіонального університетського центру Білоцерківського національного аграрного університету», яку представили проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань та проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко, та «Правила прийому на навчання до коледжів Білоцерківського національного аграрного університету в 2020 році», які представили директори коледжів, які входять до регіонального університетського центру. 

Також було прийнято рішення про клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо зміни статусу та перейменування коледжів з «коледжів» у «фахові коледжі», відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».

На засіданні також пройшло таємне голосування щодо присвоєння вченого звання професора доктору ветеринарних наук, доценту Гриневич Наталії Євгеніївні та доцента кандидату юридичних наук Ломакіній Ірині Юріївні. 

Рекомендовано кандидатури Бровко Наталії Іванівни і Роль Наталії Валеріївни для участі в конкурсі на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2020-2022 роки. Стипендіат Кабінету Міністрів України Балацький Юрій Олександрович звітував про науково-дослідну роботу за період з жовтня 2019 року по квітень 2020 року, його звіт затверджено і стипендіата за результатами виконаної наукової роботи атестовано.

До видання рекомендовано рукопис монографії «Становлення аграрної сфери в умовах інституціонального забезпечення розвитку ринку інновацій» та рукопис навчально-методичного посібника «Птахівництво у кросвордах (терміни та визначення)».

Було підтримано кандидатів від різних закладів вищої освіти та наукових установ щодо участі в конкурсі на заміщення вакансій дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України.


06 лютого 2020 року відбулося засідання вченої ради університету, яке було присвячено науці. Проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко представила звіт про наукову та науково-технічну діяльність університету в 2019 році, що подається до Міністерства освіти і науки України. Також було розглянуто і затверджено 15 пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету, які будуть виконуватися у 2020 році. 

Члени вченої ради розглянули і затвердили Положення «Про порядок проведення комплексного фахового іспиту зі спеціальностей за якими проводиться підготовка доктора філософії у Білоцерківському національному аграрному університеті».

Кандидатури шести студентів університету було рекомендовано на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України та ім. М.С. Грушевського на ІІ семестр 2019–2020 навчального року. Рекомендовано до видання наукову літературу (монографію «Містобудівна діяльність в системі функціонування місцевого самоврядування: конституційно-правове дослідження»).


11 грудня 2019 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету, на якому було розглянуто ряд важливих питань. Було проведено реорганізацію структурних підрозділів університету із затвердженням відповідних Положень, які будуть регламентувати діяльність створених відділів.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу (монографії «Соціально-економічні аспекти становлення постіндустріального суспільства» та «Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах», колективну монографію «Сільський сектор Київської області в умовах суспільних трасформацій» і навчальний посібник «Основи послідовного перекладу та техніки нотування»).

Звання «Почесний професор Білоцерківського національного аграрного університету» присвоєно доктору фізико-математичних наук, доценту Віктору Андрійовичу Непочатенку.


27 листопада 2019 року відбулося розширене засідання Вченої ради Білоцерківського національного аграрного університету на якому було розглянуто ряд питань. Зокрема, таємним голосуванням було обрано на посади завідувача кафедри (Богатка Леоніда Мечиславовича і Ярчука Броніслава Мироновича), доцента кафедри (Білик Ольгу Володимирівну, Гаврик Олесю Юріївну, Караульну Віталіну Миколаївну, Панченка Олександра Борисовича, Поліщук Світлану Анатоліївну, Поліщук Світлану Петрівну, Слюсаренка Сергія Володимировича), присвоєно вчене звання доцента (Ярмоленко Юлії Володимирівні).

Перший проректор, професор В.П. Новак надав інформацію щодо участі Білоцерківського національного університету в експерименті із впровадження дуальної освіти.

Члени вченої ради рекомендували до перевидання підручник «Ветеринарна клінічна біохімія». Розглянули і затвердили Положення «Про порядок присвоєння почесного звання «Почесний професор Білоцерківського національного аграрного університету».

 

 


29 жовтня 2019 року відбулося засідання вченої ради університету. На розгляд членів вченої ради було винесено питання розгляду і затвердження результатів І етапу Конкурсного відбору проектів, рекомендованих до участі у щорічному Конкурсному відборі проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України. Надано інформацію щодо зарахування до аспірантури у 2019 році.

Таємним голосуванням члени вченої ради присвоїли вчене звання професора Гринчук Юлії Сергіївні і Сокольській Тетяні Вікторівні, вчене звання доцента Хомовому Сергію Михайловичу і Шаганенку Володимиру Сергійовичу.

До видання рекомендовано монографію «Скринінг фізичного стану юнаків 15–17 років в процесі фізичного виховання».


20 вересня 2019 року відбулося засідання вченої ради університету, на якому розглядалися питання: затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини через Інститут підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини у 2020 році. Було розгляну звіт і атестовано стипендіата Кабінету Міністрів України (Балацького Юрія Олександровича). На призначення стипендій міського голови м. Біла Церква студентам університету на 2019-2020 навчальний рік було рекомендовано кандидатури студентів:

– Візенгер Марії Станіславівни, студентки 2 СП курсу агробіотехнологічного факультету;

– Вихренка Михайла Євгеновича, студента 5 курсу екологічного факультету;

– Городецької Альони Олександрівни, студентки 4 курсу біолого-технологічного факультету;

– Котюги Катерини Русланівни, студентки 2 курсу економічного факультету;

– Ліщенко Інни Миколаївни, студентки 2 курсу факультету ветеринарної медицини;

– Масюка Євгена Руслановича, студента 3 курсу факультету права та лінгвістики;

– Палківської Тетяни Дмитрівни, студентки 3 курсу факультету ветеринарної медицини;

– Юрченка Андрія Анатолійовича, студента 2 курсу агробіотехнологічного факультету.

Члени вченої ради підтримали наукову роботу «Використання мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів у тваринництві та ветеринарній медицині», представленої Інститутом біології тварин НААН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.

Рішенням членів вченої ради до докторантури у 2019 році було зараховано доцента Цехмістренко Оксану Сергіївну та прийнято рішення про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».


27 червня 2019 року відбулося розширене засідання вченої ради університету. До порядку денного було включено питання, які стосуються вступної кампанії–2019. Зокрема, було затверджено зміни до «Правил прийому до Білоцерківського національного аграрного університету в 2019 році» та прийнято рішення щодо розподілу ліцензованого обсягу – на денну та заочну форму навчання в межах спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету в 2019 році. Визначено терміни навчання для вступників, які раніше здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» та вступають на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету за денною та/або заочною формами навчання.

Члени Вченої ради розглянули й затвердили обсягів відшкодування освітніх послуг за рік навчання за денною та заочною формами у 2019–2020 навчальному році.

Кандидатури 11 студентів університету було рекомендовано на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України та ім. М.С. Грушевського на І семестр 2019–2020 навчального року.

Присвоєно звання «Почесний професор Білоцерківського національного аграрного університету» та прийнято рішення про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».


10 червня 2019 року відбулося засідання вченої ради, на якому за результатами таємного голосування членами Вченої ради університету підтримано пропозиції вчених рад факультетів щодо обрання на посади завідувачів кафедрами (Прядку Тетяну Миколаївну та Цвид-Гром Олену Петрівну), професора (Кузіну Наталію Василівну), доцентів (Бабенко Олену Іванівну, Непочатенка Андрія Вікторовича і Федорук Наталію Миколаївну), старшого викладача (Василенка Олександра Сергійовича і Рейду Ольгу Андріївну). Також науково-педагогічним працівникам університету рішенням вченої ради було присвоєно вчене звання доцента Крупі Наталії Миколаївні і Шулько Ользі Павлівні.

Розглянуто і затверджено освітні (професійні, наукові) програм та навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік з підготовки здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр» і ступеня доктор філософії.

Рішенням вченої ради створено відділ маркетингу, ліцензування та акредитації Білоцерківського національного аграрного університету з затвердженням Положення про діяльність відділу.

Рекомендовано до видання навчальну та наукову літературу (навчальний посібник «Фотограмметрія» і практикум, монографію «Мікози квітково-декоративних рослин в умовах урбоекосистем: консортивні зв’язки, діагностика, етіологія, сортова стійкість, біозахист»).

Прийнято рішення про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».


24 травня 2019 року засідання Вченої ради університету голова ради, академік А.С. Даниленко розпочав з вручення дипломів докторів наук. На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 05 березня 2019 (наказ № 308) та від 23 квітня 2019 (наказ № 544) науковий ступінь:

– доктора технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи» присуджено Трегубу Миколі Іларіоновичу, завідувачу кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва, доценту;

– доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.01 «Радіобіологія» присуджено Цибуліну Олександру Сергійовичу, доценту кафедри вищої математики та фізики.

На засіданні було розглянуто питання про внесення змін до Статуту університету. Головний бухгалтер А.А. Лозіцький представив річний фінансового звіт університету за 2018 рік, а також фінансовий план (кошторис) університету на 2019 рік. Було розглянуто і ухвалено кошторис для студентського самоврядування університету. Рекомендовано до друку збірники наукових праць, які видаються в університеті.


23 квітня 2019 року засідання Вченої ради університету голова ради, академік А.С. Даниленко розпочав з вручення атестатів професора і доцента. На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 05 березня 2019 (наказ № 308) вчене звання професора присуджено:
Карпук Лесі Михайлівні, доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства;
Вахнію Сергію Петровичу, доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
На підставі рішення вищезазначеної Атестаційної колегії вчене звання доцента присуджено:
Бількевич Віті Володимирівні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства;
Вовкогон Аліні Григорівні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;
Герасименку Віктору Юрійовичу, кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри безпеки життєдіяльності;
Томіловій Надії Олександрівні, кандидату економічних наук, доценту кафедри обліку і оподаткування.
На засіданні вченої ради розглядалося ряд важливих питань, а саме: обговорювалися результати проведення профорієнтаційної роботи в університеті та питання проведеної роботи науково-педагогічними працівниками щодо виконання критеріїв з підтвердження статусу національного.
Перший проректор, професор В.П. Новак представив на розгляд присутніх на засіданні вченої ради матеріали річного (за 2018 рік) звіту Білоцерківського національного аграрного університету про виконання критеріїв надання і підтвердження статусу національного.
Рішенням вченої ради було створено ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку при Білоцерківському національному аграрному університеті та центр патріотичного та правового виховання при Білоцерківському національному аграрному університеті, а також затвердженні Положення «Про ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку при Білоцерківському національному аграрному університеті» та Положення «Про центр патріотичного та правового виховання при Білоцерківському національному аграрному університеті», які регламентують діяльність створених центрів.
На засіданні було затверджено матеріали акредитаційної справи щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Інформаційна діяльність підприємства») на базі Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету та матеріали первинної акредитаційної справи освітньо-професійної програми щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 201 – Агрономія на базі агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету.
Косіор Лесі Тарасівні, Машкіну Юрію Олексійовичу та Піровій Людмилі Вікторівні присвоєно вчене звання доцента.
До видання рекомендовано рукопис підручника «Землеробство» за редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства І.Д. Примака ; рукописи навчальних посібників «Екологічні проблеми землеробства: практикум» за редакцією доктора сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства І.Д. Примака; «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Графіка. Морфологія» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
 
 
 

19 березня 2019 року відбулось святкове засідання вченої ради університету на якому була присутня делегація зі Словацького сільськогосподарського університету (м. Нітра). Давня плідна співпраця між нашим університетами переросла у досить теплі дружні стосунки. Делегацію очолила декан факультету економіки та менеджменту Елена Горська, разом з нею наш університет відвідали її заступники – Зузана Капсдорфєрова – заступник декана з наукової діяльності та роботи з PhD, Патрік Ровни – заступник декана з технічного розвитку, Наталія Турчекова – заступник декана з міжнародних відносин та громадських зв’язків. Також у складі делегації чоловік та син пані Елени. Цього ж дня за участі наших гостей відбулося святкове засідання вченої ради, на якому ректор університету урочисто вручив пані Елені Горській диплом Почесного доктора наук.

    


13 березня 2019 року відбулося засідання вченої ради, на якому було затверджено Положення «Про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті» та Положення «Про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті», «Етичний кодекс університетської спільноти». Шуст Олені Анатоліївні присвоєно вчене звання професора. Затверджено звіт та атестовано стипендіата Кабінету Міністрів України Балацького Юрія Олександровича. За невиконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин, відмовою від подальшого навчання та втратою зв’язку з науковим керівником з аспірантури відраховано двох аспірантів Вакуленка Дмитра Олександровича і Авайса Мухаммеда.

Рекомендовано до видання рукопис підручника «Конкурентоспроможність підприємств», рукопис навчального посібника «Навчання майбутніх перекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю», рукопис навчально-методичного посібника «Політологія» та рукопис навчального посібника «Санітарно-гігієнічна оцінка риби та інших гідробіонтів за інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб» для слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, лікарів ветеринарної медицини та здобувачів другого рівня освіти ступеня «Магістр» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

Звання «Почесний доктор Білоцерківського національного аграрного університету» присвоєно Елені Горській, доктору філософії, професору, декану факультету економіки та менеджменту Словацького університету сільського господарства (м. Нітра, Словаччина).


27 лютого 2019 року розширене засідання вченої ради було присвячено науці. Проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко представила звіт про наукову та науково-технічну діяльність університету в 2018 році, що подається до Міністерства освіти і науки України. Також було розглянуто і затверджено 16 пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету, які будуть виконуватися у 2019 році.


29 січня 2019 року відбулося розширене засідання вченої ради, на якому розглядалися питання: затвердження Правил прийому на навчання до Білоцерківського національного аграрного університету в 2019 році та на навчання до докторантури та аспірантури Білоцерківського національного аграрного університету в 2019 році. Ряд науково-педагогічних працівників університету було обрано на посади завідувачів кафедрами (Козія Василя Івановича, Нікітенка Олександра Івановича, Рубленко Ірину Олександрівну, Рубленка Михайла Васильовича, Рубленка Сергія Васильовича, Непочатенка Віктора Андрійовича, Примака Івана Дмитровича), доцентів (Ткаченко Катерину Віталіївну), старшого викладача (Сахнюк Наталію Іванівну) та директора наукової бібліотеки (Бачинську Нелю Анатоліївну). Також науково-педагогічним працівникам університету рішенням вченої ради було присвоєно вчені звання професора (Вахнію Сергію Петровичу) та доцента Герасименку Віктору Юрійовичу і Томіловій Надії Олександрівні. Кандидатури семи студентів університету було рекомендовано на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України та ім. М.С. Грушевського на ІІ семестр 2018–2019 навчального року. Рекомендовано до видання навчальну літературу (навчальний посібник і практикум).


23 січня 2019 року з робочим візитом щодо проведення міжнародної акредитації економічного факультету до Білоцерківського НАУ завітали представники Вишеградської асоціації: Президент Вишеградської асоціації університетів професор Петер Бєлік, Генеральний секретар, професор Владіслав Волох та професор регіональної економіки університету Вагенінген Вім Хейман.

З нагоди візиту делегації у конференц-залі відбулося засідання вченої ради, де були присутні її члени, керівники структурних підрозділів та завідувачі кафедрами і ректор університету урочисто вручив Президенту Вишеградської асоціації університетів, професору Петеру Бєліку диплом Почесного доктора наук.

Іноземні колеги також висловили подяку за гостинність та окреслили найближчі плани та преспективи у майбутній співпраці.

  


30 листопада 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету на якому розглядалося ряд важливих питань, а саме: було обрано на посади завідувачів кафедрами та на посаду доцента і старшого викладача, присвоєно вчені звання професора та доцента. Розглянуто і затверджено ряд Положень, які стосуються науково-дослідної та наукової лабораторій. Затверджено матеріали акредитаційної справи щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітнього рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва на базі Золотоніського коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Також затверджено план-графік підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини при Інституті післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Рекомендовано навчальну та наукову літературу до видання та збірника наукових праць до друку. 

Прийнято рішення про присвоєння звання «Почесний доктор Білоцерківського національного аграрного університету» Петеру Бєліку, доктору філософії, професору, директору відділу міжнародних зв’язків та навчання іноземних студентів Словацького університету сільського господарства (м. Нітра, Словаччина), Президенту Вишеградської Університетської Асоціації, за особистий вагомий внесок у розвиток аграрної освіти, науки і розбудову міжнародної співпраці у Східній Європі.

  

   


17 вересня 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету. Порядок денний засідання Вченої ради був насиченим, розглядався ряд важливих питань, які висвітлювали стан та перспективи розвитку Олександрійського коледжу Білоцерківського НАУ, стан виконання зауважень і завдань даних комісією з оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університету. Розглядалися питання про перейменування та зміну назв кафедр в університеті, про зарахування до докторантури у 2018 році. Активно обговорювалися наукові проекти, що рекомендовані до участі у щорічному Конкурсному відборі проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Міністерства освіти і науки України. Було розглянуто і затверджено ряд Положень, які стосуються якості освіти та забезпечення освітньої діяльності в Білоцерківському національному аграрному університеті. Рішенням Вченої ради рекомендовано кандидатури студентів на призначення стипендій міського голови м. Біла Церква та подано кандидатури на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

    


9 липня 2018 року відбулося засідання Вченої ради, на якому було розглянуто низку важливих питань, зокрема про стан та перспективи наукової та видавничої діяльності в університеті, про підготовку та захист докторських та кандидатських дисертацій в університету та структурних підрозділах (коледжах) університету, проведено аналіз вдповідності НПП університету кадровим вимогам для провадження освітньої діяльності, щодо міжнародної акредитації факультету ветеринарної медицини тощо. Було прийнято ряд важливих рішень, затверджено низку Положень.

Рекомендування кандидатур на призначення академічних стипендій студентам університету на І семестр 2018-2019 навчального року та стипендії Президента України аспірантам університету.  Рекомендовано до видання наукову та навчальну літературу.

Прийнято рішення про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».

    


18 червня 2018 року відбулося засідання Вченої ради університету на якому розглядалося ряд важливих питань, а саме:

– Розгляд та затвердження змін до «Правил прийому до Білоцерківського національного аграрного університету в 2018 році» та Правил прийому до коледжів, які є структурними підрозділами Білоцерківського національного аграрного університету, в 2018 році

– Розгляд та затвердження розподілу ліцензованого обсягу – на денну та заочну форму навчання в межах спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до Білоцерківського НАУ у 2018 році.

– Розгляд та затвердження обсягів відшкодування освітніх послуг за рік навчання за денною та заочною формами у 2018-2019 навчальному році.

– Розгляд та затвердження обсягів відшкодування освітніх послуг за рік навчання в аспірантурі за денною та заочною формами у 2018-2019 навчальному році.

– Розгляд і затвердження наукових проектів, що будуть рекомендовані до участі у щорічному Конкурсному відборі проектів наукових фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України.

    


22 травня 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету на якому розглядалося ряд важливих питань, а саме:

– Про виконання критеріїв щодо підтвердження університетом статусу національного (доповідач: проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань).

– Про напрями активізації підготовки докторських та кандидатських дисертацій в університеті (доповідач: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко).

– Про проведення профорієнтаційної роботи на факультетах університету (доповідачі: декани факультетів).

 Розгляд і затвердження змісту контракту, що укладається між університетом та науково-педагогічними працівниками (доповідач: перший проректор, професор В.П. Новак).

– Розгляд і затвердження освітніх (професійних, наукових) програм та навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік з підготовки здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр» і ступеня доктор філософії (доповідач: проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань).

– Розгляд і затвердження Положення «Про етичний комітет у Білоцерківському національному аграрному університеті з питань поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі» та Положення «Про поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі у Білоцерківському національному аграрному університеті з питань». (доповідач: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко).

На засіданні було розглянуто питання обрання науково-педагогічних працівників університету на посади доцентів кафедр та присвоєння вченого звання доцента по кафедрі. Рекомендовано навчальну літературу до видання та збірників наукових праць до друку.

    


4 травня 2018 року Білоцерківський НАУ відвідала делегація Університету ветеринарної медицини і фармацевтики м. Кошице, Словаччина, у складі проф. Яна Мойжішова, ректор університету, др. Людмила Кундрікова, канцлер, проф. Юрай Пістл, проректор з науки і міжнародної співпраці, проф. Оскар Надь, проректор з питань клініки і зв'язків з виробництвом, др. Роберт Шретер, скарбник. Делегацію урочисто вітали студенти та працівники університету. Колеги з Кошице взяли участь у засіданні вченої ради БНАУ. У вступному слові ректор А.С. Даниленко розповів про здобутки колег з Кошице у модернізації навчального процесу та про почесне місце, яке університет посідає, увійшовши до трійки найпередовіших закладів ветеринарної освіти Європи. Ректор А.С. Даниленко високо оцінив особистий вклад ректора Я. Мойжішової у розбудову співпраці двох університетів і оголосив про рішення вченої ради присвоїти проф. Яні Мойжішовій звання почесного доктора БНАУ. Ректор А.С. Даниленко вручив проф. Я. Мойжішовій диплом почесного доктора БНАУ та сердечно привітав її. У своїй промові проф. Я. Мойжішова подякувала за високу відзнаку роботи її особистої та команди університету і поділилася думками з власного досвіду щодо непростого завдання модернізації освіти на факультеті ветеринарної медицини. Ректор Я. Мойжішова запевнила, що співпраця двох університетів буде і надалі розвиватися, особливо у питанні модернізації факультету ветеринарної медицини БНАУ. Ректор Я. Мойжішова особисто та колеги з Кошице надаватимуть консультативну та методичну підтримку у підготовці факультету до міжнародної акредитації.

  


20 квітня 2018 року відбулося засідання Вченої ради університету на якому розглядалися питання – Розгляду і затвердження звіту Білоцерківського національного аграрного університету щодо підтвердження статусу національного.

Звіт представляв перший проректор, професор В.П. Новак. Віталій Петрович відмітив, що правила і особливості подання щорічного звіту, який є частиною моніторингової справи університету, обговорювалися керівниками структурних підрозділів неодноразово. Даний звіт є підсумком роботи усіх структурних підрозділів університету.

Такий річний звіт до Міністерства освіти і науки України подаємо вперше. Уже сьогодні бачимо в яких показниках ми поступаємося, які не виконуємо, а над якими потрібно ще дуже добре працювати, для їх виконання. У 2022 році потрібно буде подавати звіт за 2017-2021 роки ретельно провівши самоаналіз виконання критеріїв підтвердження статусу національного.

В обговорені матеріалів звіту виступили проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор О.М. Варченко, проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, професор Т.М. Димань, ректор, академік А.С. Даниленко.

    


05 квітня 2018 року відбулося засідання Вченої ради університету на якому розглядалися питання:

– Про нагородження орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість».

– Про присвоєння звання «Почесний доктор Білоцерківського національного аграрного університету».

– Перезатвердження теми докторської дисертації.

Вперше найвищою відзнакою університету – орденом Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, гідність, самовідданість» – прийнято рішення нагородити студента.

Ним став студент 1 курсу біолого-технологічного факультету Махаринець Ілля Миколайович, який врятував двох дітей, які тонули. 

Висловлюємо щиру подяку батькам за виховання сина. Пишаємося нашим студентом. Дякуючи таким не байдужим людям, врятовано два життя.

Звання «Почесний доктор Білоцерківського національного аграрного університету» присвоєно Яні Мойжішовій, доктору ветеринарних наук, професору, ректору Університету ветеринарної медицини та фармації (м. Кошице, Словаччина), за вагомий особистий внесок у міжнародну співпрацю університету, співпрацю з Білоцерківським національним аграрним університетом, розвиток міжнародних проектів і освітніх програм, академічні обміни, модернізацію освіти на факультеті ветеринарної медицини.

22 березня 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету. Порядок денний засідання Вченої ради був насиченим, розглядалося ряд важливих питань, а саме:

– Аналіз стану виконання зауважень і завдань, даних комісією з оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників під час перевірки у грудні 2017 року.

– Аналіз проведення профорієнтаційної роботи науково-педагогічними працівниками університету у соціальних мережах.

– Створення Навчально-науково виробничої міжкафедральної ветеринарної клініки коней, жуйних, свиней, дрібних та екзотичних тварин Білоцерківського національного аграрного університету.

– Розгляд і затвердження Положення «Про Навчально-науково виробничу міжкафедральну ветеринарну клініку коней, жуйних, свиней, дрібних та екзотичних тварин Білоцерківського національного аграрного університету».

– Про реорганізацію структурних підрозділів університету.

 Розгляд і затвердження Положення «Про відділ роботи з іноземними студентами Білоцерківського національного аграрного університету».

– Розгляд і затвердження Положення «Про освітні програми у Білоцерківському національному аграрному університеті».

– Розгляд і затвердження матеріалів акредитаційної справи щодо проведення первинної акредитації освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій.

– Розгляд і затвердження матеріалів ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій.

– Розгляд та затвердження пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок науково-педагогічних працівників університету на 2018 рік.

– Розгляд і ухвалення річного фінансового звіту університету за 2017 рік.

– Розгляд і ухвалення фінансового плану (кошторису) університету на 2018 рік.

. Про обрання на посаду професора кафедри.

– Розгляд і затвердження кошторису для фінансування студентського самоврядування університету на 2018 рік

– Затвердження звітів та атестація наукових робіт молодих учених – стипендіатів Кабінету Міністрів України.

– Про участь у заснуванні Агенції регіонального розвитку Київської області.

– Рекомендування наукової та навчальної літератури до видання.

Також було розглянуто питання обрання науково-педагогічних працівників університету на посади професора та доцента кафедри.

  


20 лютого 2018 року відбулося розширене засідання Вченої ради університету, на якому було розглянуто ряд важливих питань, а саме:

– Розгляд і затвердження звіту про наукову та науково-технічну діяльність університету в 2017 році, який подається до Міністерства освіти і науки України.

– Розгляд і затвердження матеріалів акредитаційної справи щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.11010101 «Ветеринарна медицина» і 5.05050403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» на базі Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету.

– Розгляд і затвердження матеріалів ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології».

– Розгляд і затвердження Положення «Про приймальну комісію Білоцерківського національного аграрного університету».

– Розгляд і затвердження звіту щодо виконання науково-дослідної роботи, яка виконувалась за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році, «Розроблення новітніх об’ємно-планувальних і технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з виробництва молока і яловичини».

– Про обсяг тижневого навантаження на 2018-2019 навчальний рік для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр».

– Розгляд і затвердження плану заходів університету щодо усунення порушень вимог законодавства у сферах цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки.

– Рекомендування навчальної та наукової літератури до видання.