Післядипломна освіта

 

 

МАЗУР Тетяна Григорівна – директор

тел. (067) 906 67 76

роб. тел. (04563) 5-45-41

 

 

 

 

 

ДОМАНТОВИЧ Олена Віталіївна – методист

тел. (068) 981 50 50; (066) 898 48 55

 

ГРИЩЕНКО Тамара Іванівна – методист

тел. (097) 012 79 29; (050) 696 93 41; (04563) 5-30-14

e-mail: ipncsvm@ukr.net

 

Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини

 

У лікарському мистецтві немає лікарів,
які закінчили свою науку.
М.Я. Мудров
 
 
18 лютого 2018 р. виповнюється 25 років Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини. Не випадково цей заклад було відкрито на базі Білоцерківського державного аграрного університету – одного з найстаріших навчальних закладів України, який має давні традиції підготовки висококваліфікованих кадрів. Сучасна науково-виробнича база, високопрофесійний науково-педагогічний персонал, багатий досвід організації навчального процессу – все це стало підгрунтям для винесення постанови Кабінету Міністрів України №127 від 18 лютого 1993 р. про створення Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини у складі Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту. Директором Інституту було призначено заслуженного працівника освіти України, доцента Івана Михайловича Бабака. З 2001 по 2019 рр. ІПНКСВМ очолював відмінник аграрної освіти України, доцент Григорій Панасович Щуревич. З червня 2019 року інститут очолює канд. вет. наук, доцент Мазур Тетяна Григорівна.
 
Проректор з підвищення кваліфікації
доцент Г.П. Щуревич
 
Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 5 березня 1993 р. на Інститут післядипломного навчання було покладено наступні функції:
– підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників і спеціалістів державної й відомчої ветеринарної медицини, наукових працівників і викладачів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів і факультетів;
проведення і координація наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, що працюють у галузі ветеринарної медицини;
виконання досліджень з науково-методичних проблем ветеринарної медицини, участь у реалізації цільових комплексних програм розвитку ветеринарної медицини;
– надання консультативної допомоги спеціалістам, керівникам підприємств, установ, організацій і громадянам;
співробітництво на основі прямих зв'язків з аналогічними установами зарубіжних країн у питаннях післядипломного навчання лікарів ветеринарної медицини, створення спеціальних центрів.
 
Післядипломне навчання спирається на найголовніший принцип ринкових відносин – підготовку фахівців відповідно до вимог сучасного агропромислового виробництва та потреб ринку праці.
За 25 років в ІПНКСВМ підвищили кваліфікацію, пройшли стажування більше 25 тис. спеціалістів ветеринарної медицини України.
На сьогодні ІПНКСВМ має свій навчальний корпус, його навчально-методичну роботу забезпечують чотири кафедри: ветеринарно-санітарної експертизи; інфекційних та інвазійних хвороб; незаразних хвороб; лабораторної діагностики інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин та кафедри факультету ветеринарної медицини і університету залежно від напряму спеціалізації лікарів ветери-нарної медицини.
 
ПЛАН-ГРАФІК
підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної медицини
при Інституті післядипломного навчання
Білоцерківського національного аграрного університету у 2018 році
згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації спеціалістів державних установ ветеринарної медицини 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в 2018 році
 наказ № 1221 від 22 грудня 2017 року
 
 
05.02–16.02                     2 тижня           Начальник, заступники, завідувачі відділів
                                                                 державних лікарень ветмедицини в районах                     
                                        
05.02–16.02                     2 тижня           Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках                        
 
05.02–23.02                     3 тижня           Завідувачі відділів, лікарі в/м - бактеріологи        
                                                                                                                                       
19.02–02.03                     2 тижня           Завідувачі відділів, спеціалісти за посадами в районах                                                          
                                                                                                                                                                          
19.02–02.03                     2 тижня           Офіційні лікарі ветеринарної медицини в районах      
 
26.02–09.03                     2 тижня           Директори – (ДНДІ з лаборант.
                                                                 діагн.та ВСЕ регіон., обласні
                                                                 держ.лаб вет.мед.)                                                          
 
12.03–23.03                     2 тижня           Завідувачі дільничними лікарнями,
                                                                 дільницями, пунктами ветеринарної
                                                                 медицини, спеціалісти за посадами                       
                                                                            
12.03–23.03                     2 тижня           Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках                                    
 
12. 03–30.03                    3 тижня           Завідувачі відділів, лікарі в/м– імунологи 
                                                                                                                                                              
26.03–06.04                     2 тижня           Начальник, заступник, завідувачі відділів
                                                                 державних лікарень ветмедицини в районах         
 
26.03 –06.04                    2 тижня           Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках                                    
                 
16.04–27.04                     2 тижня           Завідувачі відділів, спеціалісти
за посадами в районах                                      
                                                                            
16.04–27.04                     2 тижня           Офіційні лікарі ветеринарної медицини в районах
                                                                                                   
16.04–04.05                     3 тижня           Завідувачі відділів, лікарі в/м–бактеріологи                                                    
14.05–25.05                     2 тижня           Начальники, заступники, завідувачі відділів
                                                                 в областях, районах та містах                                            
 
14.05–01.06                     3 тижня           Завідувачі імунологічними відділами,
                                                                 лікарі в/м–імунологи (ДНДІ з лаборант.
                                                                 діагн. тв. ВСЕ, регіональні, обласні держ.
                                                                 лаборант. ветмедицини)                                    
 
14.05–25.05                     2 тижня           Завідувачі та лікарі  ВСЕ на ринках                       
 
04.06–15.06                     2 тижня           Завідувачі дільничними лікарнями,
                                                                 пунктами ветеринарної медицини,
                                                                 спеціалісти за посадами                                                     
 
04.06–15.06                     2 тижня           Офіційні лікарі ветеринарної медицини в районах      
 
04.06–15.06                     2 тижня           Завідувачі лабораторіями, секторами
                                                                 приймання патологічного матеріалу
                                                                 (ДНДІ з лаборант.діагн. та ВСЕ, регіональні,
                                                                 обласні держ. лаборант. ветмедицини)            
                                                                                                               
04.06–15.06                     2 тижня           Завідувачі патоморфологічними відділами,
                                                                 лікарі – патоморфологи (ДНДІ з лаборант.
                                                                 діагн. та ВСЕ, регіональні, обласні держ.
                                                                 лаборат. ветмедицини)                                                 
                 
18.06–29.06                     2 тижня           Начальник, заступник, завідувачі відділів
                                                                 державних лікарень ветмедицини в районах                     
 
18.06–29.06                     2 тижня           Завідувачі радіологічними відділами,
                                                                 лікарі – радіологи (ДНДІ з лаборант. діагн.
                                                                 та ВСЕ, регіональні, обласні держ .
                                                                 лаборат. ветмедицини)                                                 
 
18.06–29.06                     2 тижня           Завідувачі радіологічними відділами, лікарі – радіологи                                                    
 
18.06–29.06                     2 тижня           Завідувачі епізоотологічними відділами, лікарі – епізоотологи
                                                        
02.07–13.07                     2 тижня           Завідувачі відділів, спеціалісти за посадами в районах                                           
                                                                
02.07–20.07                     3 тижня           Завідувачі бактеріологічними відділами,
                                                                 лікарі ветмедицини – бактеріологи (ДНДІ
                                                                 з лаборант.  діагн.та ВСЕ регіон., обласні
                                                                 держ.лаб вет.мед.)                                                   
 
 02.07–13.07                    2 тижня           Завідувачі та лікарі  ВСЕ на ринках           
 
 16.07–27.07                    2 тижня           Завідувачі дільничними лікарнями,
                                                                 пунктами ветеринарної медицини,
                                                                 спеціалісти за посадами                                          
 
16.07–27.07                     2 тижня           Завідувачі відділів ветеринарно-санітар-
                                                                 ної експертизи, лікарі–ветсанексперти      
                                                                 (ДНДІ з лаборант.  діагн.та ВСЕ регіон.,
                                                                 обласні держ.лаб вет.мед.)                         
 
10.09.–21.09                    2 тижня           Завідувачі відділів, спеціалісти за посадами в районах                                                
 
10.09–21.09                     2 тижня           Офіційні лікарі ветеринарної медицини в районах і містах    
 
10.09–28.09                     3 тижня           Завідувачі відділів, лікарі в/м–імунологи             
 
24.09. –05.10                   2 тижня           Завідувачі дільничними лікарнями,
                                                                 дільницями, пунктами ветеринарної
                                                                 медицини, спеціалісти за посадами                                   
                                                                                                   
24.09.–05.10                    2 тижня           Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках                        
 
08.10.–19.10                    2 тижня           Завідувачі відділів, спеціалісти за посадами в районах                                     
 
08.10.–19.10                    2 тижня           Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках                        
 
08.10–26.10                     3 тижня           Завідувачі відділів, лікарі в/м–бактеріологи                                   
 
22.10–02.11                     2 тижня           Спеціалісти за посадами в містах               
 
22.10–02.11                     2 тижня           Офіційні лікарі ветеринарної медицини в містах
 
05.11.–16.11                    2 тижня           Завідувачі відділів, спеціалісти за посадами в районах                                                            
 
05.11.–16.11                    2 тижня           Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках                        
 
05.11–23.11                     3 тижня           Завідувачі відділів , лікарі в/м–імунологи             
 
19.11. –30.11                   2 тижня           Завідувачі дільничними лікарнями,
                                                                 дільницями, пунктами ветеринарної
                                                                 медицини, спеціалісти за посадами                                   
 
19.11.–30.11                    2 тижня           Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках                        
 
03.12. –14.12                   2 тижня           Завідувачі дільничними лікарнями,
                                                                 дільницями, пунктами ветеринарної
                                                                 медицини, спеціалісти за посадами                                   
 
03.12–21.12                     3 тижня           Завідувачі відділів, лікарі в/м–бактеріологи          
     
03.12–14.12                     2 тижня           Офіційні лікарі ветеринарної медицини в містах