ENG | УКР |

Методична комісія

 

Хахула Валерій Семенович – голова, декан агробіотехнологічного факультету, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин. 
Левандовська Світлана Миколаївна – заступник, канд. біол. наук, доцент кафедри лісового господарства.
Комарова Наталія Вікторівна – секретар, PhD з економіки, асистент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру.
Грабовський Микола Борисович – доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Прядка Тетяна Миколаївна – завідувач  кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, канд. екон. наук, доцент.
Марченко Алла Борисівна – завідувач кафедри садово-паркового господарства, доктор с.-г., доцент кафедри.
Олешко Олена Геннадіївна – начальник редакційно-видавничого відділу, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри  садово-паркового господарства.
Качан Леся Михайлівна – секретар Вченої ради університету, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Рубець Андрій Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Карпук Леся Михайлівна – доктор с.-г. наук, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства.
Сабадин Валентина Яківна – канд. с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур.
Струтинська Юлія Вікторівна – заступник  декана з навчально-методичної роботи, асистент кафедри садово-паркового господарства.
Остренко Михайло Володимирович – заступник  декана з практичної підготовки студентів та дистанційного навчання, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Павліченко Андрій Андрійович – канд. с.-г. наук, доцент землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
Вуйко Анна Михайлівна – очолює відділ зав’язків з громадськістю, магістр 1 року навчання спеціальності 201 – Агрономія