ENG | УКР |

Наша команда

 
Варченко Ольга Миронівна, проректор з наукової та інноваційної діяльності, доктор економічних наук, професор
e-mail: olga.varchenko@btsau.edu.ua, експерт з страхування в системі захисту майнових інтересів сільськогосподарських підприємств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Боньковський Олександр Антонович,  начальник відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру БНАУ
 
 
 
 
 
 
 
 
Паска Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету БНАУ
e-mail: paska.igor@btsau.edu.ua, експерт з публічного управління та адміністрування, міжнародної економіки та управління міжнародними проектами
 
 
 
 
 
 
 
 
Ткаченко Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри інформаційних систем і технологій
e-mail: tkachenko.olga@btsau.edu.ua, експерт з професійно-педагогічної підготовки магістрантів у закладах вищої аграрної освіти; інформатизація професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої аграрної освіти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ткаченко Катерина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
e-mail: ktkachenko@btsau.edu.ua, експерт з дослідження економічних процесів забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств в аспекті формування фінансового потенціалу підприємств, оптимізації джерел фінансування та мінімізації ризиків
 
 
 
 
 
 
 
 
Гриневич Наталія Євгеніївна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри іхтіології та зоології
e-mail: nataliia.hrynevych@btsau.edu.ua, експерт з лікувально-профілактичних заходів при інвазійних хворобах молоді райдужної форелі в умовах західного регіону України та систем санітарно-гігієнічних заходів замкнутого водопостачання в індустріальних рибницьких господарствах
 
 
 
 
 
 
 
 
Жарчинська Валерія Сергіївна, асистент кафедри іхтіології та зоології
e-mail: valeriia.zharchynska@btsau.edu.ua, експерт з вивчення продуктивності гідробіонтів шляхом удосконалення методів їх відтворення та вирощування в умовах аквакультури та морфофункціональних особливостей водних живих організмів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комаров Дмитро Юрійович, асистент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру
e-mail: dmytro.komarov@btsau.edu.ua, експерт з систем автоматизованого управління земельними ресурсами, економіки землевпорядкування та застосування квадрокоптерів у сфері землевпорядкування
 
 
 
 
 
 
 
 
Ластовська Ірина Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри технології виробництва молока і м’яса 
e-mail: iryna.lastovska@btsau.edu.ua, експерт з розробки ресурсоощадної технології виробництва яловичини
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вовкотруб Наталія Володимирівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики
e-mail: nataliia.vovkotrub@btsau.edu.ua, експерт з експериментального і теоретичного обґрунтування методів ранньої діагностики патології нирок та підшлункової залози у жуйних
 
 
 
 
 
 
 
 
Присяжнюк Наталія Михайлівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри іхтіології та зоології
e-mail:  nataliia.prysiazhniuk@btsau.edu.ua, експерт з іхтіологічного та іхтіопатологічного впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб
 
 
 
 
 
 
 
 
Гейко Леонід Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри виробництва та переробки продукції рибництва
e-mail: leonid.heiko@btsau.edu.ua, експерт з ефективності підрощування личинок риб в нерестових ставах при обмеженому водопостачанні
 
 
 
 
 
 
 
 
Варченко Ольга Олександрівна, доктор філософії, асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
e-mail: olha.varchenko@btsau.edu.ua, експерт з прибутковості та рентабельності різних суб’єктів економіки Білоцерківщини та Київщини
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Драган Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
e-mail: okdragan@btsau.edu.ua, експерт зі становлення та розвиток фінансової системи України та її складових