ENG | УКР |

Вчена рада

 

Вчена рада агробіотехнологічного факультету

Хахула Валерій Семенович – голова, декан агробіотехнологічного факультету, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин. 
Хрик Василь Михайлович – заступник, завідувач кафедри лісового господарства, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри.    
Шушківська Наталія Іванівна – секретар, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Трегуб Микола Іларіонович – завідувач  кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, доктор техн. наук, доцент кафедри. 
Примак Іван Дмитрович – завідувач  кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства, доктор с.-г. наук, професор кафедри.
Грабовський Микола Борисович – доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
 Лозінський Микола Владиславович – завідувач  кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри. 
Марченко Алла Борисівна – завідувач кафедри садово-паркового господарства, доктор с.-г., доцент кафедри.
Прядка Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, канд. екон. наук, доцент.
Сіроштан Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, канд. екон. наук, доцент кафедри
Лозінська Тетяна Павлівна – канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісового господарства.
Федорук Юрій Васильович – канд. с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Панченко Інна Анатоліївна – асистент кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства.
Струтинська Юлія Вікторівна – заступник декана з навчально-методичної роботи, асистент кафедри садово-паркового господарства.
Крупа Наталія Миколаївна – заступник декана з виховної та організаційної роботи, кандидат біол. наук, доцент кафедри  садово-паркового господарства.
Остренко Михайло Володимирович – заступник  декана з практичної підготовки студентів та дистанційного навчання, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Третяк Антон Миколайович – член-кореспондент, доктор екон. наук, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру.
 Пономаренко Сергій Олегович – голова  ради студентського самоврядування агробіотехнологічного факультету, студент 2 курсу спеціальності «Агрономія».
Кучеренко Альона Миколаївна – заступник голови ради студентського самоврядування агробіотехнологічного факультету спеціальності «Садово-паркове господарство».
Царенко Богдан Олександрович – очолює відділ національно-патріотичного виховання, студент 1 курсу спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Мельник Влад Романович – очолює відділ навчально-виховної роботи, студент 1 курсу спеціальності «Агрономія».

 

Представники агробіотехнологічного факультету у вченій раді університету

Хахула Валерій Семенович – декан агробіотехнологічного факультету, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин 
Крупа Наталія Миколаївна – заступник декана з виховної та організаційної роботи, кандидат біол. наук, доцент кафедри  садово-паркового господарства.
Олешко Олена Геннадіївна – начальник редакційно-видавничого відділу, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри  садово-паркового господарства.
Трегуб Микола Іларіонович – завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, доктор техн. наук, доцент кафедри. 
Примак Іван Дмитрович – завідувач  кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства, доктор с.-г. наук, професор кафедри.
Карпук Леся Михайлівна – доктор с.-г. наук, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства.
Грабовський Микола Борисович – доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Качан Леся Михайлівна – секретар Вченої ради університету, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Лозінський Микола Владиславович – завідувач  кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри. 
Хрик Василь Михайлович – завідувач кафедри лісового господарства, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри.    
Мостипан Олена Валеріївна – асистент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
Пономаренко Сергій Олегович – голова ради студентського самоврядування агробіотехнологічного факультету, студент 2 курсу спеціальності «Агрономія».