ENG | УКР |

Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Техногенно-екологічна та радіаційна безпека»

Студентський науковий гурток кафедри безпеки життєдіяльності

«Техногенно-екологічна та радіаційна безпека»

Науковий керівник – доцент Перцьовий Іван Васильович

Староста гуртка – Потіха Діана Ігорівна

Основними цілями роботи студентського гуртка є:

  • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
  • розвиток наукового мислення й аналітичних здібностей студентів, розширення їх кругозору та ерудиції;
  • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання студентського наукового гуртка:

  • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
  • формування вмінь самостійно виконувати наукові завдання та злагоджено працювати в наукових колективах;
  • апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, їх публікація в наукових виданнях;
  • сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;
  • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

Список

членів студентського наукового гуртка  кафедри безпеки життєдіяльності

«Техногенно-екологічна та радіаційна безпека» І семестр 2023 – 2024 н.р.

Науковий керівник – доцент Перцьовий Іван Васильович

Староста гуртка – Потіха Діана Ігорівна

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Факультет, спеціальність, курс група

1

Вовчук Вікторія Валентинівна

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

2

Демченко Богдан Володимирович

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

3

Дзюба Софія Олегівна

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

4

Загурський Владислав Сергійович

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

5

Кучер Марина Олегівна

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

6

Миколаївський Володимир В'ячеславович

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

7

Мурга Михайло Сергійович

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

8

Нерубенко Іван Олександрович

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

9

Потіха Діана Ігорівна

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

10

Рудюк Сергій В'ячеславович

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

11

Стадник В'ячеслав Іванович

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

12

Шевченко Віталія Вадимівна

Екологічний, ІІІ курс, 1 група

Затверджено на засіданні

кафедри безпеки життєдіяльності

(Протокол № 1 від 28 серпня 2023 року)

План роботи

студентського наукового гуртка кафедри безпеки

життєдіяльності «Техногенно-екологічна та радіаційна безпека»

на І семестр 2023 – 2024 навчального року

№ п/п

Заходи

Дата та місце проведення

1

Організаційне засідання (обрання старости гуртка, обговорення плану роботи на І семестр 2023 – 2024 навчального року).

14.09.2023р.

Навчальний корпус № 9, аудиторія 530

2

Екологічна безпека та проблеми, пов’язані з накопичення промислових відходів (розгляд презентацій доповідей членів гуртка).

28.09.2023р.

Навчальний корпус № 9, аудиторія 530

3

Екологічна безпека та проблеми у сфері поводження з муніципальними відходами. Досвід країн Євросоюзу в управлінні муніципальними відходами  (розгляд презентацій доповідей членів гуртка).

12.10.2023р.

Навчальний корпус № 9, аудиторія 530

4

Екологічні проблеми та екологічна безпека експлуатації полігонів твердих побутових відходів (розгляд презентацій доповідей членів гуртка).

26.10.2023р.

Навчальний корпус № 9, аудиторія 530

5

Екологічні проблеми та забезпечення екологічної безпеки щодо відходів пластикової та скляної упаковки і тари (розгляд презентацій доповідей членів гуртка).

09.11.2023р.

Навчальний корпус № 9, аудиторія 530

6

Екологічні проблеми та забезпечення екологічної безпеки щодо відходів відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів (розгляд презентацій доповідей членів гуртка).

30.11.2023р.

Навчальний корпус № 9, аудиторія 530

7

Організаційне засідання (підведення підсумків роботи за І семестр, розгляд плану роботи на ІІ семестр 2023 – 2024 навчального року).

07.12.2023р.

Навчальний корпус № 9, аудиторія 530

Керівник гуртка, доцент                               Перцьовий І.В.

Староста гуртка                                             Потіха Д.І.                                        

14.09.2023р. Одним із шляхів підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти є оволодіння методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень, поглиблене вивчення навчального матеріалу у студентському науковому гуртку. 14.09.2023р. відбулося організаційне засідання студентського  наукового гуртка «Техногенно-екологічна та радіаційна безпека» на якому було обрано старосту гуртка та обговорено план роботи на І семестр 2023 – 2024 навчального року.

28.09.2023р. відбулося засідання студентського  наукового гуртка «Техногенно-екологічна та радіаційна безпека» на якому було розглянуто презентації доповідей членів гуртка щодо питань екологічної безпеки та проблем у сфері поводження з муніципальними відходами в Україні та досвід країн Євросоюзу в управлінні муніципальними відходами.

В роботі гуртка також взяли участь завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, професор Розпутній О.І. та доценти Перцьовий І.В. і Герасименко В.Ю., які позитивно оцінили підготовлені доповіді і зазначили, що проблема твердих побутових відходів, обсяги яких постійно збільшуються, на сьогодні є доволі актуальною для міст і сіл України.