ENG | УКР |

Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Екобіотехнолог»

 

В межах наукового гуртка «Екобіотехнолог» для організації наукової роботи залучаються здобувачі вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія». Здобувачі мають спільні наукові інтереси, займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний час та розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри екології та біотехнології.

 

Керівник наукового гуртка: доцент кафедри екології та біотехнології Шулько Ольга Павлівна.

Староста наукового гуртка: Михайло Мурга здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія».

 

Метою діяльності наукового гуртка «Екобіотехнолог» є:

- виявлення найбільш здібних, талановитих, схильних до науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти;

- створення сприятливих умов для підготовки молоді до творчої, самостійної, навчальної та наукової роботи;

- підготовка здобувачів до участі в наукових конференціях.

 

Основними завданнями наукового гуртка є:

- розкриття здібностей у здобувачів вищої освіти у різних напрямах наукової діяльності; 

- поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти обраної дисципліни;

- формування креативної особистості;

- обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів гуртка;

- сприяння розв’язанню конкретних проблем в галузі екології, біотехнології які стоять на сучасному етапі розвитку;

- забезпечення активної участі здобувачів вищої освіти у науково-дослідній діяльності;

- набуття здобувачами вищої освіти досвіду у організації та участі у науковій роботі, зокрема у конференціях, конкурсах, засіданнях, круглих столах, олімпіадах, форумах.

  

 

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

- брати участь у планових заходах гуртка;

- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі наукові роботи здобувачів;

- публікувати кращі наукові праці й виступи у виданнях БНАУ та інших навчальних закладах.

  

 

Очікувані результати роботи наукового гуртка:

- самостійно і творчо реалізовувати власні задуми;

- підвищення свого освітнього рівня і рівня самоорганізації;

- орієнтуватися в своїй системі знань;

- аналізувати отриману інформацію;

- вміти встановлювати взаємозв’язок знань з різних навчальних дисциплін для вирішення прикладних навчальних завдань в області екології та біотехнології;

- вміти викладати думки в чіткій логічній послідовності, відстоювати свою точку зору, аналізувати ситуацію і самостійно знаходити відповіді на питання шляхом логічних міркувань;

- вміти працювати в команді, колективі та ефективно розподіляти обов’язки.

 

Перелік публікацій членів гуртка:

Волинець І.О., Бітюцький В.С. Екологічний “зелений” синтез біоконьюгатів наночастинок селену з метою їх використання у тваринництві та аквакультурі. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «молодь аграрній науці та виробництву» Екологізація виробництва як основа збалансованого розвитку. Інновації у рибогосподарській галузі. (19 травня 2022 року). м. Біла Церква. С. 22–24.

Деркач В.М., Лісненко В.В., Харчишин В.М. Екологічний менеджмент: сучасні тенденції та особливості впровадження. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «молодь аграрній науці та виробництву» Екологізація виробництва як основа збалансованого розвитку. Інновації у рибогосподарській галузі. (19 травня 2022 року). м. Біла Церква. С. 60–62.

Деркач В.М., Онищенко Л.С. Негативний вплив вирубки лісів Карпат на навколишнє середовще Молодь – аграрній науці і виробництву:  Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку.  Всеукраїнська наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти., Біла Церква, 14 квітня 2023 року – С. 10. 

Закрасняна О.Т., Шулько О.П. Вплив небезпечних відходів на навколишнє середовище м. Біла Церква, Київської обл. Молодь – аграрній науці і виробництву:  Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку.  Всеукраїнська наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти., Біла Церква, 14 квітня 2023 року – С. 15. 

Графік проведення засідань наукового гуртка:  кожного вівторка по другому тижню навчання

 

Склад учасників гуртка:

1. Волинець Ілона Олександрівна

2. Деркач Вікторія Миколавївна

3. Лісненко Вікторія Володимирівна

4. Дзюба Софія Олегівна

5. Кучер Марина Олегівна

6. Загурський Владислав Сергійович

7. Миколаївський Володимир В'ячеславович

8. Бойко Дарія Володимирівна

9. Мурга Михайло Сергійович

10. Жолудь Марина Юріївна

11. Кушніренко Валентина Володимирівна

12. Шевченко Віталія Вадимівна

13. Потіха Діана Ігорівна

 

План роботи наукового гуртка «Екобіотехнолог» 

на І семестр 2023-2024 н.р.

Захід

(доповіді та презентації членів гуртка)

Дата, місце проведення

Відповідальний

1

Загальні збори членів гуртка (затвердження плану роботи на 2023-2024 н.р., вибори старости та секретаря гуртка).

Доповідь: «Вегетаріанство з точки зору екології»

19.09.2023

Навчальний корпус № 9, аудиторія 329

Керівник наукового гуртка

2

Екологічні наслідки від забруднення навколишнього середовища відходами тваринництва

Природні стихії та їх екологічне значення 

03.10.2023

Навчальний корпус № 9, аудиторія 329

Керівник наукового гуртка

3

Класифікація відходів. Вплив відходів на навколишнє середовище. Вирубування лісів в Україні

31.10.2023

Навчальний корпус № 9, аудиторія 329

Керівник наукового гуртка

4

Деградація грунтів України Природоохоронні технології захисту грунтів

14.11.2023

Навчальний корпус № 9, аудиторія 329

Керівник наукового гуртка

5

Екологічна безпека застосування мінеральних добрив

28.11.2023

Навчальний корпус № 9, аудиторія 329

Керівник наукового гуртка

6

Вплив атмосферного повітря тваринницьких приміщень на організм тварин

12.12.2023 Навчальний корпус № 9, аудиторія 329

Керівник наукового гуртка

7

Підведення підсумків роботи гуртка. Проблеми і перспективи подальших наукових досліджень у галузі екології на екологічному факультеті БНАУ

26.12.2023 Навчальний корпус № 9, аудиторія 329

Керівник наукового гуртка

 

 

Керівник гуртка, доцент                               Ольга ШУЛЬКО

Староста гуртка                                             Михайло МУРГА