ENG | УКР |

«Актуальність віртуальної наукової бібліотеки у формуванні інформаційної культури студента» – інформаційна година на факультеті права та лінгвістики

 

В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і педагогічному процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває виняткового значення, стає одним з пріоритетних напрямків вищої школи. Формування уміння орієнтуватись в інформаційному потоці, працювати з інформацією, критично її оцінювати, самостійно конструювати свої знання, використовуючи різноманітні інформаційні ресурси є метою сучасної вищої освіти і, відповідно, освітніх технологій.

Отже, одним з основних завдань бібліотеки ВНЗ є навчання студентів методам отримання релевантної інформації у розмаїтті інформаційних систем сучасного суспільства, надання навичок евристичної роботи в традиційних документних масивах, формування знань про джерела потрібної інформації та вмінь оптимально використовувати інформаційні ресурси Інтернет.

  

З метою навчання користувачів сучасним інформаційним технологіям, які б допомогли підготувати їх до роботи з новими видами інформації, змінювала б та розвивала їхній інформаційний світогляд на ФПЛ для студентів 1 курсу була проведена  інформаційна година «Актуальність віртуальної наукової бібліотеки у формуванні інформаційної культури студента».

Студенти були ознайомлені з електронним каталогом (ЕК) бібліотеки, як сучасною і гнучкою формою електронного пошуку інформації про видання; інституційним репозитарієм БНАУ, який надає вільний доступ до дисертацій, монографій, наукових видань та праць науковців, навчально-методичних матеріалів, патентів та кваліфікаційних робіт студентів; можливостями пошукової системи Google Scholar.

Слухачі отримали інформацію про нові можливості для електронного пошуку, доступу до наукових ресурсів, повне задоволення інформаційних запитів, доступу до великих масивів інформації, отримання інформації незалежно від часу і місця знаходження – бібліотека в смартфоні.

 

Манішевська Т.І., заввідділом наукової бібліотеки