ENG | УКР |

Дисципліни | Кафедри екології та біотехнології

 

 1. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 2. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 3. Екологічна біотехнологія
 4. Нанотехнології в аквакультурі
 5. Екологія та захист навколишнього середовища
 6. Біотехнологія та вет. екологія
 7. Біотехнологія з основами ДНК технологій
 8. Екологізація тваринництва
 9. Біотехнологія
 10. Рекуперація, регенерація та рециклінг відходів
 11. Агроекологія
 12. ГІС в екології з основами моделювання
 13. Екологічні нанотехнології
 14. Інтелектуальна власність патентознавство та авторське право
 15. Біоіндикація водойм
 16. Вступ до фаху
 17. Ресурсозбереження
 18. Організація та управління природоохоронною діяльністю
 19. Екологія виробництва та застосування ветеринарних препаратів
 20. Природно-ресурсний потенціал
 21. Інтегроване управління природокористуванням
 22. Методологія та організація наукових досліджень
 23. Збереження біорізноманіття
 24. Нормативне регулювання експертизи продукції
 25. Стратегія сталого розвитку
 26. Природоохоронні технології та обладнання
 27. Нанотехнології в аграрному виробництві
 28. Основи біотехнології
 29. Екологічна стандартизація і сертифікація
 30. Біотехнологія в аквакультурі
 31. Екологія в тваринництві
 32. Системний аналіз якості навколишнього середовища
 33. Водна токсикологія
 34. Екологічний менеджмент