ENG | УКР |

Дисципліни | Кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур

Основні навчальні дисципліни кафедри:

 1. Генетика
 2. Селекція і насінництво польових культур
 3. Генетична інженерія та біотехнологія
 4. Технологія зберігання  та переробки
 5. Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
 6. Інспекторська робота в насінництві
 7. Заготівля та зберігання насіння
 8. Зберігання, переробка та контроль якості продукції рослинництва
 9. Сертифікація та контроль якості продукції рослинництва
 10. Управління якістю та сертифікація продукції рослинництва
 11. Цитологія
 12. Селекція плодових і овочевих культур
 13. Овочівництво
 14. Генетичні ресурси рослин
 15. Генетика кількісних ознак
 16. Плодівництво 
 17. Біотехнологія в рослинництві
 18. Основи біотехнології рослин
 19. Спеціальна селекція с.-г. культур
 20. Генетичні основи селекції рослин на імунітет
 21. Імунітет рослин проти хвороб і шкідників
 22. Спеціальна генетика
 23. Овочівництво
 24. Державна кваліфікаційна експертиза сортів
 25. Спеціальна селекція і насінництво кормових культур
 26. Спеціальна селекція насінництво овочевих і плодових культур
 27. Сучасні методи селекційних та генетичних досліджень
 28. Насінництво окремих культур
 29. Загальна селекція та сортознавство с.-г. культур
 30. Прикладна генетика 
 31. Екологічна і адаптивна селекція