ENG | УКР |

Дисципліни | Кафедри філософських та політичних наук

Особливістю кафедри філософських та політичних наук дисциплін є те, що викладачі кафедри працюють зі здобувачами всіх освітніх програм, що пропонуються Університетом. Головна мета кафедри – це надання студентам необхідного для сучасного фахівця обсягу гуманітарних знань, формування креативності та критичності мислення, виховання професійно-соціальної культури для того, щоб випускник ЗВО повноцінно міг стати співробітником певного робочого колективу.

Великим потенціалом у формуванні soft skills володіють соціальноповедінкові та гуманітарні навчальні дисципліни. Зокрема, при вивченні навчальної дисципліни «Політологія» у здобувачів розвивається абстрактне мислення, засвоювання демократичних цінностей, виховання в собі політичної толерантності, розвиток державності, зміцнення почуття громадянського обов’язку. Також ОК «Політологія» забезпечує набуття навичок працювати в команді, уміння бачити «другу людину» за рахунок виконання деяких практичних занять у командах. «Історія України та української культури» формує у майбутнього спеціаліста аграрної сфери здатність аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для формування громадянської позиції. Так, робочі програми із навчальної дисципліни «Філософія» спрямовані на формування у здобувачів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, компетенції до раціональної критики та самокритики, рефлексія.