ENG | УКР |

Дистанційне навчання у системі moodle

 

Сучасні студенти живуть у світі новітніх комп’ютерних технологій і їм важливо ефективно їх використовувати для навчання. Дистанційне навчання, визнане одним з пріоритетних напрямів програми модернізації вищої школи, сприяє створенню умов, необхідних для досягнення нової сучасної якості загальної освіти.

Вже другу сесію студенти біолого-технологічного факультету здають іспити у системі дистанційного навчання. Іспити студенти здають у видовій діяльності "Тест", що призначений для контролю знань студентів в системі Moodle. Moodle – це назва платформи, що дозволяє дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальним матеріалом та створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстань. Ця платформа забезпечує студентам доступ до численних навчальних ресурсів. В процесі роботи з платформою дистанційного навчання Moodle користувачі використовують для формування курсів всі можливості навчання он-лайн: мультимедійні матеріали (відео- і аудіозаписи, графічні зображення і т.д.), гіпертекстові посилання на додаткові статті і довідники, матеріали словників і енциклопедій, тести он-лайн, а також різні варіанти текстових документів.

Використовуючи Moodle, викладачі можуть надсилати нові повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок та присутності, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д. дозволяє студентам незалежно від їх місцезнаходження мати доступ до якісної освіти, підготуватися до здачі іспиту.

Автор концепції платформи e-learning Moodle австралієць Мартін Доугіамас (Martin Dougiamas) вважає, що головною її метою було створення системи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, в якій враховувалися б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної психології, коли студент це активний суб’єкт, який самостійно створює свою власну систему знань, користуючись доступними йому джерелами. При цьому роль викладача полягає, в основному, в мотивуванні й підтримці своїх підопічних шляхом підготовки завдань для самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування знань студентів. 

Застосування комп'ютерних технологій дозволяє створити єдине робоче середовище, доступне для всіх учасників освітнього процесу: викладачів, здобувачів вищої освіти, адміністрації.

Отже, дистанційне навчання для студента – це не тільки спосіб отримання знань, а засіб вимогливості до себе та вміння досягати цілей.

 

Декан БТФ, професор Бомко В.С.
Заступник декана, доцент Машкін Ю.О.