Екологія

 

 

 

 

«Екологія»

ОКР «бакалавр»

ОКР «спеціаліст»

ОКР «магістр»

Напрям підготовки

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екологія та охорона навколишнього середовища

Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціальність, яку отримує випускник

Бакалавр з екології

Еколог

Магістр з екології

Термін навчання

4 роки

1 рік

1,5 роки

 

Можливості проходження практики

Практика проходить на спеціалізованих базових господарствах та у філіях кафедр на виробництвах, з якими заключені договори про проходження кваліфікаційної практики по даним спеціальностям

 

Можливості працевлаштування

Експерт з екобезпеки; інспектор-еколог; співробітник екологічної міліції; інженер-експерт екологічних лабораторій, відділів, інспекцій, санепідемстанцій; спеціаліст природоохоронних проектів у галузі АПК; екологічний аудитор; інспектор-еколог; науковий співробітник в НДІ, екологічних лабораторіях та установах і заповідних зонах; викладач професійних училищ, технікумів, коледжів та вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації; експерт-еколог МНС; експерт-еколог відомств міністерства оборони; спеціаліст-еколог з охорони атмосферного повітря на підприємствах; еколог краєзначо-екскурсійної справи; державний інспектор з контролю використання земельних ресурсів; еколог-фахівець садово-паркового господарства; інспектор з використання водних ресурсів.