ENG | УКР |

Факультет ветмедицини успішно позиціонує себе в міжнародному науково-освітньому просторі

 

12-13 жовтня на базі Казахського національного аграрного університету відбувалася перша регіональна нарада «Казахський досвід у реалізації проекту партнерства МЕБ з ветеринарного навчання та підготовки фахівців ветеринарної медицини». В роботі наради взяли участь офіційні представники вищих ветеринарних навчальних закладів, делегати МЕБ від Франції та 11 країн СНД (Україна, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Росія). 

Наш університет представляли науковий співробітник відділу науково-дослідної та інноваційної діяльності, доцент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Царенко Т.М. та завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського, доцент Хіцька О.А.

Нарада проводилася за ініціативи Національної Тулузької ветеринарної школи (ENVT) і КазНАУ та підтримки Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) у рамках Twinning-проекту. Організаторами форуму стали: ENVT, КазНАУ, Ліонська національна ветеринарна школа (VetAgroSup), Міністерство сільського господарства Республіки Казахстан, Національний аграрний науково-освітній центр РК, Астанінське представництво МЕБ. Фінансувалася проектом партнерства – Міністерством сільського господарства Республіки Казахстан і проектом партнерства між Ліонською Ветеринарною Школою (Франція) та Білоцерківським національним аграрним університетом (Україна).

Метою наради було обговорення регіонального досвіду Twinning-проектів ветеринарних навчальних закладів Казахстану та України, а також рекомендацій глобальних конференцій МЕБ з ветеринарної освіти.

Відкриваючи нараду, ректор КазНАУ, академік Тлектес Еспол зазначив, що з кожним роком кількість спільних для людей і тварин захворювань зростає, з’являються нові штами вірусів і мікроорганізмів, більш стійкі до факторів довкілля та дії препаратів, що лише погіршує становище, але дає поштовх для розвитку ветеринарної медицини. Саме тому, надання якісної ветеринарної освіти і підготовка кваліфікованих фахівців нині має виняткове значення.

Одним з важливих напрямів роботи конференції були питання гармонізації навчальних планів зі світовими освітніми трендами відповідно до вимог Міжнародної організації охорони здоров’я тварин.

У 1-й день роботи обговорювалася проблематика 1-ї сесії наради: «Ветеринарна освіта в регіоні». Виступ Хіцької О.А. якраз і був присвячений стану ветеринарної освіти в Україні та зокрема в Білоцерківському національному аграрному університеті. Проблематика 2-ї сесії наради: «Ветеринарна освіта: плюси та мінуси твінінг-проектів».

На 2-й день роботи в рамках 3-ї сесії наради «Практика та методологія навчання» учасники з цікавістю заслухали виступ Царенка Т.М. «Зворотний зв’язок від учасників твінінг-проекту між Білоцерківським НАУ та VetAgro Sup». Тематика 4-ї сесії: «Тренінг щодо потреб ринку».

У черговий раз учасники наради констатували, що, в умовах глобалізації, діяльність ветеринарної медицини набуває особливої ваги в світовому просторі для забезпечення ефективної профілактики та контролю епідеміологічних спалахів особливо небезпечних захворювань тварин і людей, у реалізації продукції та сировини тваринного походження, морепродуктів, а також формуванні політики безпеки харчових продуктів. Міжнародне епізоотичне бюро (МЕБ) переконане, що надання якісної ветеринарної освіти є ключовим компонентом стійкого розвитку національної служби ветеринарної медицини, послуги якої є загальносвітовим суспільним благом. МЕБ розробило низку програмних документів, спрямованих на забезпечення гармонізації вищої та післядипломної ветеринарної освіти в країнах-учасницях. На сьогодні МЕБ підтримує дев’ять Twinning-освітніх проектів у 18 університетах Європи, Азії та Америки, у тому числі й наш університет, факультет ветеринарної медицини якого успішно позиціонує себе в міжнародному науково-освітньому просторі.