Філологія

 

035 «Філологія»

Спеціалізація
 «Германські мови та літератури (переклад включно),  перша англійська

 

Тривалість навчання:

  • 3 роки і 10 місяців – на базі повної загальної середньої освіти;
  • 2 роки і 10 місяців – на базі диплому «молодшого спеціаліста»; «бакалавра», «спеціаліста» чи «магістра» – отриманих за іншою спеціальністю.

 

  

Після завершення навчання, випускники отримують дипломи освітнього ступеня «Бакалавр», що дозволяє їм успішно працевлаштуватися у перекладацьких, туристичних агенціях, відділах міжнародних зв’язків, організаціях, підприємствах, іноземних компаніях аграрного сектору та їх представництвах в Україні, у закладах середньої освіти, у ЗМІ та літературно-видавничій галузі.

 

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою «Філологія (переклад включно)» можуть обіймати такі посади:

2320 Викладачі середніх навчальних закладів;

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів;

2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади);

2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі;

2481 Професіонали в галузі туризму;

2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами;

2451.2 Письменники, редактори та журналісти.

 

Здобувачі вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» формують компетентність у перекладі науково-технічних текстів аграрного спрямування, оволодівають другою (німецькою, французькою, китайською) мовою на рівні В2-С1 та третьою іноземною (німецькою, французькою) мовою на рівні А2, мають можливість викладати іноземну мову та культуру в закладах середньої освіти за умови проходження психолого-педагогічного блоку дисциплін.

Викладання іноземних мов на факультеті здійснюється на основі сучасних методик відповідно до умов Болонського процесу. Це дає можливість студентам продовжити навчання за кордоном, оскільки диплом випускників факультету визнається і в Європі, і на інших континентах.

  

З кожним роком збільшується необхідність у спеціалістах, які володіють китайською мовою, оскільки поглиблюються відносини між нашими країнами. У нашому університеті на базі факультету права та лінгвістики працює центр китайської мови та культури. Його діяльність полягає у проведенні мовних курсів, а також у популяризації вивчення китайської мови та культури на нашому факультеті. Центр допоможе Вам не лише оволодіти китайською мовою, але й глибше пізнати культуру Піднебесної.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» беруть активну участь у науковій роботі, олімпіадах, конкурсах, у громадському та спортивному житті університету, різних програмах по обміну студентами із навчальними закладами усього світу. Наші студенти вдосконалюють свої знання в університетах Німеччини, Франції, Швейцарії, США, Китаю тощо.