ENG | УКР |

Лекція на тему «Сучасні проблеми трихінельозу та методи його діагностики» для студентів «Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського НАУ»

 

Згідно з планом-графіком проведення лекцій викладачами Білоцерківського національного аграрного університету, 09 грудня доцентка кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського Букалова Наталія Володимирівна дистанційно провела лекцію з навчальної дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва» на тему «Сучасні проблеми трихінельозу та методи його діагностики», для студентів 4 курсу «Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського НАУ»

На лекції були присутні: студенти відділення ветеринарної медицини випускного курсу. Студенти були добре організовані, що дозволило лекторці викласти матеріал із запропонованої теми в наступній логічній послідовності: 1. Сучасні проблеми трихінельозу та його актуальність. 2. Епізоотична ситуація з трихінельозу в світі та Україні, види і генотипи трихінел. 3. Шляхи та динаміка зараження людей, симптоми хвороби. 4. Сучасні методи зажиттєвої та післязабійної діагностики трихінельозу. 5. Моніторингові дослідження за програмою «EPIZOO», рекомендованою МЕБ. 6. Профілактика паразитозів-зоонозів. 7. Ветсаноцінка продуктів забою тварин за трихінельозу.

Зміст, чіткість структури лекції, застосування відео-прийомів підтримки уваги – все це активізувало мислення і працездатність, сприяло встановленню педагогічного контакту, викликало у студентів зацікавленість, формувало інтерес до теми лекції, зокрема, та дисципліни, загалом.

Лекція спрямовувала студентів до вирішення актуальних проблем, що виникли в практиці ветеринарної медицини на сучасному етапі. В ході розкриття теоретичного  матеріалу, лекторка створювала перед студентами послідовність проблемних ситуацій і досягала їх максимально самостійного вирішення через активну взаємодію всіх суб’єктів навчального процесу.

У лекції застосовувалася техніка зворотного зв’язку. Наталія Володимирівна задавала питання аудиторії на початку і після кожного логічного ряду лекційного матеріалу. Це дозволяло їй зосередити увагу студентів, перевіряти засвоєне, обдумувати проблемні ситуації з діагностики трихінельозу.

За змістом, прочитана лекція характеризується науковістю, доступністю в сприйнятті та переконливістю викладу. Теоретичні узагальнення, супроводжувані ілюстративними матеріалами, фактами, прикладами, емоційне забарвлення лекції, що поєднувалися із глибоким науковим змістом, створювали єднання думки, слова і сприйняття матеріалу студентами.

Вдячні за прочитану лекцію та плідну співпрацю!

 

Овчаренко В. Ф., викладач ветеринарних дисциплін ВСП «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»