ENG | УКР |

Літні курси у рамках Твінінг-проекту з VetAgro-Sup

 

Протягом трьох тижнів, з 12 червня по 2 липня, у Національній школі ветеринарного сервісу (ENSV), що є структурним підрозділом VetAgro-Sup (м. Ліон), проходили англомовні Літні курси для фахівців ветеринарних служб різних країн світу. Навчання на літніх курсах наших викладачів стало можливим завдяки участі університету у Твінінг-проекті з VetAgro-Sup та було оплачене за рахунок проекту.  

На літніх курсах навчались 32 учасники з 23 країн: Алжир, Китай, Єгипет, Індонезія, Іран, Італія, Казахстан, Кенія, Косово, Малайзія, Мавританія, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Африка, Іспанія, Тайвань, Таїланд, Туніс, Туреччина, Україна, Гонконг, В'єтнам.

Від України на навчання були направлені співробітниця міжнародного відділу Держспоживслужби  Олена Курята та наші викладачі: доцент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Т.М. Царенко та в.о. зав кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського О.А.Хіцька.

Літні курси ENSV 2016 складались з двох програм – «Здоров’я та добробут тварин» та «Безпека харчових продуктів». Метою навчання  наших викладачів було підвищення кваліфікації, набуття  нових знань та вмінь з найбільш актуальних питань ветеринарної медицини, подальше використання отриманої інформації при модернізації навчальних програм, а також  ознайомлення з методами та формами навчання, в тому числі післядипломного навчання і підвищення кваліфікації фахівців ветеринарних служб. Слід відзначити високий фаховий рівень спікерів, практичну спрямованість лекцій та високу вмотивованість.

В ході навчання  ми мали можливість під час зустрічей з професорами  Марком Артуа та Мішелем Піпеном оцінити результати  попередніх етапів спільної роботи по твінінг-проекту, погодити  зміни  у навчальних  програмах БНАУ, обговорити можливості спільної наукової роботи та  узгодити підготовку заявок  на наступний період проекту.

В результаті навчання ми  набули  знань з нових, актуальних тем сучасної ветеринарної медицини. Ознайомилися  з організацією теоретичних та практичних занять, з методичними підходами до післядипломного навчання фахівців ветеринарних служб, освоїли  прийоми роботи з електронною навчальною платформою VetoTice (Moodle), яка використовується у VetAgro-Sup.

 На основі отриманих знань на ветеринарному факультеті  будуть створені та оновлені теми навчальних дисциплін «Епізоотологія та інфекційні хвороби», «Організація та економіка ветеринарної справи», «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва».

Складовою Літніх курсів ENSV був тижневий європейський тур, під час якого ми відвідали міжнародні організації: ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO), МЕБ (World Organisation for Animal Health, OIE), Європейська комісія, Європейській парламент та Міністерство сільського господарства Франції. Під час навчання у цих установах ми ознайомилися з принципами організації їх роботи та концепціями міжнародної діяльності.

За надану можливість  пройти навчання  в рамках твінінг-проету хочемо подякувати ректору університету, академіку НААН Анатолію Степановичу Даниленку та керівнику проекту, академіку НААН Михайлу Васильовичу Рубленку,  а також всім колегам, причетним до підтримки  цього проекту. Твінінг-проект, без сумніву, сприяє фаховому та особистісному розвитку викладачів, відкриває нові горизонти та ставить нові завдання щодо розвитку навчальної та наукової діяльності факультету ветеринарної медицини і університету в цілому.

Т.М. Царенко, О.А. Хіцька, доценти, слухачі літніх курсів