ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри екології та біотехнології

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Бітюцький В.С. керівник теми, що виконується в рамках комплексної фундаментальної програми НАН України “Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства” на 2020–2024 рр., що проводяться разом з дослідниками Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів) у межах теми “Розроблення наукових основ біотехнології отримання безпечних селеновмісних пробіотичних препаратів для підвищення продуктивності та збереження поголів’я птиці” (шифр: 53/20-Н) (№ держреєстрації 0120U102297).

Веред П.І. керівник ініціативної теми: Корекція параметрів вермікультивування як методу утилізації відходів тваринництва і рослинництва та використання його продукції за вирощування сільськогосподарської продукції. Номер державної реєстрації НДР: 0116U005817 Номер облікової картки заключного звіту: 0116U005817. Терміни виконання: початок – 2016 р., закінчення – 2020 р.

Кафедра екології та біотехнології займається створенням біологічних технологій конструювання препаратів біологічно активних речовин для профілактики та лікування хвороб сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності; створенням сучасних біоконверсійних технологій для утилізації органічних відходів, зокрема відходів виробництва крохмалю, змертвілих стовбурів дерев з отриманням екологічно-безпечних добрив, біомаси червоних каліфорнійських гібридів та забезпеченням екологічного благополуччя.

 

Статті у журналах, що індексуються у Scopus і WOS  

 1. Bityutsky V.S., Tsekhmistrenko S.I., Tsekhmistrenko О.S., Tymoshok N.O., Spivak M.Ya. Regulation of redox processes in biological systems with the participation of the Keap1 / Nrf2 / ARE signaling pathway, biogenic selenium nanoparticles as Nrf2 activators // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. – 11(4). – Р. 483-493. https://doi.org/10.15421/022074
 2. Bityutskyy V., Tsekhmistrenko S., Tsekhmistrenko O., Melnychenko O., Kharchyshyn V. (2019) Effects of Different Dietary Selenium Sources Including Probiotics Mixture on Growth Performance, Feed Utilization and Serum Biochemical Profile of Quails. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. – Р. 623-632. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_61
 3. Цехмістренко О.С., Цехмістренко С.І., Бітюцький В.С., Мельниченко О.М. , Олешко О.А. Біоміметична та антиоксидантна активність нанокристалічного діоксиду церію //  Світ медицини та біології. – 2018, № 1(63). – С. 196-201. DOI: 10.267254/2079-8334-2018-1-63-196-201
 4. Tsekhmistrenko, S.I., Bityutskyy, V.S., Tsekhmistrenko, O.S., Polishchuk, V.M., Polishchuk, S.A., Ponomarenko, N.V., Melnychenko, Y.O., & Spivak, M.Y. Enzyme-like activity of nanomaterials. Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. 9(3). –. Р. 469–476. https://doi.org/10.15421/021870
 5. Tymoshok N.O., Kharchuk M.S., Kaplunenko V.G., Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko S.I., Tsekhmistrenko O.S., Spivak M.Y., Melnichenko О.М. Evaluation of effects of selenium nanoparticles on Bacillus subtilis. // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019.– 10(4). – Р. 544-552. https://doi.org/10.15421/021980
 6. Tsekhmistrenko, S.I., Bityutskyy, V.S., Tsekhmistrenko, O.S., Horalskyi, L.P., Tymoshok, N.O. Bacterial synthesis of nanoparticles: A green approach. Biosystems Diversity. – 2020. – 28(1). – Р.  9–17. https://doi.org/10.15421/012002
 7. Tsekhmistrenko, S.I., Bityutskyy, V.S., Tsekhmistrenko, O.S., Melnichenko, O.M., Kharchyshyn, V.M., Tymoshok, N.O., Ponomarenko, N.V., Polishchuk, S.A., Rol, N.V., Fedorchenko, M.M., Melnichenko, Yu.O., Merzlova, H.V., Shulko, O.P., Demchenko, A.A. (2020). Effects of selenium compounds and toxicant action on oxidative biomarkers in quails. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 232–239. doi: 10.15421/2020_89
 8. Tsekhmistrenko O.S., Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko S.I., Kharchishin V.M., Melnichenko O.M., Rozputnyy O.I., Malina V.V., Prysiazhniuk N.M., Melnichenko Y.О., Vered P.I., Shulko O.P., L.S. Onyshchenko L.S. (2020). Nanotechnologies and environment: A review of pros and cons. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 162–172. doi: 10.15421/2020_149
 9. Tsekhmistrenko S., Bityutskyy V., Tsekhmistrenko O., Merzlov S., Tymoshok N., Melnichenko A., Polishcuk S., Demchenko A., Yakymenko I. (2021). Bionanotechnologies: synthesis of metals’ nanoparticles with using plants and their applications in the food industry: a review.  Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 10(6), e1513.  https://doi.org/10.15414/jmbfs.1513
 10.  Sobolev, O.I., Gutyj, B.V., Sobolievа, S.V., Fesenko, V.F., Bilkevych, V.V., Babenko, O.I., Klopenko, N.I., Kachan, A.D., Kosior, L.T., Lastovska, I.O., Vered, P.I., Shulko, O.P., Onyshchenko, L.S., Slobodeniuk, O.І. (2019). The influence of different doses of lithium additive in mixed feed on the balance of nitrogen in organism of goslings. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (2), 91-96.
 11. T.L. Syvyk , L.S. Dyachenko, O.M. Tytariova, O.P. Shulko, O.P. Osipenko, L.V. Pirova and V.V. Bilkevych, 2018. Productivity of rabbits and balance of selenium in their body by feeding different doses of selenium. Bulg. J. Agric. Sci., 24 (3): 480–483

 

У фахових видань України та у виданнях інших наукометричних баз

 1. Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko О.S., Tsekhmistrenko S.I., Spyvack M.Y., Shadura U.M. Perspectives of cerium nanoparticles use in agriculture / V.S. Bityutskyy, О.S. Tsekhmistrenko, S.I. Tsekhmistrenko, M.Y. Spyvack, U.M. Shadura // The Animal Biology. – 2017. – Vol. 19, I.3. – P. 9–17.  http://aminbiol.com.ua/20173pdf/1.pdf
 2. Цехмістренко О.С, Бітюцький В.С., Цехмістренко С.І., Мельниченко О.М., Тимошок Н.О., Співак М.Я. Використання наночастинок металів та неметалів у птахівництві // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць – Біла Церква, 2019. – № 2. – С. 113–130. https://doi.org/10.33245/2310-9289-2019-150-2-113-130 )
 3. Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko S.I., Tsekhmistrenko O.S., Oleshko O.A., Heiko L.М. Influence of selenium on redox processes, selenoprotein metabolism and antioxidant status of aquaculture facilities. Таврійський науковий вісник, 2020, 114, 231–240. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.28
 4. Цехмістренко О. С., Бітюцький В. С., Цехмістренко С. І., Співак М. Я. Вплив наночастинок діоксиду церію на біохімічні показники в організмі курчат-бройлерів. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 2020, 6, 112–117. doi: 10.31890/vttp.2020.06.20  
 5. Tsekhmistrenko O.S., Bityutsky V.S., Tsekhmistrenko S.I., Kharchyshyn V.M., Tymoshok N.O., Spivak M.Ya. Efficiency of application of inorganic and nanopreparations of selenium and probiotics for growing young quails //Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 2020, 8(3). – С. 206–212. http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5282https://doi.org/10.32819/2020.83030
 6. Цехмістренко О.С., Бітюцький В.С., Цехмістренко С.І., Харчишин В.М., Тимошок Н.О., Співак М.Я. Визначення токсичності наносполук селену. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 2021, 7, 157–162.  Tsekhmistrenko, О. S., Bityutsky, V. S., Tsekhmistrenko, S. I., Kharchyshyn, V. M., Tymoshok, N. O., Demchenko, O. A., & Spivak, M. Ya. (2021). Determination of toxicity of selenium nanocompounds. Veterinary Science, Technologies of Animal Husbandry and Nature Management, 7, 157–162, DOI: 10.31890/vttp.2021.07. 24. https://doi.org/10.31890/vttp.2021.07.24
 7. Tsekhmistrenko S.I., Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko O.S., Kharchishin V.M., Tymoshok N.O., Demchenko A.A., Spivak M.Ya., Kushnir I. M., Rozputnyy O.I., Polishchuk V.M., Ponomarenko N.V. , Rol N.V., Prysiazhniuk N.M., Pertsovyi I.V., Tokarchuk T.S. Ecological and toxicological characteristics of selenium nanocompounds. Ukrainian Journal of Ecology. 2021, 11(3), 199-204. doi: 10.15421/2021_163  http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6252
 8. Bityutskyy V.S., Oleshko O.A., Tsekhmistrenko S.I., Melnichenko О.М., Tsekhmistrenko O.S., Melnichenko Yu.О., Heiko L.М., Oleshko М.O., Kharchyshyn V.M., Fedorchenko M.M., Vered Р.I., Shulko O.P. The Influence of Various Forms of Selenium on Redox Processes, Gene Expression of Selenoproteins, Antioxidant Status in Biological Objects. Oxidants and antioxidants in medical science. 2021.-  V. 10 (8). – Р.  5-13. http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6891
 9. Веред П.І., Бітюцький В.С., Харчишин В.М., Злочевський М.В. Токсичність, біотрансформація та біоакумуляція наночастинок срібла в лабораторних умовах та у водних екосистемах. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Біла Церква, 2021, № 1. С. 13-26.
 10. Оцінка стану водної системи річки Протока Київської області за токсикологічними та біоіндикативними показниками Н.М. Присяжнюк, О.І. Слободенюк, П.І. Веред, А.В. Горчанок, С.Г. Піщан, Н.Л. Губанова. Агроекологічний журнал. Київ, 2021, №2. C. 101-107.
 11. The Influence of Various Forms of Selenium on Redox Processes, Gene Expression of Selenoproteins, Antioxidant Status in Biological Objects / V. S. Bityutskyy, O. A. Oleshko, S. I. Tsekhmistrenko, P.I. Vered // Oxidants and Antioxidants in Medical Science .- 2021 .- V. 10, No 8 .- P. 5-13.
 12. Прогнозування та моделювання, оцінка сучасного гідроекологічного стану річки Рось в межах Білоцерківського району. Грабовська Т.О., Олешко О.А., Бабій П.О., Харчишин В.М., Поліщук З.В., Будак О.О., Веред П.І. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Біла Церква, 2021, С. 78-86.
 13. Екологічна ефективність застосування антианемічних препаратів.     П.І. Веред, В.С. Бітюцький, О.І. Слободенюк, О.П. Шулько – Przemyśl:, Nauka i Studia, 2021.
 14. Prylipko T.N., Shulko O.P. The influence of optimal diet recipes including complex drug devivit-selenium on production traits in young simmental cattle under the conditions of the Carpathian region of Bukovina Таврійський науковий вісник № 113, с.220-225.