Наукова діяльність | Кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Кафедра "Геодезії, картографії та землеустрою" забезпечує підготовку фахівців ОР «Бакалавр» галузі знань: 19 – архітектура та будівництво; спеціальності: 193 – геодезія та землеустрій.

Кафедра займається науково – методичною діяльністю, яка є актуальною на сучасному етапі розвитку землевпорядного виробництва.

Проводяться розробки та дослідження за такими напрямами:

  1. "Водні ландшафтно-інженерні системи Правобережного Лісостепу України: дослідження стану і проблем їх функціонування".
  2.  "Обмеження та обтяження у сільськогосподарському землекористуванні".
  3. "Зміна родючості чорнозему типового і продуктивності ланки сівозміни під впливом різної глибини, способів обробітку і рівня удобрення в центральному Лісостепу України".
  4. "Агроекологічне обґрунтування продуктивності коротко ротаційних сівозмін з елементами біологізації землеробства в центральному Лісостепу України".
  5. "Сучасні ГІС технології в землевпорядкуванні".