ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри іхтіології та зоології

 

Наукова діяльність співробітників кафедри іхтіології та зоології

  • Обґрунтування та розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах України за замкненого водопостачання – реєстраційний номер 0116U005809
  • Іхтіологічний та іхтіопатологічний моніторинг впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб – реєстраційний номер 0117U003153
  • Розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах за замкненого водопостачання » – реєстраційний номер 0119U100468
  • Посилення потенціалу університетів для започаткування та участі у розробці кластерів на принципах інновацій і сталості» (UniClad) 609944-EPP-1-2019-LT-EPPKA2-CBHE-JP за програмою ERASMUS+ KA2 “Розвиток потенціалу”
  • Обґрунтування та розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах України за замкненого водопостачання - реєстраційний номер 0116U005809
  • Іхтіологічний та іхтіопатологічний моніторинг впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб - реєстраційний номер 0117U003153
  • Вивчення продуктивності гідробіонтів шляхом удосконалення методів їх відтворення та вирощування в умовах аквакультури - реєстраційний номер 0121U109194
  • Вивчення морфофункціональних особливостей водних живих організмів - реєстраційний номер 0121U114336