ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри лісового господарства

Основні напрямки досліджень:

Хрик В.М. «Трансформаційні процеси  яружно-балкових систем України та їх фітомеліорація».

Левандовська С.М. «Збереження, збагачення та введення у зелене будівництво квітниково-декоративних культур».

Лозінська Т.П. «Удосконалення нетрадиційних методів селекції рослин на адаптивність».

Бойко В.М. «Лісопоновлення на деградованих та рекультивованих ландшафтах».

Літвін В.М. «Плантаційне вирощування енергетичних рослин родини Вербові (Salicaceae)».

 

Ініціативна тематика кафедри: «Лісопатологічний моніторинг старовікових дерев дуба звичайного у НДЛГ Білоцерківського НАУ» – виконавці: Хрик В.М., Левандовська С.М., Бойко В.М., Лозінська Т.П., Літвін В.М.