ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри мікробіології та вірусології

 

Співробітники кафедри є виконавцями науково-дослідної тематики: Державний реєстраційний номер: 0120U104974 від 18-11-2020, «Поширення інфекційних хвороб тварин на території України та визначення в їх збудників антибіотикорезистентності».

  • Рубленко І.О., д-р вет. наук, доцент

«Сибірка тварин (діагностика та специфічна профілактика)»,  «Дослідження патологоанатомічного матеріалу від тварин E.coli, бактерії роду Salmonella, ProteusStaphyloccocus spp., Streptoccocus spp, Listeria monocitogenes, Pseudomonas aeroginosa та ін.».

  • Зоценко В.М., канд. вет. наук, доцент

«Визначення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та імунорегуляторних цитокінів у нормі та і за патології бактеріального, вірусного та змішаного вірусно-бактеріального ґенезу у сільськогосподарських тварин і птиці».

  • Андрійчук А.В., канд. вет. наук, доцент

«Дослідження мікробної контамінації соскової гуми доїльного обладнання та антимікробної ефективності препаратів для дипінгу, обробки доїльного обладнання, пральних порошків, дезінфектантів, антибіотиків щодо основних збудників маститу (E.coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. та ін.)»; «Дослідження кормів на наявність грибів та їх токсинів».

  • Тарануха С.І., магістр ветеринарної медицини, асистент

«Роль мікроскопічних грибів та їх метаболітів у патології сільськогосподарських тварин і птиці».

  • Островський Д.М.,  магістр ветеринарної медицини, асистент

«Мікроміцети зерна пшениці дезоксиніваленол і його вплив на організм курчат кросу Адлер сріблястий».