ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин

Основні напрями наукових досліджень:

  1. Вивчення впливу аквахелатів селену, германію та кобальту на імунний, антиоксидантний захист в організмі молодняку перепелів та курей-несучок.
  2. Вивчення механізмів адаптаційних реакцій в організмі птиці за дії стрес-факторів.
  3. Роль стресових факторів у розвитку патологічних процесів у свиней.
  4. Дослідження впливу незамінних амінокислот на обмін речовин у молодняку ВРХ та м’ясну продуктивність тварин.
  5. Вивчення впливу комплексу незамінних амінокислот разом з вітаміном Е на фізіологічний стан, обмін речовин, ріст та розвиток, м’ясну та яєчну продуктивність перепелів.
  6. Дослідження імунобіологічної реактивності та пероксидаційних процесів за паразитарних хвороб тварин.

 

Затверджені в УКРНТІ напрями науково-дослідної роботи кафедри:

«Вивчити стимулюючий вплив препаратів синтетичного та біологічного походження на показники імунітету у тварин, підвищення їх м’ясної продуктивності та несучості птиці», номер державної реєстрації 01090003111.

«Фізіологічний стан та яєчна продуктивність птиці за впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е», номер державної реєстрації 0112U007741.

«Вплив розчинів аквахелатів металів на організм сільськогосподарської птиці», номер державної реєстрації 0115U005327.

 

Підготовка наукових кадрів

На кафедрі з 2010 по 2018 р. захищено 4 кандидатські дисертації:

Штепенко А.П. тема дисертації : «Фізіолого-біохімічне обгрунтування застосування сірковмісних амінокислот при вирощуванні телят».

Порошинська О.А. тема дисертації: «Фізіологічне обґрунтування застосування лізину, метіоніну та треоніну для перепелів м’ясного напряму продуктивності».

Стовбецька Л.С. тема дисертації: «Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок під впливом комплексу амінокислот та вітаміну Е».

Ємельяненко А.А. тема дисертації: «Фізіологічне обґрунтування застосування аквахелатних розчинів Селену, Германію та їх комплексу на показники системи антиоксидантного захисту і резистентності в організмі перепелів».

Над кандидатськими дисертаціями працюють:

Панько Я.І. на тему дисертації: «Фізіологічне обґрунтування застосування комплексу метіоніну з наноаквахелатами Цинку, Германію при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби».

Омельчук О.В. на тему дисертації: «Фізіологічний стан та яєчна продуктивність курок-несучок за впливу наноаквахелатів Селену, Цинку та вітаміну Е».

Ніщеменко М.П. – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій у м. Києві – НУБіП України та у Білоцерківському НАУ.

 

Наукова робота студентів

Систематично проводяться засідання студентського наукового гуртка «Зоофізіолог», де студенти виступають з доповідями про результати науково-дослідної роботи. Студенти працюють у науково-дослідній лабораторії, активно залучаються до роботи за науковими напрямами діяльності кафедри, беруть участь в студентських наукових конференціях.

 

Міжнародна діяльність

Завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин, професор Козій В.І. з 10.08.19 по 02.09.19 пройшов стажування в Західному коледжі ветеринарної медицини, м. Саскатун, Канада. Основною метою стажування була удосконалення знань з етології та добробуту тварин.

Козій В.І. впродовж 2000/2001 навчального року, за програмою JFDP проходив стажування на факультеті ветеринарної медицини м. Давіс, штат Каліфорнія, США, у 2009-2010 рр. за програмою наукових обмінів ім. Фулбрайта − на факультеті ветеринарної медицини університету штату Вашингтон, м. Пульман (WSU, Pullman) та працював інтерном в Інституті Добробуту Тварин (Animal Welfare Institute, Washington DC), м. Вашингтон, США. Приймав участь у роботі Генеральної асамблеї закладів ветеринарної освіти Європи в Іспанії (2004), Польщі (2005) та Бельгії (2006).

Асистент кафедри Порошинська О.А. з 18.11.19 по 22.11.19 пройшла стажування по програмі Еразмус+ КА 1 в University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Румунія. Основною метою стажування була удосконалення знань у галузі фізіології, етології та добробуту тварин. Розвиток розуміння принципів та проблем вивчення фізіології тварин та питань етології для подальшого вдосконалення навчальних програм та принципових підходів до викладання матеріалу студентам.