ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри публічно-правових дисциплін

Наукова робота

Науково-педагогічні працівники кафедри плідно займаються науковою роботою, беруть учать у  державних та міжнародних конференціях, є співавторами низки навчальних посібників та підручників, залучаються в якості рецензентів та опонентів при захисті дисертацій.

Викладачі кафедри беруть участь в науково-практичних конференціях державного та міжнародного рівнів, практичних семінарах, конференціях щодо підвищення викладацької майстерності. Проходь стажування в умовах виробництва, та закордоном. Працюють  над написанням статей до  видань, внесених до  міжнародних науково-метричних баз SCOPUS, WeB of  SINCE, Index Copernicus.

З 2016 році на кафедрі створена та активно діє студентська наукова лабораторія. Усі викладачі кафедри працюють по напрямкам (секторам) лабораторії, допомагають студентам у написанні ними статей у фахових виданнях,  готують їх до участі у міжнародних  та державних конференціях. В рамках лабораторії викладачі кафедри організовують круглі столи, виїзні засідання, зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій, активно залучаючи до них студентство та представників громадськості.

З 2018 році на кафедрі створена та активно діє  наукова лабораторія кафедри «Правові проблеми запобігання корупції в Україні». В межах вказаної лабораторії викладачі кафедри беруть участь круглих столах, науково-практичних конференціях, здійснюється публікація наукових статей у фахових виданнях України та за кордоном. Крім вищевикладеного  викладачі кафедри працюють над розробкою комплексних тем пов'язаних з дисертаційним дослідженням: «Теоретичні проблеми удосконалення забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами» ˗ професор Нікітенко Олександр Іванович;  «Теоретичні основи криміналістичного слідознавства» ˗ доцент Сокиринська Оксана Анатоліївна; «Становлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: історико-правовий аспект» ˗ доцент Ковальчук Інна Валентинівна; «Дія кримінального процесуального закону»  ˗ доцент  Сімакова Світлана Іванівна. «Кваліфікація корупційних правопорушень: адміністративно-правовий аспект» ˗ старший викладач Самойлович Артур Андрійович.


Науково-практична конференція на тему:

«Актуальні питання запобігання і протидії корупції»

16 жовтня 2019 року


Матеріали Всеукраїнського круглого столу

«ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

6 грудня 2018 року