ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри філософських та політичних наук

Науково-педагогічні працівники кафедри плідно займаються науковою роботою, беруть учать у  державних та міжнародних конференціях, є співавторами та авторами низки монографій.

Колектив кафедри постійно бере участь у державних та міжнародних конференціях (Словацька республіка, Польща, Бельгія, Італія тощо), мають праці у виданнях іноземних держав, працюють над написанням статей до  видань, внесених до  міжнародних науково-метричних баз SCOPUS, WeB of SСIЕNCE, Index Copernicus та інші.

На кафедрі створені та активно діють:

  • гурток журналістики;
  • культурологічний гурток.

Крім того, при кафедрі  з 2019 року діє Центр патріотичного та правового виховання молоді. Метою діяльності Центру є патріотичне, духовно-моральне та правове виховання молоді, здатної на основі формування громадянсько-патріотичних почуттів і свідомості забезпечити позитивну динаміку зростання патріотизму та соціальної активності студентської молоді. Усі викладачі кафедри працюють за напрямком центру, допомагають студентам у написанні ними тезисів,  готують їх до участі у міжнародних  та державних конференціях

Для колективу кафедри випускник БНАУ – це цілісна, цілеспрямована, інтелектуальна, креативна особистість з гуманістичними поглядами на світ.