Наукова діяльність | Кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин

Тематика наукових досліджень 

1. Хахула Валерій Семенович  – «Стратегія виробництва продовольчого зерна пшениці озимої в коротко-ротаційні сівозміні в агрофітоценозі правобережного Лісостепу України». 

2. Грабовський Микола Борисович – «Теоретичне і наукове обґрунтування вирощування кукурудзи та сорго цукрового для виробництва біогазу».

3. Городецький Олександр Степанович  – «Порівняльна характеристика сучасних вітчизняних і зарубіжних гібридів цукрових буряків та їх адаптація до грунтово-кліматичних умов правобережної частини  Центрального Лісостепу України».

4. Качан Леся Михайлівна  – «Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від системи удобрення у правобережному Лісостепу України». 

5. Коваленко Роман Володимирович  – «Вирощування зернових культур на засадах органічного рослинництва». 

6. Козак Леонід Андрійович  – «Вивчення та розширення сортименту колекції кормових культур в умовах дослідного поля БНАУ». 

7. Кривенко Анна Іванівна – «Ентомокомплекс на зернових культурах та контроль чисельності фітофагів в центральному Лісостепу України». 

8. Марченко Алла Борисівна  – «Моніторинг основних фітопатогенних мікроорганізмів в агроценозах і біоценозах Лісостепу України та відпрацювання систем захисту рослин проти хвороб, що викликані ними».

9. Остренко Михайло Володимирович  – «Особливості вирощування насіннєвої картоплі в умовах центрального Лісостепу України для подальшого репродукування».

10. Панченко Тарас Валентинович – «Еколого–біологічні методи рослинництва за вирощування пшениці озимої та забезпечення високої якості зерна в умовах центрального Лісостепу України. 

11. Покотило Ігор Анатолійович – «Оптимізація агротехнічних заходів вирощування ярого ячменю».

12. Ткачук Василь Микитович – «Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур в спеціалізованій сівозміні Лісостепу України з насиченими високопродуктовими видами та багатовидових сумішах на основі принципів еколого-біологічного рослинництва».

13. Федорук Юрій Васильович  – «Теоретичні і практичні основи підвищення продуктивності картоплі та ефективності використання добрив під впливом біостимуляторів в умовах Лісостепу України.

14. Шушківська Наталія Іванівна – «Ентомокомплекс на однорічних бобових культурах та контроль чисельності фітофагів в центральному Лісостепу України».

15. Яковенко Олександр Миколайович  – «Екологічне обґрунтування контролю чисельності грунтоживучої шкідливої ентомофауни агроценозу Лісостепу України.