ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського

При кафедрі у складі Науково-дослідного інституту ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва Білоцерківського НАУ з метою організації ефективної навчальної та наукової роботи, практичної підготовки студентів на факультеті ветеринарної медицини створено Науково-дослідну лабораторію з ветеринарно-санітарної експертизи та гігієни продукції тваринництва (НДЛВСЕГПТ), яка у лютому 2013 року пройшла атестацію на проведення робіт у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Наукові напрямки:

– ветсанекспертиза, санітарна оцінка та переробка продуктів тваринного походження, впровадження розроблених нормативно-правових документів у виробництво;

– розроблення наукових критеріїв аналізу ризиків санітарно-гігієнічного стану потужностей з виробництва і обігу продукції тваринництва та нових, удосконалених методів контролювання безпечності м’ясної продукції.

– патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин.

Ініціативні тематики кафедри:

1. Розробка критеріїв комплексної оцінки якості й безпечності сировини і харчових продуктів тваринного походження за гармонізації нормативно-технічних документів (0113U004044) (науковий керівник – доц. Хіцька О.А.);

2. Паразитози риби (поширення, діагностика і профілактика) (0113U004042) (науковий керівник – доц. Джміль В.І.);

Упродовж останніх 5-ти років на кафедрі виконувалися 5 госпдоговірних тематик:

1. «Заходи профілактики та лікування коропових риб при вирощуванні за умов ПрАТ Білоцерківсільрибгосп» (2012р.);

2. «Заходи профілактики і лікування хвороб та отруєнь коропових риб при вирощуванні їх за умов ставка» Сквира ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» (2014–2015 рр.).

3. Госпдоговірна тема № 42 «Показники якості молока корів у ТОВ «ТАК-Агро» Київської обл., м. Тетіїв» (2016 р.).

4. Госпдоговірна тема № 28 ,,Моніторинг, заходи діагностики, лікування і профілактики паразитних хвороб та отруєнь риби, що вирощуються в ставку Замовника’’ з приватним підприємством «Артезіан» (2016-2017рр.).

5. Госпдоговірна тема № 28/1 Фермерське господарство «Гоншан»: «Моніторинг, заходи діагностики, лікування і профілактики паразитних хвороб та отруєнь риби, що вирощуються в ставку Замовника» (2016-2017рр.).

Підготовка наукових кадрів. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 11/2 від 8 липня 2016 року) та наказу Міністерства освіти і науки України № 816 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 08 липня 2016 року в Білоцерківському національному аграрному університеті при кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії відкрито підготовку в аспірантурі на третьому освітньо-науковому рівні (отримано ліцензію) за спеціальністю  212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

Наукова робота студентів. Достатня увага приділяється на кафедрі науковій роботі зі студентами. Студенти працюють у науково-дослідній лабораторії, активно залучаються до роботи за науковими напрямами діяльності кафедри, беруть участь у виконанні планових науково-дослідних робіт (за проведення експериментальних досліджень). Систематично проводяться засідання студентського наукового гуртка з ветеринарно-санітарної експертизи, де студенти виступають з доповідями про результати науково-дослідної роботи.