ENG | УКР |

Наукова діяльність | Кафедри загальної екології та екотрофології

Колектив кафедри виконує наукові дослідження відповідно до таких НДР:

1. Завдання наукового фундаментального дослідження 03.03.00.05Ф «Науково-методичні основи формування збалансованих агроекосистем в умовах органічного виробництва» (№ ДР 0111U003790; термін виконання 2016–2020 рр.; керівник завдання – А.В. Вдовиченко, директор Сквирської дослідної станції органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування НААН України (ДСОВ ІАП НААН); виконавці від НДІ ландшафтної екології – В.В. Лавров, Т.О. Грабовська на засадах безоплатної співпраці за угодою з ІАП НААН).
2. Прикладна науково-дослідна робота за ініціативною темою: «Екологічні загрози біорізноманіттю лісових екосистем Північно-східного Придніпров’я» (№ ДР  0113U004314; термін виконання 03.2013 – 12.2017 рр.; відповідальний виконавець – аспірант З.В. Поліщук; науковий керівник – В.В. Лавров).
3. Прикладна науково-дослідна робота за ініціативною темою: «Структурно-функціональний аналіз біотичних ресурсів України» (№ ДР  0113U004046; термін виконання 03.2013 – 12.2017 рр.; науковий керівник НДР – О.І. Слободенюк).

4. «Агроекологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в Україні на засадах органічного виробництва» (2016–2019 рр.) Т.О. Грабовська як науковий керівник.
5. «Корекція параметрів та вивчення ефективності використання вермикультивування за вирощування сільськогосподарської продукції» (2016–2021 рр.) Т.О. Грабовська як виконавець.