Навчальна практика з лабораторних досліджень у гігієні харчових продуктів

 

Під час навчальної практики з дисципліни «Лабораторні дослідження у гігієні харчових продуктів» магістранти 1-го року факультету ветеринарної медицини, які навчаються за дослідницьким напрямом «Лабораторна справа», відвідали випробувальну лабораторію, що структурним підрозділом ДП «Київоблстандартметрологія» та акредитована в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025.

Студенти ознайомилися з сферою акредитації та організаційно-господарською діяльністю лабораторії, її відділами (хіміко-токсикологічним, мікробіологічним і молекулярно-генетичним), сучасними методами контролю показників якості та безпечності (спектрометричні, хроматографічні, імуноферментні, мікробіологічні й молекулярно-генетичні (ГМО) випробування) харчових продуктів, матеріалів та предметів, що знаходяться в контакті з харчовими продуктами, кормів для тварин, питної води, парфумерно-косметичної продукції, засобів особистої гігієни та побутової хімії, посуду, дитячих іграшок.

Колектив кафедри ветсанекспертизи, гігієни продуктів тваринництва та патанатомії імені Й.С. Загаєвського щиро дякує Генеральному директору ДП «Київоблстандартметрологія» Кравченко І.М., заступнику генерального директора Бартків Л.Г., начальнику відділу випробувань Кшановській Т.В. та співробітникам лабораторії за співпрацю і допомогу у забезпеченні практичної підготовки студентів ФВМ БНАУ.

 

Хіцька О.А., доцент