ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин

Підручники, довідники, монографії і посібники, видані

співробітниками кафедри

Підручник

1. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / В.А. Яблонський, С.П. Хомин, Г.М. Калиновський, Харута Г.Г. та ін.: За ред. В.А. Яблонського, С.П. Хомина: Підручник.− Вінниця: Нова Книга, 2006.− 592 с.

2. Manual on dairy farming / Kremers Jan Hendrik and others; edited by Kremers J.H., Teres V.M., Maksymon M.H., … Lototskyi V.V. – K.: Printing Center «COMPRINT». – 2017. – 120 p.

Довідник

1. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П.І. Вербицький, П.П. Достоєвський, В.О. Бусол, Г.Г. Харута та ін.) – К.: Урожай, 2004.– 127 с.

Монографії:

1. Харута Г.Г. Прогнозування відтворної функції корів. – Білоцерківський ДАУ, 1999.– 93 с.

2. Харута Г.Г. Прогнозування відтворної функції корів. – К.: Білоцерківський ДАУ, 1999.– 64 с.

Посібники:

1. Бабак І.М., Пономаренко Л.І. Ветеринарні поради майстру машинного доїння. К.: Урожай, 1980.–54 с.

2. Бабак І.М., Щуревич Г.О. Акушерська допомога тваринам. – К.: Урожай, 1987.– 95 с.

3. Ветеринарная диспансеризация сельскохозяйственных животных: Справочник. / В.И. Левченко, Н.А. Судаков, Г.Г. Харута и др. – К.: Урожай, 1991. – 304 с.

4. Тлумачний словник клінічних термінів ветеринарної медицини / В.М. Власенко, В.І. Левченко, М.В. Рубленко ... Г.Г. Харута, С.А. Власенко, М.В. Вельбівець, С.С. Волков та ін. – К.: Урожай, 2008. – 280 с.

5. Словник термінів з відтворення тварин. / За ред. Харути Г.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 100 с.

6. Відтворення сільськогосподарських тварин: навчальний посібник // Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, С.С. Волков та ін. − Біла Церква: БНАУ, 2011. − 328 с.

7. Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин: навчальний посібник / Г.Г. Харута, С.С. Волков, І.М. Плахотнюк, С.А. Власенко, М.В. Вельбівець, Б.П. Івасенко та ін. − К.: Аграрна освіта, 2013. − 445 с.

8. Березовський А.В., Харенко М.І., Подвалюк Д.В., Харута Г.Г., Хомин С.П., Калиновський Г.М., Стефаник В.Ю., Чекан О.М., Корнієнко Л.Є., Галатюк О.Є., Федоров В.П., Ордін Ю.М. Фізіологія та патологія розмноження коней: Навчальний посібник / за заг. Ред.. А.В. Березовського та М.І. Харенка. − К.: ДІА, 2014. − 440 с.

9. Фармакологічне забезпечення інтенсивного відтворення корів / [С.А. Власенко, Ю.М. Ордін, І.М. Плахотнюк та ін.]. – Біла Церква, 2019. – 153 с.

Інструкції, видані співробітниками кафедри та затверджені Міністерством аграрної політики України

1. Інструкція зі штучного осіменіння свиней / Ю.Ф. Мельник, Г.Г. Харута, О.Ю. Пилипенко та ін. – К.: Аграрна наука, 2003. – 56 с.

2. Інструкція зі штучного осіменіння корів і телиць / Ю.Ф. Мельник, М.В. Зубець, В.П. Буркат, Г.Г. Харута та ін. – Київ, 2001. – 40 с.

Методичні рекомендації, затверджені Міністерством аграрної політики України

1. Рекомендации научно-производственной конференции “Ветеринарные проблемы промышленного животноводства” / В.А. Бусол, А.И. Собко, И.М. Бабак и др.– Белая Церковь, 1985.–35с.

2. Регуляция половой функции у коров и телок / Г.Г. Харута, В.И. Шарандак, Н.В. Авраменко и др. – Белая Церковь, 1992. – 62 с.

3. Методичні рекомендації по відтворенню стада великої рогатої худоби молочного напряму/ Білоцерків. держ. с.-г. ін.-т; Укл.: В.П. Буркат, Г.Г. Харута, А.Й. Краєвський та ін.– Біла Церква, 1995.– 28с.

4. Рекомендації щодо застосування ізатизону в практиці ветеринарної медицини / В.Й. Іздепський, М.В. Рубленко, М.В.Вельбівець.– Біла Церква, 1997.–15 с.

5. Рекомендації щодо використання ентеросгелю та комплексних препаратів на його основі в практиці ветеринарної медицини / В.Й. Іздепський, М.В. Рубленко, А.Й. Краєвський та ін. – Біла Церква, 1977.– 13 с.

6. Диспансеризація великої рогатої худоби: Метод. рекомендації / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, Г.Г. Харута та ін. – К., 1997. – 28 с.

7. Мастит сільськогосподарських тварин: Методичні рекомендації для лікарів ветмедицини / Г.Г. Харута, В.В. Касянчук, В.І. Хоменко та ін. – К., 1997. – 28 с.

8. Штучне осіменіння корів і телиць: Рекомендації для техніків штучного осіменіння, слухачів Інституту післядипломного навчання та факультету підвищення кваліфікації / Білоцерків. держ. аграрн. ун-т; Укл.: Г.Г. Харута, С.С. Волков, А.Й. Краєвський та ін. – Біла Церква, 1999.– 47 с.

9. Профілактика акушерських патологій у корів: Метод. рекомендації для лікарів ветмедицини / Білоцерків. держ. аграрн. ун-т; Укл.: А.Й. Краєвський, М.В. Вельбівець, Г.Г. Харута та ін. – Біла Церква, 2000. – 14 с.

10. Рекомендації щодо застосування сонографії у репродуктології сільськогосподарських і домашніх тварин / Г.Г. Харута, Д.В. Подвалюк, О.А. Хіцька та ін. – Біла Церква, 2000. – 28с.

11. Г.Г. Харута, В.В. Лотоцький. Методичні рекомендації з вибору оптимального часу осіменіння та прогнозування заплідненості високопродуктивних корів. – Біла Церква, 2004. – 34 с.

12. Харута Г.Г., Волков С.С. Андрологічна диспансеризація бугаїв-плідників з основами корекції відтворної функції та сонографії.– Біла Церква, 2005. – 18 с.

13. Рекомендації з використання сонографії у відтворенні тварин / Г.Г. Харута, Д.В. Подвалюк, С.А. Власенко та ін.– Біла Церква, 2005.– 70 с.

14. Методичні рекомендації щодо синхронізації статевої охоти, овуляції та осіменіння корів / [Харута Г.Г., Власенко В.В. … Бабань О.А. та ін.]. – Біла Церква, 2007. – 28 с.

15. Методи визначення показників гемостазу у тварин: Методичні рекомендації / Власенко С.А., Рубленко М.В., Яремчук А.В. − Біла Церква, 2007.− 14 с.

16. Відтворення коней: Методичні рекомендації / Д.В. Подвалюк.− Біла Церква, 2007.− 23 с.

17. С.А. Власенко, М.В. Рубленко Асоційований перебіг ортопедичної патології та акушерських хвороб у високопродуктивних корів // Методичні рекомендації. – Біла Церква, 2008. – 22 с.

18. Клінічні методи діагностики генетичних хвороб / [Г.Г. Харута, С.С. Волков … Бабань О.А. та ін.]. – Біла Церква, 2008 – 23 с.

19. Стимуляція і синхронізація статевої циклічності у корів та методи підвищення заплідненості / [Харута Г.Г., Волков С.С. .... Бабань О.А. та ін.]. – Біла Церква, 2009. – 21 с.

20. Власенко С.А. Система лікувальних та профілактичних заходів при акушерських та ортопедичних хворобах у високопродуктивних корів: Методичні рекомендації / С.А. Власенко, М.В. Рубленко, Г.Г. Харута. – Біла Церква, 2009. – 40 с.

21. ПЛР-діагностика спадкових хвороб великої рогатої худоби: Методичні рекомендації для фахівців тваринництва і ветеринарної медицини / С.С. Волков, В.В. Лотоцький, Г.Г. Харута. – Біла Церква, 2010. – 25 с.

21. Використання кристалографічного методу для оцінки якості сперми кнурів-плідників: Науково-методичні рекомендації / Т.В. Чорнозуб, С.С. Волков, О.А. Бабань, І.М. Плахотнюк. − Біла Церква, 2013. − 19 с.

22. Власенко С.А. Комплексне лікування корів за метриту із застосуванням антисептиків на полімерній основі та дезагрегантів: методичні рекомендації для спеціалістів і магістрів з ветеринарної медицини / С.А. Власенко, М.В. Рубленко. – Біла Церква, 2015. – 25 с.

23. Стимуляція і синхронізація статевої циклічності у свиноматок: метод. рекомендації для спеціалістів і магістрів з ветеринарної медицини / О.А. Бабань, В.В. Лотоцький, І.М. Плахотнюк, О.В. Єрошенко. – Біла Церква, 2015. – 23 с.

24. Методи та інструментальне забезпечення фетотомії у корів: метод. рекомендації для спеціалістів і магістрів з ветеринарної медицини / М.В. Вельбівець, С.В. Рубленко, О.В. Єрошенко, О.А. Бабань. – Біла Церква, 2015. – 26 с.

Методичні вказівки та рекомендації для навчального процесу

1. Бабак И.М. Методические указания по организации и проведению учебной практики со студентами 4-го курса ветфака в условиях производства. – Белая Церковь, 1978. – 12 с.

2. Бабак И.М. Методические указания по выполнению и оформлению дипломной работы студентами ветеринарного факультета – Белая Церковь, 1979. – 24 с.

3. Программа производственной практики студентов 5 курса ветеринарного факультета / И.М.Бабак, И.С.Панько, В.И.Левченко и др.– Белая Церковь, 1979. – 46 с.

4. Бабак И.М. Методические указания по написанию курсовой работы по акушерству студентами заочного отделения ветеринарного факультета. – Белая Церковь, 1979 – 12 с.

5. Бабак И.М. Методические указания по организации научно-исследовательской работы студентов в учебном процессе. – Белая Церковь, 1979. – 10 с.

6. Бабак И.М. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных для студентов заочного отделения ветфака.– Белая Церковь, 1979.– 38 с.

7. Бабак И.М. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по ветеринарному акушерству и гинекологии (для студентов заочного отделения ветфака). – Белая Церковь, 1980. – 24 с.

8. Методические советы по организации и проведению общественно-политической практики студентов / В.Г. Герасименко, Г.Д. Дроздова, Г.Г. Харута и др. – Белая Церковь, 1980. – 62 с.

9. Бабак И.М. Методические указания по написанию курсовой работы по акушерству студентами заочного отделения ветфака.– Белая Церковь, 1984.– 21 с.

10. Бабак И.М. Методические указания по написанию контрольной работы по акушерству студентами заочного отделения ветфака.– Белая Церковь, 1984.– 21 с.

11. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по искусственному осеменению сельскохозяйственних животных / И.М. Бабак, П.С. Дьяченко, Ф.Л. Задвирный, А.А. Усаченко, Н.В. Вельбовец. – Белая Церковь, 1983.– 49 с.

12. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по акушерству /И.М. Бабак, П.С. Дьяченко, Н.В. Вельбовец, А.А. Усаченко. – Белая Церковь, 1985.– 36 с.

13. Бабак И.М., Харута Г.Г. Вельбовец Н.В. Выполнение дипломных работ по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных: Метод. рекомендации для студентов вет. фак-та – Белая Церковь, 1988.– 25 с.

14. Харута Г.Г. Методические указания по курации сельскохозяйственных животных и написанию истории болезни (для студентов ветеринарного факультета). – Белая Церковь, 1988. – 20 с.

15. Программа производственной практики студентов 5 курса ветеринарного факультета / И.М. Бабак, В.И. Левченко, И.С. Панько и др.– Белая Церковь, 1989.– 56 с.

16. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по курсу «Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных» / Г.Г. Харута, И.М. Бабак, Ю.Ф. Задвирный. – Белая Церковь, 1991. – 56 с.

17. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по акушерству сельскохозяйственных животных (для студентов вет. и зооинженер. фак.) / Г.Г. Харута, И.М. Бабак, Ю.Ф. Задвирный и др. – Белая Церковь, 1992. – 56 с.

18. Харута Г.Г. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять по трансплантації ембріонів сільськогосподарських тварин (для студентів ветеринарного і зооінженерного факультетів). – Біла Церква, 1992. – 23 с.

19. Ситуаційні виробничі задачі з питань відтворення сільськогосподарських тварин для студентів ветеринарного та зооінженерного факультетів, слухачів Інституту післядипломного навчання, керівників та спеціалістів ветеринарної медицини / Г.Г. Харута, І.М. Бабак, Ю.Ф. Задвірний та ін. – Біла Церква, 1994. – 26 с.

20. Методи дослідження статевих органів і молочної залози у великої рогатої худоби (рекомендації для фахівців вет. медицини) / Г.Г. Харута, Д.В. Подвалюк, А.Й. Краєвський та ін. – Біла Церква, 1998. – 30 с.

21. Історія хвороби: Метод. вказівки для студентів фак. вет. медицини / Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, А.Й. Краєвський та ін. – Біла Церква, 1999. – 31 с.

22. Рекомендації щодо застосування сонографії у репродуктології сільськогосподарських і домашніх тварин / Г.Г. Харута, Д.В. Подвалюк, О.А. Хіцька та ін. – Біла Церква, 2000. – 25 с.

23. Історія хвороби: Метод. вказівки для студентів фак. вет. медицини / Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, А.Й. Краєвський та ін. – Біла Церква, 2001. – 18с.

24. І.С. Панько, В.І. Левченко, Г.Г. Харута та ін. Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення дипломних робіт студентами ФВМ. – Біла Церква, 2002. – 14 с.

25. Методичні вказівки до модулів лабораторно-практичних занять із курсу “Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин” / Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, Д.В. Подвалюк та ін. – Біла Церква, 2003. – 202 с.

26. Історія хвороби: Методичні вказівки / Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, А.Й. Краєвський, Д.В. Подвалюк, та ін. – Біла Церква, 2004. – 18 с.

27. Харута Г.Г., Лотоцький В.В. Методи вибору оптимального часу осіменіння та прогнозування заплідненості корів: Практичні рекомендації для фахівців відтворення // Аграрні вісті. – Біла Церква, 2004. – №4.

28. Тестові завдання до модулів лабораторно-практичних занять з курсу “Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології”. – Біла Церква, 2005. – 62 с.

29. Програма виробничої практики факультету ветеринарної медицини / М.В. Рубленко, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко та ін.– Біла Церква, 2005.– 74 с.

30. Робоча програма і зошит навчальної практики з технології відтворення тварин / Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, Ю.М. Ордін, Б.П. Івасенко, Д.В. Подвалюк, І.М. Бабак, С.А. Власенко, С.С. Волков, А.Й. Краєвський, І.М. Плахотнюк, А.О. Батуревич, О.А. Бабань.– Біла Церква, 2006. − 14 с.

31. Робоча програма і зошит навчальної практики з біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин / Г.Г. Харута, Ю.М. Ордін, М.В. Вельбівець, Д.В. Подвалюк, І.М. Бабак, С.А. Власенко, С.С. Волков, Б.П. Івасенко, А.Й. Краєвський, І.М. Плахотнюк, А.О. Батуревич, О.А. Бабань.– Біла Церква, 2006.−14 с.

32. Робоча програма і зошит навчальної практики з акушерства сільськогосподарських тварин / Г.Г. Харута, Ю.М. Ордін, М.В. Вельбівець, Д.В. Подвалюк, І.М. Бабак, С.А. Власенко, С.С. Волков, Б.П. Івасенко, А.Й. Краєвський, І.М. Плахотнюк, А.О. Батуревич, О.А. Бабань.– Біла Церква, 2006.−17 с.

33. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами факультету ветеринарної медицини / М.В. Рубленко, Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко. – Біла Церква, 2008. – 60 с.

34. Виробнича практика за кордоном. Положення та методичні вказівки до проходження студентами факультету ветеринарної медицини практики та стажування за межами України / В.П. Новак, Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко / За ред. Д.В. Подвалюка. – Біла Церква, 2009. – 32 с.

35. Виробнича практика: Робоча програма для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.110101 – бакалавр, 7.130501 – спеціаліст, 8.130501 – магістр зі спеціальності – ветеринарна медицина напряму підготовки 1101 – ветеринарна медицина / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко та ін.; За ред. Д.В. Подвалюка. – Біла Церква, 2009. – 80 с.

36. Наскрізна програма практик студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.110101 – бакалавр, 7.130501 – спеціаліст, 8.130501 – магістр зі спеціальності – Ветеринарна медицина напряму підготовки 1101 – ветеринарна медицина / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко та ін.; За ред. Д.В. Подвалюка. – Біла Церква, 2009. – 28 с.

37. Навчальна практика: Робоча програма для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.110101 – бакалавр, 7.130501 – спеціаліст, 8.130501 – магістр зі спеціальності – ветеринарна медицина напряму підготовки 1101 – ветеринарна медицина / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко та ін.; За ред. Д.В. Подвалюка. – Біла Церква, 2009. – 90 с.

38. Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Лабораторна діагностика" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, В.В. Сахнюк. - Біла Церква, 2010. - 66 с.

39. Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Лікар ветсанексперт-технолог" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, Н.В. Букалова - Біла Церква, 2010. - 66 с.

40. Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Лікар ветеринарної медицини - ветеринарний фармацевт" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, Н.В. Козій. - Біла Церква, 2010. - 67 с.

41. Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Хвороби продуктивних тварин" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, В.В. Сахнюк, С.С. Волков. - Біла Церква, 2010. - 67 с.

42. Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Хвороби птахів" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, Л.Є. Корнієнко - Біла Церква, 2010. - 66 с.

43. Магістерська програма виробничого спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Хвороби дрібних тварин" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, М.Г. Ільніцький, В.І. Головаха. - Біла Церква, 2010. - 63 с.

44. Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Лікар ветсанексперт-технолог" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, Н.В. Букалова. - Біла Церква, 2010. - 55 с.

45. Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Лабораторна діагностика" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, В.В. Сахнюк - Біла Церква, 2010. - 56 с.

46. Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Лікар ветеринарної медицини - ветеринарний фармацевт" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, Н.В. Козій. - Біла Церква, 2010. - 56 с.

48. Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності 8.130501  "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Хвороби дрібних тварин" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, М.Г. Ільніцький, В.І. Головаха. - Біла Церква, 2010. - 54 с.

49. Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності 8.130501 "Ветеринарна медицина" за спеціалізацією "Хвороби продуктивних тварин" / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, С.С. Волков, В.В. Сахнюк. - Біла Церква, 2010. - 54 с.

50. Магістерська програма дослідницького спрямування зі спеціальності 8.130501 «Ветеринарна медицина» за спеціалізацією «Хвороби птахів» / Д.В. Подвалюк, М.Я. Тишківський, Б.П. Івасенко, М.В. Рубленко, В.І. Левченко, Л.Є. Корнієнко. – Біла Церква, 2010. – 54 с.

51. Виробнича практика: робоча програма для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.110101 – “Бакалавр”, 7.110101 – “Спеціаліст”, 8.110101 – “Магістр” зі спеціальності “Ветеринарна медицина” напряму підготовки 1101 – “Ветеринарна медицина” / [Б.П. Івасенко, М.Я. Тишківський, О.В. Ємельяненко та ін.]; за ред. Б.П. Івасенка. – Біла Церква, 2014.– 74 с.

52. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами факультету ветеринарної медицини / [Б.П. Івасенко, М.Я. Тишківський, О.В. Ємельяненко та ін.] – Біла Церква, 2014. – 63 с.

53. Навчальна практика: Робоча програма для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.110101 – “Бакалавр”, 7.110101 – “Спеціаліст”, 8.110101 – “Магістр” зі спеціальності “Ветеринарна медицина” напряму підготовки 1101 – “Ветеринарна медицина” / [Б.П. Івасенко, М.Я. Тишківський, О.В. Ємельяненко та ін.]; з ред. Б.П. Івасенка. – Біла Церква, 2014.– 115 с.

54. Наскрізна програма практик студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.110101 – “Бакалавр”, 7.110101 – “Спеціаліст”, 8.110101 – “Магістр” зі спеціальності “Ветеринарна медицина” напряму підготовки 1101 – “Ветеринарна медицина”. / [Б.П. Івасенко, М.Я. Тишківський, О.В. Ємельяненко та ін.]; за ред. Б.П. Івасенка. – Біла Церква, 2014. – 26 с.

55. Виробнича практика за кордоном: положення та методичні вказівки до проходження практики та стажування за межами України студентами факультету ветеринарної медицини / В.П. Новак, Б.П. Івасенко, М.Я. Тишківський, О.В. Ємельяненко; за ред.. Б.П. Івасенка. – Біла Церква, 2014. – 30 с.

56. Патологія молочної залози у корів, овець і кіз: метод. вказівки з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для студентів денної форми навчання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / І.М. Плахотнюк, С.С. Волков, Б.П. Івасенко, Ю.М. Ордін. – Біла Церква, 2015. – 26 с.

57. Протокол штучного осіменіння кобил замороженою спермою: методичні вказівки / A. Josson, S. Buff, О. Єрошенко, С. Власенко. – Біла Церква, 2017. – С. 4.

58. Протокол інтравагінального методу осіменіння сук: методичні вказівки / S. Buff, О. Єрошенко, С. Власенко. – Біла Церква, 2017. – С. 4.

59. Власенко С.А. Система лікувальних та профілактичних заходів при акушерських та ортопедичних хворобах y високопродуктивних корів: методичні рекомендації / С.А. Власенко, М.В. Рубленко, Г.Г. Харута. – Біла Церква, 2017. – 25 с.

60. Surgical management of preputial injuries in bulls (methodical recommendations) / R. Kasimanickam, V. Kasimanickam, V. Koziy, M. Rublenko, S. Vlasenko, V. Shahanenko. – 2018. – Bila Tserkva. – 16 p.

61. Родорозрішуючі операції у корів: метод. рекомендації для спеціалістів і магістрів з ветеринарної медицини / С.А. Власенко, С.В. Рубленко, О.В. Єрошенко, І.М. Плахотнюк. – Біла Церква, 2018. – 39 с.

62. Методи стимуляції відтворної функції y свиней: метод. рекомендації для спеціалістів і магістрів з ветеринарної медицини / О.А. Бабань, М.В. Вельбівець, Б.П. Івасенко, Ю.М. Ордін, В.В. Лотоцький. – Біла Церква, 2018. – 26 с.