Навчально-методичне забезпечення | Кафедри cадово-паркового господарства

Методичні вказівки

 1. Агротехніка зеленого будівництва: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів агрономічного факультету з елементами кредитно-модульної системи / Л.П. Іщук, В.С. Хахула. – Біла Церква, 2013. – 82 с.
 2. Архітектоніка рослин: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2013. – 60 с.
 3. Гідротехнічні споруди садів і парків: Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 34 с.
 4. Гістологія рослин: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи з курсу "Ботаніка"  (модуль „Рослинні тканини”) для студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки 1304 –  "Лісове і садово-паркове господарство", освітньо-кваліфікаційний рівень 6.090304 – "бакалавр" за кредитно-модульною системою навчання./ О.І. Кононенко, С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2008. – 11 с.
 5. Гриби: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи з курсу «Ботаніка» Модуль «Царство гриби») для студентів агрономічного факультету напрям підготовки 1304 «лісове і садово-паркове господарство» освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр/ О.І. Кононенко, С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2008. – 15 с.
 6. Декоративне розсадництво з основами насінництва: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство з елементами кредитно-модульної організації навчального процесу. / С.В. Роговський, О.Г. Олешко. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 74 с.
 7. Декоративне садівництво та квітникарство. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни студентами агрономічного факультету денної форми навчання за кредитно-модульною системою навчання. Напрям підготовки 6.090100 – агрономія. ОКР – бакалавр. А.Б. Марченко, О.Г. Олешко, С.В. Роговський, В.С. Хахула. – Біла Церква, 2012. – 38 с.
 8. Декоративний розсадник: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр за напрямом підготовки 6090103 – лісове і садово-паркове господарство./С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 61 с.
 9. Декоративні рослини закритого ґрунту / Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2013. – 172 с.
 10. Дендрологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.09103 – лісове і садово-паркове господарство з елементами кредитно-модульної системи навчання та програма практики/ С.В. Роговський, Кононенко О.І., В.М.Черняк. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 49 с.
 11. Інтегрований захист декоративних рослин: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів агрономічного факультету / О.М. Яковенко, Л.П. Іщук, В.С. Хахула. – Біла Церква, 2012. – 66 с
 12. Квітникарство. Методичні вказівки для проведення навчальної практики (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 36 с.
 13. Квітникарство: Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 167 с.
 14. Квітникарство: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки  6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / В.М. Черняк, В.П. Кучерявий, Л.П. Іщук, Л.І. Крупкіна, О.Г. Олешко. – К.: Аграрна освіта, 2012. – 23 с.
 15. Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту та самостійних  робіт для студентів агробіотехнологічного факультету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н.М. Крупа, С.В. Роговський. – Біла Церква, 2016. – 75 с.
 16. Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів агробіотехнологічного  факультету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н.М. Крупа, В.С. Хахула, В.М. Черняк. – Біла Церква, 2016. – 93 с.
 17. Лісова ентомологія: Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 94 с.
 18. Лісова ентомологія: Методичні вказівки до проведення навчальної практики (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 61 с.
 19. Лісова фітопатологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 37 с.
 20. Лісова фітопатологія: Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 212 с.
 21. Лісова фітопатологія: Методичні вказівки до проведення навчальної практики / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 52 с.
 22. Луківництво і газони: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання Напрям підготовки 6.090103 – лісове і садово-паркове господарств. Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.130400 «бакалавр» / О.Г. Олешко, С.В. Роговський Л.А. Козак, С.М. Левандовська. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 76 с.
 23. Методичні вказівки для забезпечення самостійного вивчення теоретичної частини курсу «Фізіологія рослин» студентами денної та заочної форми навчання за напрямом 6.130100 – агрономія, освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавр/ В.В Мацкевич, О.Г. Олешко, С.В. Роговський. – Біла Церква, 2009. – 153 с.
 24. Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту з дисциплін,,Ландшафтна архітектура” і ,,Садово-паркове будівництво” студентами агрономічного факультету спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство»/ С.В. Роговський, К.В. Жихарєва. Біла Церква, 2017. –74 с.
 25. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Садово-паркове будівництво»  студентами агрономічного факультету за напрямом підготовки  6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»  / С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2011. – 33 с.
 26. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з агротехніки зеленого будівництва (напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство») / Л.П. Іщук. – Умань: УДАУ, 2007. – 59 с.
 27. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з анатомії рослин (напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство») / Л.П. Іщук. – Умань: ПП Кучинська, 2008. – 58 с.
 28. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із урбоекології (напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство») / Л.П. Іщук. – Умань, 2008. – 60 с.
 29. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи із агротехніки зеленого будівництва (напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство») / Л.П. Іщук. – Умань: УДАУ, 2007. – 20 с.
 30. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт та основні вимоги щодо їх оформлення. Спеціальність 7.090.10303 – садово-паркове господарство. Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст / С.В. Роговський, В.С. Хахула, О.Г. Олешко, Л.П. Іщук, В.М. Черняк, В.П. Масальський, А.Б. Марченко, Н.М. Крупа – Біла Церква, 2013. – 36 с.
 31. Методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт та основні вимоги щодо їх оформлення. Напрям підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Т.О. Кравець, З.В. Геркіял, Л.Г. Варлащенко, Н.П. Голуб, М.І. Парубок, Ю.А. Величко, І.М. Рекун, Л.П. Іщук – Умань, 2008. – 21 с.
 32. Методичні рекомендації до написання випускних кваліфікаційних  робіт та вимоги щодо їх оформлення: Спеціальність садово-паркове господарство, освітньо-кваліфікаційний рівень 6090103 – Бакалавр/ С.В. Роговський, О.Г. Олешко,  Л.П. Іщук, В.М. Черняк. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 35 с.
 33. Морфологія рослин: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи з курсу "Ботаніка" з модуля „Морфологія та анатомія вегетативних органів” для студентів за напрямом підготовки 1304 –  "Лісове і садово-паркове господарство", освітньо-кваліфікаційний рівень 6.130400 – "бакалавр" за кредитно-модульною системою навчання/ О.І. Кононенко, С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2008. – 14 с.
 34. Навчальна практика: робоча програма освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство. /С.В. Роговський, В.В.Мацкевич, О.Г.Олешко, В.М Черняк. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 101 с
 35. Навчальна практика: робоча програма та методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки 6.090.103 – лісове і садово-паркове господарство / С.В. Роговський, О.Г. Олешко, Л.П. Іщук, В.М. Черняк. – Біла Церква, 2010. – 102 с.
 36. Озеленення населених місць: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів агрономічного факультету  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство з елементами кредитно-модульної системи навчання  та програма практики. / С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 63 с.
 37. Озеленення населених місць: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство з елементами кредитно-модульної системи навчання та програма практики/ С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2011. – 85 с.
 38. Плодівництво: методичні вказівки до кредитно-модульної системи навчання для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 61300100 – агрономія/ І.В. Тімонов, М.І. Гузь, С.В. Роговський. – Біла Церква: БДАУ. – 2005, 107 с.
 39. Практика за кордоном: методичні рекомендації студентам , що навчаються за спеціальністю 6.090103 – садово-паркове господарство. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр./ С.В. Роговський, О.С. Городецький. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 27 с.
 40. Природно-заповідна справа: Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 55 с.
 41. Робочий зошит з ботаніки: анатомія рослин (напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство») / Л.П. Іщук. – Умань, 2007. – 61 с.
 42. Робочий зошит з ботаніки: систематика рослини (напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство») / Л.П. Іщук. – Умань, 2009. – 60 с.
 43. Садово-паркове будівництво: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів агрономічного факультету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Напрям підготовки – 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»./ С.В. Роговський, О.Г. Олешко. – Біла Церква: БНАУ, 2011. – 38 с.
 44. Систематика рослин: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи по курсу "Ботаніка" (модуль "Систематика рослин. Вищі спорові та голонасінні рослини")  для студентів за напрямом підготовки 1304 –  "Лісове і садово-паркове господарство", за кредитно-модульною системою навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень 6.130400 – "бакалавр"/ О.І. Кононенко, С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2009. – 11 с.
 45. Систематика рослин: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи по курсу "Ботаніка" модуль ("Відділ "Покритонасінні". Генеративні органи") для студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки 1304 –  "лісове і садово-паркове господарство", Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.130400 – "бакалавр" за кредитно модульною системою навчання./ О.І. Кононенко, С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2009. – 14 с.
 46. Систематика рослин: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи з курсу ботаніка  (модуль "Класифікація дводольних") для студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки 1304 –  "лісове і садово-паркове господарство", освітньо-кваліфікаційний рівень 6.130400 – "бакалавр", за кредитно-модульною системою навчання/ О.І. Кононенко, С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2009. – 14 с.
 47. Систематика рослин: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи з курсу «Ботаніка» (модуль "Класифікація однодольних") для студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки 1304 –  "лісове і садово-паркове господарство", освітньо-кваліфікаційний рівень 6.130400 – "бакалавр", за кредитно-модульною системою навчання/ О.І. Кононенко, С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ, 2009. – 8 с.
 48. Фітодизайн закритого середовища: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни із підготовки фахівців у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-IV рівнів акредитації (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) / Л.П. Іщук – Біла Церква, 2014. – 55 с.
 49. Цитологія рослин:  методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи  з курсу "Ботаніка"  (модуль „Будова рослинної клітини”) для студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки 1304 –  лісове і садово-паркове господарство, освітньо-кваліфікаційний рівень 6.130400 – "бакалавр"за кредитно-модульною системою навчання/ О.І. Кононенко, С.В. Роговський. – Біла Церква: БНАУ. – 2008. 11 с.

Монографії

 1. Граби (Сarpinus L.) у Правобережному Лісостепу України (біологія, інтродукція, використання в культурі). Монографія / Л.П. Іщук / За ред. чл.-кор. НАН України І.С. Косенка / НАН України, Нац. дендр. парк «Софіївка» – Умань: УВПП, 2006. – 254 с.
 2. Декоративні рослини Уманського державного аграрного університету. Дерева, кущі. Ліани / Н.П. Голуб, Л.П. Іщук, Ю.А. Величко. – Умань: «ВІЗАВІ» (СПД Сочінський). – 2009. – 207 с.

Довідники

 1. Каталог декоративних рослин Уманського державного аграрного університету / Голуб Н.П., Іщук Л.П., Голуб В.М., Іщук Г.П. – Умань: «ВІЗАВІ», 2009. – 30 с.

Навчальні посібники

 1. Агролісомеліорація; практикум – навчальний посібник / С.В. Роговський, І.Д. Василенко, В.М. Черняк, В.М. Хрик, В.Ю. Юхновський; за ред.. В.Ю. Юхновського//– К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 292 с.
 2. Біотехнологія рослин: навчальний посібник/ В.В.  Мацкевич, С.В. Роговський, М.Ю Власенко. – Біла Церква: БНАУ, 2009. – 126 с.
 3. Декоративне садівництво і квітникарство: навчально-методичний посібник/ С.В. Роговський, Л.А. Козак, І.В. Тімонов та ін.. Біла Церква, 2009. – 153 с.
 4. Квітникарство / Л.П. Іщук, О.Г. Олешко, В.М. Черняк, Л.А. Козак / за ред. канд. біол. наук Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2013. – 290 с (Навчальний посібник з грифом МОН).
 5. Наукові основи підвищення продуктивності систем землеробства в Україні / І.Д. Примак,  В.П.  Ткачук, Г.І.  Демидась, В.П. Коваленко,  О.Б. Панченко,  Н.М. Крупа; за ред. Д.І. Примака. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 190 с.
 6.  Основи біотехнології рослин: навчальний посібник./ В.В. Мацкевич, С.В. Роговський, М.Ю. Власенко, В.М. Черняк. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 136 с.
 7. Роговський С.В. Декоративне рослинництво і розсадництво:навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів агробіотенологічного факультету /С.В. Роговський, В. П. Масальський. – Біла Церква, 2015. 172 с.
 8.  Роговський С.В. Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури. К.: КРТ, 2017. – 140 с.

Типові навчальні програми

1. Гідротехнічні споруди садів і парків: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр"   спеціальності   206  "Садово-паркове  господарство" в   аграрних   вищих   навчальних  закладах   /   В.П. Масальський, А.Я.Ярош, О.В. Морозов, Д.П. Савчук. - К.: Агроосвіта, 2017. – 13 с.

2. Декоративне садівництво і квітникарство: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7. 130102 «Агрономія», 7.130 103 – Плодівництво і виноградарство у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України/ С.В. Роговський, Калініченко О.А., Волащенко Н.Г., Кушнір А.І. – К.: Агроосвіта, 2009. – 15 с.

3. Квітникарство: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки  6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / В.М. Черняк, В.П. Кучерявий, Л.П. Іщук, Л.І. Крупкіна, О.Г. Олешко. – К.: Аграрна освіта, 2012. – 23 с.

4. Садово-паркове будівництво: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України/ А.І. Кушнір, О.А. Суханова, С.В. Роговський. – К.: Агроосвіта, 2010. – 22 с.