ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри екології та біотехнології

 

Монографії та підручники

Монографія. Екологічні біотехнології “зеленого” синтезу наночастинок металів, оксидів металів, металоїдів та їх використання: наукова монографія / С.І. Цехмістренко, В.С. Бітюцький, О.С. Цехмістренко, О.А. Демченко, Н.О. Тимошок, О.М. Мельниченко. За редакцією С.І.Цехмістренко. Біла Церква, 2022. – 279 с.

Монографія. Продуктивність і фізіолого-біохімічний стан великої mрогатої худоби за різних рівнів селену в раціоні: монографія/Т.М. Приліпко, В.Б. Косташ, О.П. Шулько. Подільський державний аграрно-технічний університет 2017  – 420 с.

Монографія. Експериментальне обґрунтування оптимального режиму стерилізації м'ясних паштетів вертикального автоклава періодичної дії із зміненими конструктивними параметрами: монографія/ Т.М. Приліпко, В.Б. Косташ, О.П. Шулько. Камянець-Подільський. Подільський державний аграрно-технічний університет. 2019. – 178с.

 

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів екологічного факультету за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» з теми “Систематика токсичних речовин” / П.І. Веред, В.С. Бітюцький. – Біла Церква, 2021. – 17 с.

Водна токсикологія: методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Укладачі: П.І. Веред, В.С. Бітюцький, В.М. Харчишин. Біла Церква, 2021. 19 с.

Екологія виробництва та застосування ветеринарних препаратів: методичні вказівки та робочий зошит до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія». Укладачі: П.І. Веред, В.С. Бітюцький, В.М. Харчишин. Біла Церква, 2021. 15 с.

Водна токсикологія: методичні вказівки та робочий зошит до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 207 «Водні біоресурси». Укладачі: П.І. Веред, В.С. Бітюцький, В.М. Харчишин. Біла Церква, 2021. 22 с.

Екологізація тваринництва: методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Укладач: О.П. Шулько. Біла Церква, 2021. 14 с.

Екологізація тваринництва: методичні вказівки для виконання до практичних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Укладач: О.П. Шулько. Біла Церква, 2021. 21 с.

Вступ до фаху: методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Укладачі: Харчишин В.М. Бітюцький В.С., Мельниченко О.М. Біла Церква, 2021. 21 с.

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: методичні вказівки для виконання до практичних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Укладачі: Харчишин В.М., Мельниченко О.М.,  Злочевський М.В., Веред П.І., Шулько О.П., Мельниченко Ю.О.,  Онищенко Л.С. Біла Церква, 2021. 21 с.