ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри екології та біотехнології

    Засновник кафедри доктор біологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік УААН є родоначальником сучасної біотехнології та автором першого підручника з біотехнології на теренах СРСР.

    На кафедрі розроблено інтерактивні навчально-методичні комплекси з усих дисциплін. Вони постійно оновлюються у дусі сучасності.

    Вся інформація цих комплексів викладена у надсучасній системі "MOODLE", завдяки чому студенти мають постійну можливість здобувати знання, а оцінювання знань, модульний контроль та іспити проводяться в електронному журналі.

 

     Для проведення практичних занять з дисциплін, що читаються на кафедрі розроблено методичні вказівки:

 

 

   На кафедрі створено програми для проходження навчальної, виробничої та наскрізної практики.