ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри епізоотології та інфекційних хвороб

Колективом кафедри постійно видаються та оновлюються підручники, посібники та методичні рекомендації для навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

Основні навчально-методичні видання кафедри:

1. Хронічні інфекційні хвороби тварин / Л.Є Корнієнко, В.О. Бусол, В.В. Недосєков, О.О. Кучерявенко, О.О. Кучерявенко, Л.М. Корнієнко; за ред. В.О. Бусола, Л.Є. Корнієнка. – Біла Церква, 2009. – 288 с. (16,74 др.арк.)

2.  Сапронозні інфекційні хвороби тварин / Л.Є. Корнієнко, В.В. Недосєков, В.О. Бусол, Л.М. Корнієнко, В.О. Ушкалов, А.М; за ред. Л.Є. Корнієнка, В.О. Бусола. – Біла Церква, 2009. – 307 с. (16,8 др.арк.)

3. Інфекційні хвороби тварин з везикулярним синдромом: Навчальний посібник / [Корнієнко Л.Є., Бусол В.О., Недосєков В.В. та ін.]; за ред. Л.Є. Корнієнка.– Біла Церква: Білоцерків. нац. аграр. у-т, 2011.– 272 с. (17 др. арк.).

4. Консалтинг у тваринництві. Частина 1. Менеджмент у свинарстві : Навчальний посібник / [Л.Є. Корнієнко, Р.В. Тирсін, Б.М. Ярчук, Т.М. Царенко.].– Біла Церква, 2011.– 142 с. (8,25 др. арк.).

5. Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних занять з епізоотології в умовах ННДЦ БНАУ (для студентів факультету ветеринарної медицини) [Л.Є. Корнієнко, О.Б. Домбровський, Б.М. Ярчук та ін.] (Р.В. Тирсін, П.Г. Шульга, О.В. Довгаль, Л.М. Корнієнко, С.А. Білик, Т.М. Царенко, П.І. Сидорчук).– Біла Церква, 2011.–55 с.

6. Методичні рекомендації щодо експрес-методу визначення здатності грибів роду Fusarium продукувати зеараленон (F-2 токсин) (для лабораторій ветеринарної медицини України) / [В.В. Рухляда., А.В. Андрійчук., А.В. Білан та ін.] (Ю.М. Новожицька, С.А. Білик, Д.М. Островський, О.А. Розпутня).– Біла Церква, 2011. – 14 с.

7. Інфекційні хвороби птахів / Л.Є. Корнієнко, Л.І. Наливайко, В.В. Недосєков, Л.А. Дудников, В.О. Ушкалов, Б.М. Ярчук, Л.М. Корнієнко; За ред. Л.Є. Корнієнка. – Грінь Д.С., 2012. – 528 с. (31,5 др. арк.)

8. Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: навч. посіб. / Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, Т.М. Царенко, Т.В. Сокольська. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 349 с. (16,0 др. арк.)

9. Корнієнко Л.М. Планування ветеринарних заходів: навч. посіб., 2-ге вид., доп. і перероб. / Л.М. Корнієнко, Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук; За ред. Л.М. Корнієнко. – ТОВ «Білоцерківдрук»: Біла Церква, 2016. – 364 с.

  10. Методичні рекомендації до проведення розрахунків з визначення економічної ефективності ветеринарних заходів для підготовки – ОКР – бакалавр, спеціаліст і магістр факультету ветеринарної медицини та слухачів ІПНКСВМ і практичних лікарів ветеринарної медицини (третє видання зі змінами й доповненнями, розроблене відповідно до кредитно-трансферної системи) / Уклад. Л.М. Корнієнко, Л.Є. Корнієнко. – Біла Церква, 2016.– 43 с.

11. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Епізоотологія та інфекційні хвороби” (для студентів факультету ветеринарної медицини) (друге видання зі змінами й доповненнями) / Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Л.М. Корнієнко та ін. – Біла Церква, 2017. – 53 с.

12. Методичні вказівки та програма навчальної практики з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для студентів факультету ветеринарної медицини (третє видання зі змінами й доповненнями) / Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Л.М. Корнієнко та ін. – Біла Церква, 2017. –  27 с.

13. Практикум із загальної епізоотології / Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін та ін. – Біла Церква, 2017. – 380 с.