Навчально-методичне забезпечення | Кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур

Підручники:

 1. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин: Підручник/ М.Я. Молоцький, С.П. Васильківський, В.І. Князюк, В.А. Власенко. – К.: Вища освіта, 2006.– 493с.
 2. Молоцький М.Я. Селекція і насінництво польових культур: Практикум / М.Я. Молоцький, С.П. Васильківський, В.І. Князюк. – Біла Церква, 2008.– 192 с.
 3. Спеціальна генетика сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / За ред. Васильківського С.П. – Біла Церква, 2011. – 230с.
 4. Спеціальна селекція польових культур: Навчальний посібник / В.Д. Бугайов, С.П. Васильківський, В.А. Власенко та ін.; за ред.. М. Я. Молоцького. – Біла Церква, 2010. – 368 с.
 5. Васильківський С.П. Селекція і насінництво польових культур: Підручник / С.П. Васильківський, С.В. Кочмарський.– ПрАт «Миронівська друкарня», 2016. – 376с.

Методичні вказівки:

 1. Спеціальна селекція і насінництво овочевих та плодових культур: Методичні вказівки з виконання практичних занять в умовах ННДЦ і баз практики для студентів агрономічного факультету / І.М. Сидорова , С.С. Шох. – Біла Церква, 2010. – 14 с.
 2. Державна кваліфікаційна експертиза сортів: Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять в умовах ННДЦ і базових господарствах за кредитно-модульною системою організації навчального процесу/ С.С. Шох, І.М. Сидорова. – Біла Церква, 2010. – 14 с.
 3. Овочівництво: Методичні вказівки з виконання практичних занять в умовах ННДЦ і баз практики для студентів агрономічного факультету, що навчаються на базі ОКР «Молодший спеціаліст» / І.М. Сидорова, А.І. Юрченко – Біла Церква, 2010. – 67с.
 4. Цитологія:  Методичні вказівки для лабораторно-практичних  та практичних занять за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів стаціонарної форми навчання / Т.М. Хоменко, С.П. Васильківський. – Біла Церква, 2010. – 114с.
 5. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» по виконанню  лабораторно-практичних і практичних робіт студентів агробіотехнологічного факультету за кредитно-модульною системою навчання / В.І. Глеваський. – Біла Церква, 2014. – 96с.
 6. Методичні вказівки з дисципліни «Прикладна генетика» для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів стаціонарної форми навчання з напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/ С.П. Васильківський, Ю.О. Івко, С.М. Кубрак, І.М. Сидорова, С.В. Сухар. – Біла Церква, 2014.– 68с.
 7. Методичні вказівки з дисципліни «Генетичні основи селекції рослин на імунітет» для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / С.П. Васильківський, Ю.О. Івко, С.М. Кубрак, Сабадин В.Я., І.М. Сидорова, С.В. Сухар. – Біла Церква, 2014.– 96 с.
 8. Методичні вказівки з дисципліни «Генетика кількісних ознак» для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів стаціонарної форми навчання / С.П. Васильківський, Ю.О. Куманська, С.М. Кубрак, Сабадин В.Я., І.М. Сидорова, С.В. Сухар. – Біла Церква, 2015.– 50 с.
 9. Методична розробка «Робочий зошит з овочівництва» для студентів агробіотехнологічного факультету з напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / С.П.Васильківський, Ю.О. Івко, С.М. Кубрак, І.М. Сидорова, С.В. Сухар.– Біла Церква, 2016. –102 с.
 10. Задачі та вправи з генетики: Методичні вказівки до аналізу задач з генетики для самостійної роботи студентів агробіотехнологічного факультету за кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу / Васильківський С.П., Кубрак С.М., Москалець Т.З., Сабадин В.Я.– Біла Церква, 2016. – 72с.