ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Науково – педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії та понад 300 статей і наукових доповідей. Викладачами кафедри розробляються рекомендації до виконання лабораторно-практичних занять, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти та навчальні посібники.

Наукова монографія:

  1. Недашківська Т.М., Добряк Д.С. Формування та оцінка обмежень і обтяжень у сільськогосподарському землекористуванні /    Т.М. Недашківська, Д.С. Добряк: Наукова монографія. – К., 2014. – 164 с.

Підручники з грифом МінАПК:

  1. Агрометеорологія // І.Д. Примак, І.П. Гамалій; За ред.  І. Д.  Примака. – В.: ТОВ”Нілан-ЛТД”, 2015. – 588 с.

Методичні вказівки:

  1. Екологічна географіяМетодичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів екологічного факультету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / І.П. Гамалій,   О.І. Слободенюк, В.П. Бабань – Біла Церква, 2015. – 61 c.
  2. Соціальна екологія: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів екологічного факультету за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В.В. Лавров,О. І. Слободенюк, І.П. Гамалій, Т.О. Грабовська. – Біла Церква, 2015. – 98с.
  3. Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Картографія» до виконання лабораторно-практичних робіт для здобувачів вищої освіти агробіотехнологічного факультету за кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Галузь знань: 19 – архітектура та будівництво, спеціальність: 193 – геодезія і землеустрій, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр / І.П. Гамалій, Т.М. Недашківська, А.М. Карпенко, О.В. Камінецька – Біла Церква, 2016. – 78 с.
  4. Державний земельний кадастр: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти агробіотехнологічного факультету за кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу / В.С. Хахула, Т.М. Недашківська, А.М. Карпенко, І.П. Гамалій, В.І. Рубльов, П.П. Пастушенко,О.В. Камінецька – Біла Церква, 2017. – 103 с.