ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри іхтіології та зоології

навчально-методичне забезпечення кафедри іхтіології та зоології

 

1

Особливості гістологічної будови системи виділення риб: Атлас мікрофотографій

атлас

Біла Церква,

2012.

21/10

Клименко О.М.

Присяжнюк Н.М.

Слюсаренко А.О.

2

Відтворення гідробіоресурсів. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни.

методич-ні вказівки

Біла Церква,

2013.

12/6

Клименко О.М.

Присяжнюк Н.М.

Михальський О.Р.

Куновський Ю.В.

3

Водна орнітологія. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни.

методич-ні вказівки

Біла Церква,

2013.

22/11

Клименко О.М.

Присяжнюк Н.М.

Михальський О.Р.

Куновський Ю.В.

4

Методика дослідної справи та патентування в рибництві. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни.

 

методич-ні вказівки

Біла Церква,

2014.

30/20

Клименко О.М.

Присяжнюк Н.М.

 

5

Спеціальна іхтіологія: курс лекцій

  курс лекцій

Біла Церква, 2016.

140/24

Присяжнюк Н.М. 

Н.Є. Гриневич 

Ю.В. Куновський

 О.Р. Михальський

6

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів

методич-ні рекомендації

Біла Церква, 2016.

58/40

Соловйова І.В.

Присяжнюк Н.М.

Гриневич Н.Є.

7

Тестові завдання для державного іспиту здобувачів вищої освіти ОР “бакалавр” за спеціальністю 207–Водні біоресурси та аквакультура

методич-ні вказівки

Біла Церква, 2016.

53/15

Мельниченко О.М.

Гриневич Н.Є.

Присяжнюк Н.М.

Слюсаренко А.О.

Олешко О.А.

8

Відтворення гідробіонтів: Методичні вказівки для студентів спеціальності «Водні біоресурси» за кредитно-модульної організації навчального процесу

методич-ні вказівки

Біла Церква, 2017.

84/21

Гриневич Н.Є.

Куновський Ю.В.

Присяжнюк Н.М.

Михальський О.Р.

9

Загальна іхтіологія: Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання

методич-ні вказівки

Біла Церква, 2017.

84/42

Гриневич Н.Є.

Присяжнюк Н.М.

Куновський Ю.В.

Михальський О.Р.

10

Біологія об’єктів декоративної аквакультури: Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів спеціальності «Водні біоресурси» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

 

методичні вказівки

Біла Церква, 2017.

54/37

Ю.В. Куновський

Н.Є. Гриневич Присяжнюк Н.М.

О.Р. Михальський