Навчально-методичне забезпечення | Кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин

Методичні вказівки

1. Програма і методичні вказівки до проведення літньої навчальної практики для студентів аграрних ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації. Напрям підготовки 1303 «Водні біоресурси», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (спеціальність 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура»). Укладачі: Філіпова Л.М., Кононенко О.І.,  Мацкевич В.В., - БНАУ.- Біла Церква, 2012. - 45 с.

2.«Біометрія. Методичні вказівки для лабораторно – практичних занять і забезпечення  самостійної роботи з модуля “Кореляційно - регресійний аналіз” для студентів агрономічного факультету напряму 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство  освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр». Укладачі: Філіпова Л.М., Мацкевич В.В., - БНАУ.- Біла Церква, 2012. - 49 с.

3. Основи біотехнології рослин. Методичні вказівки для забезпечення самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу студентами денної і заочної форм навчання за напрямом 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Укладачі: Мацкевич В.В., Філіпова Л.М.- БНАУ.- Біла Церква, 2013. - 46 с.

4. Левандовська С.М., Лозінська Т.П. Ботаніка. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу для студентів-заочників за напрямом 6.090103 – лісове та садово-паркове господарство ОКР «Бакалавр» (за кредитно-модульною організацією навчального процесу. – Біла Церква, 2012. – 64 с.

5. Левандовська С.М., Лозінська Т.П. Ботаніка. Систематика рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та 6.09010101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр (за кредитно-модульною організацією навчального процесу) – Біла Церква, 2015. – 67с.

6. Левандовська С.М., Лозінська Т.П. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та 6.09010101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр (за кредитно-модульною організацією навчального процесу) – Біла Церква, 2015. – 74 с.

Підручники, посібники, монографії

1.Власенко М.Ю., Вельямінова–Зернова Л.Д., Мацкевич В.В. Фізіологія рослин з основами біотехнології / М. Ю. Власенко, Л. Д. Вельямінова-Зернова, В. В. Мацкевич. – Біла Церква, 2006. – 504 с.

2. Мацкевич В.В., Роговський С.В., Власенко М.Ю., Черняк В.М. Основи біотехнології рослин: навчальний посібник / В.В. Мацкевич, С.В. Роговський, М.Ю. Власенко , В.М. Черняк. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – 156 с.

3. Подгаєцький А.А., Мацкевич В.В. Особливості мікроклонального розмноження видів рослин / А.А. Подгаєцький,  В.В. Мацкевич.  –    ...  ... . – 300 с.

4. Алексєєва Н.М. Айстри. Біологічні особливості. Вирощування. Використання. Сорти / Н.М. Алексєєва, В.М.  Черняк, С.М. Левандовська. –  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 160 с.

5. Юхновський В.Ю. Атлас фітоіндикаторів типів лісорослинних умов Лісостепу України / В.Ю. Юхновський, С.М. Левандовська, В.М. Хрик // Монографія. – Біла Церква: “Білоцерківдрук”, 2013. – 651 с.

6. Юхновський В.Ю. Атлас фітоіндикаторів типів лісорослинних умов Степу України / В.Ю. Юхновський, С.М. Левандовська, В.М. Хрик // Монографія. – Біла Церква: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2015. – 527 с.

7. Основи лісорозведення та лісовідновлення: Навчальний посібник для студентів агробіотехнологічного факультету/ С.М. Левандовська,  В.М. Хрик. –    Біла Церква, 2014. – 178 с.

8. Цілющі, отруйні і шкідливі бур’янисті рослини в землеробстві України: Навчальний посібник / І.Д. Примак, Н.П. Садовська, С.М. Левандовська, М.П. Косолап, Г.І. Демидась, В.П. Коваленко, О.Б. Панченко, О.І. Селезньова; за ред. І.Д. Примака. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 200 с.

Словники

1. Галкін С.І. Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України: словник-довідник / С.І. Галкін, С.М. Левандовська, В.М. Черняк. – Біла Церква: Дельфін, 2014. – 129 с.

2. Черняк В.М. Кременецький ботанічний сад: словник-довідник / В.М. Черняк, Р.С. Іваницький, С.М. Левандовська, А.М. Ліснічук. – Тернопіль-Острог, СПД Свинарчук, 2016. – 176 с.