Навчально-методичне забезпечення | Кафедри лісового господарства

 

Освітньо-професійна програма

​Освітньо-професійна програма (проєкт)

Навчальний план

Рецензії-вігуки роботодавців

Каталог анотацій вибіркових дисциплін освітньої програми «Лісове господарство» на 2019-2020 н.р

Каталог анотацій вибіркових дисциплін освітньої програми «Лісове господарство» на 2020-2021 н.р.Монографія

 1. Юхновський В.Ю. Атлас фітоіндикаторів типів лісорослинних умов Степу України / В.Ю. Юхновський, С.М. Левандовська, В.М. Хрик // Монографія. – Біла Церква: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2015. 527 с.
 2. Черняк В.М. Кременецький ботанічний сад: словник-довідник /  В.М. Черняк, Р.С. Іваницький, С.М. Левандовська, А.М. Ліснічук. Тернопіль-Острог, СПД Свинарчук, 2016. 176 с.
 3. Примак І.Д. Агрономічне ґрунтознавство / І.Д. Примак, В.І. Купчик, М.В. Лозінський, М.В. Войтовик, О.Б. Панченко, М.П. Косолап, В.П. Коваленко, Ю.В. Федорук, С.М. Левандовська, І.А. Панченко; за ред. І.Д. Примака. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 580 с.
 4. Примак І.Д. Цілющі, отруйні і шкідливі бур’янисті рослини в землеробстві України: Навчальний посібник / І.Д. Примак, Н.П. Садовська, С.М. Левандовська, М.П. Косолап, Г.І. Демидась, В.П. Коваленко, О.Б. Панченко, О.І. Селезньова; за ред. І.Д. Примака. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 200 с.
 5. Подгаєцький А.А. Особливості мікроклонального розмноження видів рослин: монографія/А.А. Подгаєцький, В. В. Мацкевич, А. Ан. Подгаєцький. Біла Церква : БНАУ, 2018. 209 с.
 6. Створення лісів та лісові меліорації в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи а умовах антропонезу. За ред. Ніколаєнка С.М. Київ, 2019. 450 с.
 7. Цілющі та бур’янисті рослини: використання в медицині і ветеринарії: Навчальний посібник / І.Д Приймак, Н.П. Садовська, Г.Б. Попович, М.П. Косолап,   С.М. Левандовська, В.В. Скиба, О.Б. Панченко, Л.В. Богатир, В.М. Караульна та ін.; за ред. І.Д. Примака. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 232 с.
 8.  Примак І.Д. Механічний обробіток ґрунту: історія, теорія, практика   / І.Д. Приймак, М.П. Косолап, О.Б. Панченко, Л.В. Богатир, В.М. Караульна, Ю.В. Федорук, Л.А. Правдива, Т.П. Лозінська, С.М. Левандовська   / за ред. І.Д. Приймака. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 428 с.   

      

Методичні рекомендації

 1. Левандовська С.М., Лозінська Т.П. Ботаніка. Систематика рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та 6.09010101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр (за кредитно-модульною організацією навчального процесу). Біла Церква, 2015. 67с.
 2. Левандовська С.М., Лозінська Т.П. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та 6.09010101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр (за кредитно-модульною організацією навчального процесу). Біла Церква, 2015. 74 с.
 3.  Мацкевич О.В., Філіпова Л. М., Мацкевич В. В., Андрієвський В.В. Павловнія: науково-практичний посібник: Біла Церква: БНАУ, 2019. 80 с.
 4. Мацкевич В. В., Подгаєцький А. А., Філіпова Л. М. Мікроклональне розмноження окремих видів рослин (протоколи технологій): науково-практичний посібник. Біла  Церква: БНАУ, 2019. 85 с.
 5. Лозінська Т.П., Левандовська С.М. Лісова селекція: методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів агробіотехнологічного факультету спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство». Біла Церква, 2019. 48 с.
 6. Лозінська Т.П., Хрик В.М. Термінологічний словник «Рекультивація порушених ландшафтів». Біла Церква, 2019. 80 с.
 7. Хрик. В.М., Левандовська С.М., Лісова таксація: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство», 2019. 66 с.
 8. «Виробнича практика: програма і методичні рекомендації  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 205  «Лісове  господарство» / Хахула В.С., Хрик В.М., Левандовська С.М., Лозінська Т.П., Бойко В.М. Біла Церква, 2019. 30 с.
 9. Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів вищої освіти різних форм навчання спеціальності 205 «Лісове господарство» / Хахула В.С., Хрик В.М., Хахула Л.П., Левандовська С.М., Філіпова Л.М., Лозінська Т.П., Хахула Б.В., Бойко В.М. Біла Церква, 2019. 35 с.