ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри паразитології та фармакології

Видані підручники/посібники
(за останні 5 років)

1. Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин / Пономарь С.І., Гончаренко В.П., Соловйова Л.М.; за ред. С.І. Пономаря. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 327с.

2. Власенко В.М. Сучасні методи інструментальних досліджень у ветеринарній хірургії: Науково-методичний посібник / В.М. Власенко, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький, С.В. Рубленко та ін. – Біла Церква, 2010. – 111 с.

3. Слюсаренко Д.В. Сучасні методи і засоби місцевої анестезії тварин : Науково-методичний посібник / Д.В. Слюсаренко, Д.В. Сарбаш, М.Г. Ільніцький, В.М. Власенко, С.В. Рубленко. – Харків, 2017. – 140 с.

4. Портьє К. Анестезія та добробут тварин : Науково-методичний посібник / К. Портьє, С.В. Рубленко, В.Г. Андрієць, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький, В.М. Власенко. – Біла Церква, 2017. – 54 с.

5. Рубленко М.В. Комп’ютеризовані ситуаційні завдання з ветеринарної хірургії: Науково-методичний посібник для самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини / М.В. Рубленко, В.М. Власенко, М.Г. Ільніцький, С.В. Рубленко та ін. – Біла Церква, 2017. – 91 с.

6. Рубленко С.В. Механізми больової реакції та їх корекція у тварин: Метод. рекомендації / С.В. Рубленко, м.в. Рубленко, В.М. Власенко [та ін.]. – Біла церква, 2014. – 30 с.

7. Диференціальна епідуральна блокада у великої рогатої худоби та собак: Меотд. рекомендації / М.Г. Ільніцький, С.В. Рубленко, Д.В. Слюсаренко, Д.В. Сарбаш. – Харків, 2015. – 18 с.

8. Вельбівець М.В. Методи та інструментальне забезпечення фетотомії у корів : Метод. рекомендації / М.В. Вельбівець, С.В. Рубленко, О.В. Єрошенко, О.А. Бабань. – Біла Церква, 2015. – 26 с.

9. Протозойні хвороби м’ясоїдних тварин / О.А. Дубова, Д.В. Фещенко, Т.І. Бахур та ін.; за ред. О.А. Дубової. – Біла Церква, 2019. – 254 с.

10. Ветеринарна протозоологія: Навчальний посібник – 2-ге вид., переробл. та допов. / О.Ф. Манжос, І.І. Панікар, А.А. Антіпов, І.В. Пивоварова. – Біла Церква, 2018. – 214 с.: іл. 58.

11. Токсокароз собак і котів: навчальний посібник / Т.І. Бахур, А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко, Л.М. Соловйова. – Біла Церква, 2018. – 54 с.

12. Дирофіляріоз: навчальний посібник / Л.М. Соловйова, Л.П. Артеменко, А.А. Антіпов, Т.І. Бахур. – Біла Церква, 2018. – 56 с.

13. Комплексні кваліфікаційні та тестові завдання з паразитології та інвазійних хвороб для перевірки знань студентів із спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»: навчальний посібник для бакалаврів та магістрів / Соловйова Л.М., Артеменко Л.П., Антіпов А.А. // Біла Церква, 2019. – 68 с.

14. Портьє К. Анестезія та добробут тварин: Науково-методичний посібник / К. Портьє, С.В. Рубленко, В.Г. Андрієць, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький, В.М. Власенко. – Біла Церква, 2020. – 55 с.

15. Протозойні хвороби м’ясоїдних тварин / О.А. Дубова, Д.В. Фещенко, Т.І. Бахур та ін.; за ред. О. А. Дубової. – Біла Церква, 2019. – 254 с.

16. Довідник з визначення гельмінтів тварин / С.І. Пономар, Н.М. Сорока, В.П. Гончаренко, О.Д. Небещук, , О.В. Семенко, З.С. Пономар. -  ТОВ "Офсет", м. Біла Церква. – 2015. – 296 с.

17. Паразитарні та інфекційні хвороби м'ясоїдних тварин: навчальний посібник / Ю. Ю. Довгій, М. Л. Радзиховський, О. А. Дубова та ін.; за ред. Ю.Ю. Довгія. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Житомир: Полісся, 2016. – 320 с.

18. Паразитарні хвороби м’ясоїдних тварин : навч. посіб. / Н.М. Сорока, Ю.Ю. Довгій, О.А. Дубова та ін. – Житомир : Полісся, 2014. – 216 с.

19. Найпоширеніші інвазійні хвороби свійських тварин в Україні / Ю. Ю. Довгій, О. А. Дубова, Д. В. Фещенко та ін. – Житомир: Полісся, 2012. – 272 с.

20.  1. Фармакотерапевтичні ветеринарні препарати: [Довідник для вет. спеціалістів і студентів] / О.І.Канюка, Н.В. Авраменко, О.С. Погорілий, Н.В.Козій. – Львів, 2011. – 478 с.

21. Власенко С.В. Фармакологічне забезпечення інтенсивного відтворення корів: Навчальний посібник / Власенко С.В., Ордін Ю.М., Плахотнюк І.М., Козій Н.В., Вельбівець М.В., Івасенко Б.П., Єрошенко О.В., Хіцька О.А., Лотоцький В.В., Бабань О.А. – Біла Церква, 2018. – 153 с.

 

Методичні рекомендації для проведення практичних занятьсамостійної роботи (за останні 5 років)

1. Вивчення морфологічних особливостей паразитів тварин: Методичні рекомендації для самостійної роботи / А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко, Т.І. Бахур, Л.М. Соловйова та ін. – Біла Церква, 2019. – 118 с.

2. Вивчення морфологічних особливостей паразитів тварин: Методичні рекомендації для практичних занять / А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко, Т.І. Бахур, Л.М. Соловйова та ін. – Біла Церква, 2019. – 99 с.

3. Глобальна паразитологія: Методичні рекомендації для самостійної роботи / Т.І. Бахур, Л.П. Артеменко, Л.М. Соловйова, А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко. – Біла Церква, 2019. – 56 с.

4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини за вивчення загальної фармакології. / Авраменко Н.В., Козій Н.В., Підборська Р.В., Шаганенко В.С. – Біла Церква, 2019. – 27с.

5. Анестезіологічне забезпечення тварин залежно від їх віку та типу больової реакції: Методичні рекомендації / М.В. Рубленко, С.В. Рубленко, Б.В. Пирин, Р.Г. Романенко. – Біла Церква, 2019. – 66 с.

6. Механізми больової реакції та їх корекція у тварин: Методичні рекомендації / С.В. Рубленко, М.В. Рубленко, В.М. Власенко [та ін.].  – Біла Церква, 2014. – 30 с.

7. Моніторинг анестезованих тварин: Методичні рекомендації / В.М. Власенко, С.В. Рубленко. – Біла Церква, 2019. – с. 32.

8. Рекомендації щодо боротьби зі спірометрозною інвазією / Л.М. Соловйова, С.І. Пономар, А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко. – Біла Церква, 2011. – 30 с.

9. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни „Паразитологія та інвазійні хвороби тварин“ у формі академічної історії хвороби (Для підготовки студентів у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації з напряму „ветеринарна медицина“ освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр“) / А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко, Т.І. Бахур, Л.М. Соловйова та ін. – Біла Церква, 2019. – 35 с.

10. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-магістрантів з модуля «Трематодози птиці» / Л.М. Соловйова. – Біла Церква, 2019. – 10 с.

11. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-магістрантів з модуля «Цестодози птиці» / Л.М. Соловйова. – Біла Церква, 2019. – 10 с.

12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-магістрантів з модуля «Нематодози птиці» / Л.М. Соловйова. – Біла Церква, 2019. – 13 с.

13. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-магістрантів з модулів «Акарози та ентомози птиці» / Л.М. Соловйова. – Біла Церква, 2019. – 10 с.

14. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-магістрантів з модуля «Протозоози птиці» / Л.М. Соловйова. – Біла Церква, 2019. – 14 с.

15. Навчальна практика: робоча програма для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 21 “Ветеринарна медицина” зі спеціальності 211 “Ветеринарна медицина” / В.В. Сахнюк та ін.; за ред. В.В. Сахнюка. Біла Церква, 2019. 76 с.

16. Виробнича практика. Робоча програма для здобувачів вищої освіти: рівні вищої освіти перший (бакалаврський), другий (магістерський) та “Спеціаліст”, галузь знань 21 “Ветеринарна медицина”, спеціальності 211 “Ветеринарна медицина” та 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза” / В.В. Сахнюк та ін.; за ред. В.В. Сахнюка. Біла Церква, 2019. 65 с.

17. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістра студентами факультету ветеринарної медицини / [В.В. Сахнюк, М.Я. Тишківський, Л.М. Соловйова та ін.] – Біла Церква, 2019. – 65 с.

18. Методичні рекомендації до виконання ЛПЗ з ветеринарної фармакології / Н.В. Авраменко, Н.В. Козій, Р.В. Підборська. – Біла Церква, 2016. – 69с.

19. Фармакологія (методичні вказівки для самостійної роботи студентів ФВМ) / Н.В. Авраменок, Н.В Козій., Р.В Підборська., В.С. Шаганенко. – Біла Церква, 2017. – 113 с.

20. Ветеринарна рецептура. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ФВМ та слухачів ІПНКСВМ / Н.В. Авраменко, Н.В. Козій, Р.В. Підборська, В.С. Шаганенко. – Біла Церква, 2017. – 64с.

21. Авраменко Н.В. Загальна фармакологія / Н.В.Авраменко, Н.В.Козій, Р.В.Підборська, В.С.Шаганенко // Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини при вивчені загальної фармакології. – Біла Церква, 2018. – 35с

22. Кормові дерматози у собак (діагностика, лікування та профілактика): методичні рекомендації для магістрів ф-ту вет. мед. та слухачів ІПНКСВМ і спеціалістів ветеринарної медицини / [Козій В.І., Ханєєв В.В., Чорнозуб М.П., Ємельяненко О.В., Авраменко Н.В., Козій Н.В, Підборська Р.В., Шаганенко В.С.]. – Біла Церква, 2018. – 21 с.

23. Комп’ютеризовані ситуаційні завдання з ветеринарної хірургії. /  [М.В. Рубленко, В.М. Власенко, М.Г. Ільніцький, В.С. Шаганенко та ін.] // Науково-методичний посібник для самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини – Біла Церква, 2017. – 91 с.

24. Авраменко Н.В. Ветеринарна рецептура: Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини та слухачів ІПНКСВМ (за кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу) / Н.В. Авраменко, Н.В. Козій, Р.В. Підборська, В.С. Шаганенко. – Біла Церква, 2017. – 64 с.

25. Авраменко Н.В. Загальна фармакологія / Н.В. Авраменко, Н.В. Козій, Р.В. Підборська, В.С. Шаганенко // Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини при вивчені загальної фармакології. – Біла Церква, 2018. – 35 с.

26. Фармакологія (методичні вказівки для самостійної роботи студентів ФВМ) / Н.В. Авраменок, Н.В Козій., Р.В Підборська., В.С. Шаганенко. – Біла Церква, 2017. – 113 с.