ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри публічно-правових дисциплін

Навчально-методичне забезпечення кафедри публічно-правових дисциплін

Співробітниками  кафедри розроблено та видано ряд методичних вказівок та рекомендацій з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Навчальні дисципліни кафедри публічно-правових дисциплін в повному обсязі забезпечені навчальними та навчально-методичними розробками викладачів кафедри.

Ефективними формами методичної роботи науково-педагогічних працівників кафедри публічно-правових дисциплін є написання і підготовка до видання конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських занять, курсового  проектування, практики і самостійної роботи студентів; розроблення навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм; підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового і підсумкового контролю; розроблення і впровадження наочних навчальних посібників, нових форм, методів і технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

Усі методичні напрацювання представлені на навчальній платформі «Moodle», що забезпечує можливість самостійного чи дистанційного опанування визначених дисциплін студентами.