Навчально-методичне забезпечення | Кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації для підготовки студентів до державного комплексного іспиту практичного спрямування з використанням комп’ютерної програми (за кредитно-модульною системою навчання). Напрям підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР – бакалавр. /Хахула В.С., Городецький О.С. та ін. – Біла Церква, 2012. – 57 с.
 2. Технічні культури //Методичні вказівки для самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою навчання (частина 3). / Качан Л.М., Городецький О.С., Хахула В.С. – Біла Церква, 2012. – 46 с.
 3. Технічні культури. Модуль 4.Олійні культури: методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних робіт студентами агробіотехнологічногофакультету за кредитно-модульною системою навчання /Городецький О.С., Качан Л.М. – Біла Церква, 2015. –  82 с.
 4. Технічні культури. Модуль 5. Прядивні культури: методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних і самостійних занять студентами агробіотехнологічногофакультету за кредитно-модульною системою навчання /Качан Л.М., Городецький О.С. – Біла Церква, 2015. – 70 с.
 5. Технічні культури. Модуль 6. Наркотичні культури: методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних і самостійних робіт студентами агробіотехнологічногофакультету за кредитно-модульною системою навчання /Качан Л.М., Городецький О.С. – Біла Церква, 2015. – 50 с.
 6. Виробнича практика: робоча програма для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів: зі спеціальностей: 6.09010101  "Агрономія"–  бакалавр,  8.09010101 "Агрономія" – магістр та 8.09010105 "Селекція та генетика сільськогосподарських культур" – магістр /В.С. Хахула, О.С. Городецький, Л. А. Козак / За ред. О.С. Городецького. – Біла Церква, 2016. – 50 с.
 7. Наскрізна програма практик: робоча програма для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів зі спеціальностей: 6.09010101  "Агрономія"–  бакалавр,  8.09010101 "Агрономія" – магістр та 8.09010105 "Селекція та генетика сільськогосподарських культур" - магістр/ В.С. Хахула, О.С. Городецький, Л.А. Козак / За ред. О.С. Городецького. – Біла Церква, 2016.– 17 с.
 8. Навчальна практика:робоча програма для здобувачів вищої освіти освітнього рівня зі спеціальності: 6.09010101  "Агрономія"–  бакалавр/Хахула В.С., Городецький О.С., Козак Л.А. /За ред. О.С. Городецького. – Біла Церква, 2016. – 146 с.
 9. Програмування урожайності сільськогосподарських культур: Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», напряму підготовки «Екологія» за кредитно-модульною системою навчального процесу / Т.В. Панченко, І.А. Покотило – Біла Церква, 2015. – 34 с.
 10. Основи насіннєзнавства та контрольно-насіннєвий аналіз: Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»за кредитно-модульної системи організації навчального процесу /Т.В. Панченко, В.М. Ткачук;За редакцією В.М. Ткачука – Біла Церква, 2015. – 64 с.
 11. Рослинництво. Методичні рекомендації з написання курсової роботи з рослинництва для студентів ІV курсу агробіотехнологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня (6.130100 «Бакалавр») за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ткачук В.М.,Панченко Т.В., Федорук Ю.В., Покотило І.А. – Біла Церква, 2015. – 16 с.
 12. Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів V курсу агробіотехнологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня 8.130102 «Магістр» / Панченко Т.В., Ткачук В.М. – Біла Церква, 2016. – 68 с.
 13. Еколого – біологічне рослинництво: Методичні вказівки за кредитно – модульною систеиою навчання і тестового контролю студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напрямом підготовки 7.130102 «Агрономія» / Ткачук В.М., Панченко Т.В. – Біла Церква, 2016. – 20 с.
 14. Технологія вирощування лікарських рослин. Методичні вказівки з лабораторно-практичних занять з технології вирощування лікарських рослин для студентів агробіотехнологічного факультету за спеціальністю 6.130101 “Бакалавр” / Ткачук В.М.,  Панченко Т.В., Федорук Ю.В. – Біла Церква, 2016. – 40 с.
 15. Теми та методики практичних занять з рослинництва в умовах ННДЦ. Методичні вказівки для практичних занять студентів агробіотехнологічного факультету за спеціальністю 6.130101 “Бакалавр” / Ткачук В.М., Хахула В.С., Панченко Т.В. Федорук Ю.В., 2016. – 24 с.
 16. Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур». Методичні  поради для самостійної роботи студентів V курсу агробіотехнологічного факультету, спеціальності 201 «Агрономія», освітнього рівня «Магістр» / Грабовський М.Б., Покотило І. А. – Біла Церква, 2015. – 30 с.
 17. Програмування урожайності сільськогосподарських культур:Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів агробіотехнологічного факультету/ М.Б. Грабовський, І.А.Покотило. – Біла Церква, 2017. –  40 с.
 18. Шушківська Н.І., Кривенко А.І. Робочий зошит з ентомології: для студентів агробіотехнологічного факультету спеціальності 201 “Анрономія” освітнього рівня — бакалавр. - біла Церква, 2017. - 95 с.
 19. Методичні рекомендації з написання курсової роботи з рослинництва для студентів ІV курсу агробіотехнологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня (6.130100 «Бакалавр») за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ткачук В.М., Панченко Т.В., Федорук Ю.В., Покотило І.А. – Біла Церква, 2016. – 16 с.
 20. Методичні вказівки для практичних занять студентів агробіотехнологічного факультету за спеціальністю 6.130101 “Бакалавр” / Ткачук В.М., Хахула В.С., Панченко Т.В. Федорук Ю.В., 2016. – 24 с.
 21. Менеджмент якості кормових культур у технологічному процесі: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт студентами агробіотехнологічного факультету за кредитно-модульною системою навчання /Козак Л.А./. – Біла Церква, 2016. – 12 с.
 22. Сучасні технології вирощування кормових культур та заготівлі кормів: Методичні вказівки з кредитно-модульної системи навчання і тестового контролю знань студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр" за спеціальністю -8.130102 „Агрономія"/Козак Л.А./. – Біла Церква, 2016. – 31 с.
 23. Методи і організація досліджень в кормовиробництві: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт студентами агробіотехнологічного факультету за кредитно-модульною системою навчання/Козак Л.А./. – Біла Церква, 2016. – 17 с.
 24. Польове кормовиробництво: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт студентами агробіотехнологічного факультету за кредитно-модульною системою навчання/Козак Л.А./. – Біла Церква, 2016. – 18 с.
 25. Лучне кормовиробництво: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт студентами агробіотехнологічного факультету за кредитно-модульною системою навчання/Козак Л.А./. – Біла Церква, 2016. – 13 с.

 

Навчальні посібники

 1. Навчальний       посібник: Агрометеорологія / І.Д. Примак, Г.І. Демидась, І.П. Гамалій, Л.М. Карпук, С.П.   Вахній,   О.А.   Скриник,   О.Б. Панченко - Вінниця, 2016. - 394 с.
 2. Цукрові буряки: біологія, насінництво, агротехніка, технологія / В.М. Балан, Л.М. Карпук, О.В. Балагура, С.П. Вахній. – Біла Церква, 2013. – 336 с.
 3. Агрометеорологія / І.Д. Примак, Г.І. Демидась, І.П. Гамалій, Л.М. Карпук, С.П. Вахній, О.А. Скриник, О.Б. Панченко; За ред. І.Д. Примака.  – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 576 с.
 4. Наукові дослідження у товарознавстві сільськогосподарських продуктів. Монографія  // Харків, 2016.- 236 с.-Співавт. В.А.Колтунов, Л.М.Пузік, Е.Р.Ермантраут, В.Я.Плахотін
 5. Практикум із сільськогосподарської фітопатології:В.Д. Колодійчук , А.І.Кривенко, Н.І. Шушківська, Київ, “Центр учбової літератури” Навчальний посібник 2015р. – 240с.
 6. Карантинні бур’яни. Навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР “бакалавр“ напряму 6.090101 “Агрономія“ у вищих навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики і продовольства України / Примак І.Д., Косолап М.П., Коваленко В.П., Яковенко О.М. Панченко О,Б., Панченко Б,М. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». – 132 с.
 7. Системи сучасних інтенсивних технологій: посібник до проведення практичних і самостійних робіт студентами агробіотехнологічногофакультету за кредитно-трансферною системою навчання  / О.С. Городецький, Р.В. Коваленко. – Київ: КНТ, 2017. – 64 с.
 8. Наукові основи підвищення системи землеробства в Україні /І.Д. Примак, В.М. Ткачук, Г.І. Демидась, В.П. Коваленко, О.Б. Панченко, Н.М. Крупа/Навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.09.0101 «Агрономія». Для ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики та продовольства України. Вінниця ТОВ «Нілан-ЛТД». 2015 р. – 190 с.
 9. Історія агрономічної науки і техніки /І.Д. Примак, В.М. Ткачук, Л.В. Центило та ін./ Навчальний посібник. Вінниця. 2014 р. – 260 с.
 10. Адаптивні системи землеробства /І.Д. Примак, В.М. Ткачук та ін./ Вінниця. 2013 р. – 677 с.
 11. Квітникарство. Л.П. Іщук, О.Г. Олешко, В.М. Черняк, Л.А. Козак. – Біла Церква, 2014. – 292 с.
 12. Лісова ентомологія /А.Б. Марченко/ Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та лабораторно-практичних занять студентів агробіотехнологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» за кредитно-модульною системою навчання / – Біла Церква, 2014. – 150 с.